Logo_Interreg_Harmonised

Norsk næringsliv må i langt større grad høster frukter av EUs viktigste instrument for samarbeid mellom regioner, skriver Jardar Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en kronikk. 

Jensen skriver i følge Interreg at for å opprettholde konkurransekraft i omskiftelige tider må norsk næringsliv stadig omstille seg. Nye muligheter må utforskes. Samarbeid over landegrensene om innovasjon, forskning og utvikling er en vei å gå. Interreg er her én vei å gå, skriver han blant annet.

Hundrevis bedrifter deltar

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hundrevis av norske bedrifter har deltatt i Interreg, skriver Jensen. Disse bedriftene har innsett at Interreg er en arbeidsform, som tar tid. Resultater kommer etter langsiktig innsats og er ikke alltid like lett å se umiddelbart. I den nye programperioden åpnes det for at næringslivet i enda sterkere grad kan delta på lik linje med andre aktører. Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Vi vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon for å legge et bedre grunnlag for verdiskaping. Innovasjon, vekst og verdiskaping er satsingsområder i alle Interreg-programmer. Bedriftene kan nå delta som likeverdige partnere i prosjekter. Dermed kan flere bedrifter få utbytte av programmene på en mer direkte måte.

Norge har deltatt i Interreg i 20 år. Vi bidrar ikke bare med kunnskap, kompetanse og erfaring. Vi mottar tilsvarende kompetanse fra våre samarbeidspartnere, enten de kommer fra Sverige, Frankrike, Romania eller andre land. Vi trenger sterkere involvering av private bedrifter i prosjekter i Interreg. Jeg vil oppfordre norske bedrifter til å gripe sjansen, skriver han.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*