Jose Emanuel Barroso styrker forskningsbånd til Norge(EU)
Jose Emanuel Barroso styrker forskningsbånd til Norge(EU)

 

Fra 17. mai 2014 er Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020, gjennom at programmene ble innlemmet i EØS-avtalen. Dette er EUs største program noensinne for utdanning, ungdom og idrett og forskning og innovasjon.Horisont 2020 og Erasmus+ er viktige virkemidler både for kvaliteten i norsk forskning og utdanning, og for internasjonalt samarbeidinnenfor forskning og innovasjon og utdanning. Begge programmene byr på stor muligheter for norske deltagere, og nye muligheter for å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for norsk og europeisk politikkutvikling, skriver nnews..

– Samarbeid innen forskning og utdanning er EUs viktigste strategi for å komme seg ut av krisen. Men samarbeid omkunnskap, og kanskje spesielt utveksling for barn og unge, er også viktig for å styrke hele det europeiske fellesskapet iutfordrende tider, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge en pressemelding fra Interreg.

Verdens største program

– Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Norge deltar fullt ut i dette programmet. Det gir oss enormemuligheter, de forventer jeg at norske forskere og institusjoner griper, sier Røe Isaksen. Sammen med Island, er Norge det første landet utenfor EU som får delta i Horisont 2020. Norge har vært knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer siden 1987 og Island siden 1994. I det forrige programmet (2007-2013), deltok Norgeog Island i mer enn 1650 prosjekter som omfattet mer enn 2350 islandske og norske deltakere, inkludert mange små ogmellomstore bedrifter.

Thorbjørn Røe Isachsen satser på forskning med EU(Foto:Høyre)
Thorbjørn Røe Isachsen satser på forskning med EU(Foto:Høyre)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*