Justisminister Anders Anundsen vil ha økt politisamarbeid over Kjølen(Foto:Thomas Haugersveen)
Justisminister Anders Anundsen vil ha økt politisamarbeid over Kjølen(Foto:Thomas Haugersveen)

 

Prosjektet «Grensehinder for næringslivet» har bidratt til å fjerne flere hindre for samarbeid over den svensk/norske grensen. Dette kom fram på sluttkonferansen til prosjektet som har jobbet for å fjerne så mange grensehindre som mulig mellom Norge og Sverige. det skal bli enklere for næringslivet å operere på tvers av grensen, og i tillegg skal det bli enklere for pendlere. Prosjektet har kartlagt over 100 hindre som rammer bedrifter og arbeidstakere, og et titalls grensehindre har blitt nærmere undersøkt i forstudier, skriver Interreg i en pressemelding.

– Prosjektet har bidratt til at Norge har forenklet regelverket rundt opphavssertifikat, noe som har gitt betydelige besparelser for våre bedrifter, sa Peter Jacobson (Ecus AB) og Kattis Edvardsson (Lindex AB). Ett annet resultat som prosjektet har bidratt til, er en ny samarbeidsavtale om luftambulansetjenester som ble underskrevet våren 2014. Denne gir en mer effektiv bruk av ambulansehelikopterressurser på begge siden av grensen, slik at akuttberedskapen bedres.

Reduserer grensehindre

Grensehinder-prosjektet er et treårig EU-prosjekt som arbeider for å eliminere så mange hinder som mulig mellom Sverige og Norge. Det skal blant annet gjøre det lettere for forretninger og business over grensen samt pendling. Målet er å stimulere til vekst i grenseregionen Gøteborg/Karlstad og Oslo, samt i de øvrige regioner mellom de to land.

Anbefaler mer politisamarbeid

En forstudie gjort på oppdrag fra interregprosjektet «Regionprosjekt Vaajma», har kommet med 21 anbefalinger for å skape bedre politisamarbeid i grenseområdene Nord-Trøndelag/Jämtland. Det største enkelthinderet for utstrakt samarbeid er svensk lov. Interreg skriver at i dag kan svensk politi kun gis begrenset politimyndighet i Norge, men det samme er ikke tilfelle for norsk politi i Sverige. Før det kan bli realitet må det til en lovendring i Sverige.

Tjueen nye punkter

Dette er ett av de 21 punktene forstudien lister opp i sin prosjektrapport som ble lagt fram nylig. Det anbefales også at det etableres en felles vakt- og beredskapsordning for regionen, som har store geografiske avstander, strategiske grenseoverganger og store naturområder.I og med at både svensk og norsk politi står ovenfor store omorganiseringer, er tidspunktet ypperlig for å etablere et tettere samarbeid. «Regionprosjekt Vaajma» tok derfor ved årsskiftet 2013/2014 initiativ til å utrede mulig framtidig politisamarbeid over grensen i området omfattet av kommunene Lierne og Røyrvik på norsk side, og Frostviken og Hotagen på svensk side. Lensmann Jørn Ove Totland i Lierne og närpolischefen Göran Bergstöm i Strömsund har gjennomført forstudien i nært samarbeid med de fire kommunene som inngår i «Regionprosjekt Vaajma», samt Nord-Trøndelag Politidistrikt og Polismyndigheten i Jämtlands Län.

Grensehindre mellom Norge og Sverige skal bort(Foto:Interregg)
Grensehindre mellom Norge og Sverige skal bort(Foto:Interregg)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*