NTNU og SINTEF arbeider for å realisere en flytende havvindmølle for forskningsformål utenfor norskekysten.

 

Ill: Sintef
Ill: Sintef

Ifølge SINTEF skulle en vindturbin opprinnelig plasseres i Biscayabukta i Spania, men prosjektet ble midlertidig stanset som følge av finanskrisen og reduserte subsidier til vindkraft i Spania. EU-prosjektet ledes av det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer, og både NTNU og SINTEF deltar i konsortiet.

NTNU og SINTEF arbeider nå for å kunne overta vindturbinen, og plassere den utenfor norskekysten. Mest sannsynlig lokalisering er utenfor Valsneset i Bjugn.

Det er betydelige dimensjoner på den planlagte vindturbinen. Tårnhøyden er omkring 60 meter med en rotordiameter på 70 meter. Investeringen er beregnet til 160 millioner kroner.

 

Stort potensial

NTNU og SINTEF har internasjonalt ledende miljøer innen havvind, med stor faglig bredde. I SINTEF omfatter dette blant annet marintekniske miljøer i MARINTEK, energifaglige miljøer i SINTEF Energi samt kompetanse innen blant annet materialteknologi.

-En slik forskningsturbin vil styrke Norges posisjon på et svært interessant område. Havvind har et stort potensial for å redusere utslipp av klimagasser og for utvikling- og industrialisering av ny teknologi. Drift av forskningsturbinen vil også bety at vi kan publisere data som ikke er åpent tilgjengelige i dag. Vi har derfor et klart ønske om å kunne realisere denne muligheten, sier Inge Gran, adm.direktør i SINTEF Energi. Men han understreker at det er nødvendig å redusere risikoen, før man kan ta en beslutning, ifølge sintef.no

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*