20191031 Bertel Haarder vid Nordiska Rådets session i Stockholm. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Utarbeide en nordisk strategi for fremtidige kriser, og informer nabolandene i god tid før fri bevegelse over grenser er begrenset. Dette er oppfordringen fra Border Barriers Council i et brev til de nordiske regjeringssjefene. Rådet har også sendt et brev til finansministrene der de oppfordres til å finne en løsning på hvordan grensependlere som har måttet jobbe hjemmefra, skal skattlegges i løpet av koronatiden.

Border Barriers Council har som oppgave å arbeide for å fjerne hindringer for fri bevegelse i Norden. I forbindelse med koronakrisen har de nordiske landene innført nasjonale restriksjoner som strekker beina for mobilitet over landegrensene.

Border Barriers Council vil unngå dette i fremtiden, og de henvender seg nå direkte til statsministerne med en forespørsel om å starte samarbeid før neste krise treffer oss. I et brev til statsministrene påpeker rådet at pandemien har utsatt grensependlere for store rettssaker og sendt arbeidet med grensebarrierer i feil retning, særlig når det gjelder statsministerenes visjon om å gjøre Norden til den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden.

Vi, de nordiske lands nasjonale medlemmer av Border Barriers Council, vil derfor be regjeringssjefene om å utarbeide en felles nordisk strategi for bedre å håndtere fremtidige kriser, skriver Border Barriers Council i brevet.

Rådet ønsker også at fremtidige land skal informere hverandre i god tid før de begrenser grenseoverskridende bevegelse. Det gjør det mulig for land å redusere de negative konsekvensene for grenseoverskridende pendlere.

Skatteproblem bør løses

Border Barriers Council har også sendt et brev til de nordiske finansministrene, ettersom koronapandemien risikerer å føre til et administrativt skattedilemma for både grensependlere og selskaper som opererer over de nordiske grensene.

Grensependlere betaler vanligvis skatt i landet der de jobber. Som en konsekvens av nasjonale avgjørelser, må mange pendlere nå jobbe hjemmefra i hjemlandet. Dette betyr at de vil bli beskattet i to land, noe de kanskje bare blir klar over neste år når de må sende inn selvangivelse i begge land.

– Det vil føre til ekstra administrativt arbeid for både enkeltpersoner, selskaper og skattemyndighetene, og det er helt unødvendig. I flere tiår har vi bygget opp samarbeid i Norden, spesielt i grenseregionene, noe som har gjort det enkelt å drive virksomhet og jobbe på tvers av landegrensene. Fri bevegelse er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet, og det må ikke ødelegge koronakrisen. Vi må være i stand til å løse problemet, sier Bertel Haarder, som er styreleder i Border Barriers Council og styreleder i Folketinget.

Leter etter en løsning

I sitt brev oppfordrer Border Barriers Council ministrene til å gå i dialog for å finne en løsning.

Løsningen er at du, de nordiske skatte- og finansministrene, i fellesskap skal vedta et midlertidig unntak for ansatte som er sendt hjem og må jobbe hjemmefra i hjemlandet, slik at de fremdeles blir skattlagt i arbeidslandet . Dette betyr at det blir vedtatt et unntak som tilsvarer det som gjelder mellom de nordiske landene for tilknytning til sosialforsikring for hjemmearbeid, heter det i brevet.

Border Barriers Council er et politisk etablert organ som på vegne av de nordiske regjeringene skal fremme fri bevegelse i Norden for både privatpersoner og selskaper

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har fortsatt store konsekvenser for personer og bedrifter som har sitt virke i grenseregionene eller beveger seg mellom landene. Nå lanserer det nordiske Grensehinderrådet en tredje spørreundersøkelse for å følge opp hvordan de som rammes av restriksjonene, opplever situasjonen.

Grensehinderrådet, som jobber for fri bevegelighet i Norden, vil gjennom undersøkelsen få input fra mennesker som bor, jobber, studerer eller driver bedrift i en grenseregion, og fra dem som beveger seg mellom to nordiske land på grunn av arbeid, studier, bedrift eller en annen årsak.

Undersøkelsen retter seg hovedsakelig mot mennesker som beveger seg i grenseregionene der dagpendlingen er størst. De som svarer på undersøkelsen, kan imidlertid også spesifisere andre landkombinasjoner, som for eksempel for pendlere mellom Danmark og Norge eller Åland og Sverige.

Dette er den tredje spørreundersøkelsen Grensehinderrådet gjennomfører under pandemien. Den første ble gjennomført i juni 2020 og den andre i desember samme år. Tanken er å få sammenlignbar informasjon om konsekvensene av restriksjonene under hele pandemien.

Målet er et sterkere samarbeid

Undersøkelsen gjennomføres på samme måte som de tidligere, med et spørreskjema som finnes på nettet. Også denne gangen samarbeider Grensehinderrådet med Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.

Siden midten av mars 2020 har informasjonstjenestene løpende rapportert om koronarelaterte forstyrrelser til Grensehinderrådet, som har brakt informasjonen videre blant annet til de nordiske samarbeidsministrene. Også resultatene fra den tredje undersøkelsene vil bli gitt til samarbeidsministrene.

Målet med undersøkelsen er å rette søkelyset mot problemene som følger av landenes ulike restriksjoner, og på den måten bidra til de pågående diskusjonene om hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes i krisetider, blant annet når det gjelder den frie bevegeligheten mellom landene.

Spørreskjemaet er åpent hele juni.Her finner du spørreskjemaetInfo NordenGrensetjänsten Norge–SverigeNordkalottens grensetjeneste/gränstjänstØresunddirektLenke til Grensehinderrådets arbeid med koronarelaterte forstyrrelser

Grensehinderrådet hører inn under Nordisk ministerråd og arbeider for å fjerne hindringer for den frie bevegeligheten i Norden.

Daglig liv i Norden med Covid 19(Foto:Ricky John Malløy Norden org.)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*