Nylig overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

Vindturbiner ved Nygårdsfjellet, Narvik (Foto: wikipedia.org)

Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, uttalte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i forbindelse med at utredningen ble presentert.

Områdene er:

 • Vest-Finnmark
 • Namdal (Nordland og Trøndelag)
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn (Sogn og Fjordane)
 • Nordhordland og Gulen (Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Sunnhordland og Haugalandet (Hordaland og Rogaland
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere disse områdene, som er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Vindkraft: Rekordstore investeringer

Aldri før har vindkraft vært større i Norge. 2019 kan bli nok et rekordår med investeringer på mer enn ti milliarder kroner. Fra 2016 til 2021 er det beregnet at totale investeringer for vondkraft vil ligge på mellom 30 og 40 milliarder kroner. I fjor var vindkraftproduksjonen rekordstor. Det er ventet at den vil øke ytterligere i 2019. Dette ifølge Norwea, vindkraftnæringens bransjeforening.

 – Irreversible inngrep

Utredningen har splittet natur- og miljøvernbevegelsen. Mens klimaaktivister ønsker vindkraft velkommen, mener naturvernere at vindmøllene er ødeleggende for naturen.

– Denne vindkraftplanen risikerer å åpne norsk natur for et enormt arealinngrep. Store urørte natur- og friluftsområder kan bli rasert. Vi forventer en kraftig skjerping av miljøkravene som legges til grunn når myndighetene skal vurdere vindkraft, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Prekært

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero derimot,  mener vindkraft på land er den lettest tilgjengelige ressursen som kan konkurrere med fossil energi.

– Fossil energi er den store trusselen mot natur og naturmangfold i Norge og resten av verden. Vi har et prekært problem. Da må vi se etter løsninger som kan levere. Vindkraft på land og solenergi er de to løsningene som hittil har bidratt mest til å stoppe fossil energi globalt, sier Holm.

Han understreker at det bare skal bygges nok til å fase ut fossil energi i Norge.

– Vi skal ikke bygge ut alle prosjektene som søker. Det er mange vi trygt kan si nei til. Vi bør velge stedene med minst konflikt, sier Holm.

Synnøve Kvamme i Naturvernforbundet i Hordaland sa til NRK i helga at det er planlagt demonstrasjoner flere steder 12. mai.

– Jeg tror det vil komme til å bli veldig konfliktfylt. Dette er områder som er kjempeviktige for folk, sier hun.

NordPool

Enhver utbygging og tildeling av konsesjoner bør også ses i sammenheng med et nordisk og europeisk perspektiv. Norge, Sverige, Finland og Danmark danner til sammen et felles nordisk kraftmarked. Det nordiske engrosmarkedet for elektrisitet (Nordpool) har lenge vært et internasjonalt anerkjent forbilde for utvikling av kraftmarkedene over landegrenser. Det nordiske kraft- markedssamarbeidet utvikles løpende når det gjelder forsyningssikkerhet, konkurranse og effektivitet.

Statnett er deleier i den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot sammen med nettselskapene i  Danmark (Energinet.dk), Sverige (Svenska Kraftnät) og Finland (Fingrid).

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*