Fire ministre deltok, to deltok digitalt. Problemer med Nordisk Ministerråds økonomiadministrasjon(Foto: Mary Gestrin)

Mandag og tirsdag var de nordiske samarbeidsministrene samlet for første gang siden starten av pandemien, til et møte i Borgå i Finland. Hovedtemaet på møtet var utfordringene i ministerrådets økonomi- og prosjektforvaltning som sekretariatet har jobbet med de to siste årene.

Arbeidet med ministerrådets årsregnskaper for 2020 har blitt forsinket. Årsregnskapene kunne leveres til Rigsrevisionen i Danmark først i juni, etter at Rigsrevisionens preliminære stikkprøver pekte på regnskapsfeil i prosjekthåndteringen. De omarbeidede årsregnskapene ble levert inn etter at sekretariatet hadde gjennomført en svært omfattende intern revisjon av prosjekthåndteringen.

Finland har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. Minister Thomas Blomqvist fra Finland leder samarbeidsministrene i år og var på tirsdag vert for et første fysisk møte siden starten av pandemien, i Borgå i Finland. Etter at ministrene enda en gang har invitert Rigsrevisionen til sitt møte for å ta del i deres synspunkter, understreker han alvoret i situasjonen.

– Vanskelighetene i prosjektforvaltningen bekymrer samarbeidsministrene. Vi noterer at sekretariatet ser grundig over sine prosesser, ettersom det har vist seg at det ennå finnes mangler i prosjektadministrasjonen. På dagens møte har vi fattet vedtak om en rekke ytterligere krav som må oppfylles for å sikre en pålitelig forvaltning av det nordiske budsjettet.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*