Ytringsfrihet er en forutsetning for vårt åpne og demokratiske samfunn i Norden. Nordisk Råd mener at ytringsfriheten er under press. Nå ønskes dialog med relevante ministre og aktører for å utvikle en ny plattform, som skal sikre frie medier og uavhengig kvalitetsjournalistikk.

Nordisk Råd vil kjempe for ytringsfrihet og god journalistikk (Foto: Magnus Fröderberg/norden.org)
Nordisk Råd vil kjempe for ytringsfrihet og god journalistikk (Foto: Magnus Fröderberg/norden.org)

– En av våre viktigste verdier er at vi kan skrive og snakke fritt. Med tanke på den forferdelige Charlie Hebdo tragedie i Paris – vil Nordisk Råd arbeide for at fri presse, kvalitetsjournalistikk og ytringsfrihet skal være merkesaker i Norden også i fremtiden. De nordiske landene bør gå sammen om at etablere en strategisk nordisk dialogplattform for journalistikk og fri presse for å styrke hele medieområdet og samle relevante aktører, kunnskap og kompetanse på feltet, uttaler Kultur- og Utdannelsesutvalget i Nordisk Råd, ifølge en pressemelding fra Nordisk Råd.

Den digitale og økonomiske utvikling medvirker også til et konstant og stigende press på medielandskapet og journalistikken. Med en ny dialogplattform ønsker politikerne å sikre de best mulige vilkår for en fri presse ved å styrke journalisters faglighet og selvstendighet gjennom kompetanseutvikling og utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av Nordens grenser.

Samtidig kan Norden hjelpe journalister og kunstnere, som er forfulgte i sine hjemland. Vi har tradisjon for å tilby fristeder og gode arbeidsmuligheter. Flere nordiske byer er med i de såkalte ”friby-nettverk”, som særlig hjelper forfulgte forfattere og journalister.

Avistegnernes hus i Drøbak er et fristed for tegnere som er forfulgt pga ytringer. (Foto: avistegnerneshus.no)
Avistegnernes hus i Drøbak er et fristed for tegnere som er forfulgt for sine ytringer. (Foto: avistegnerneshus.no)

– Vi har gode erfaringer i de nordiske landene som vi skal dele og dermed bidra til en fruktbar dialog om ytringsfrihetens vilkår også i et internasjonalt perspektiv. Ytringsfrihet skal fortsatt være en grunnstein i de nordiske samfunn, og vi skal verne om den og arbeide for en åpen og demokratisk dialog, understreker politikerne i Kultur- og Utdannelsesutvalget i Nordisk Råd.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*