CEO Johannes Theyssen i E.ON er største eier i UniPer. NBIM er største eier i E.ON(Foto: E.ON)

Det finske statselskapet Fortum solgte sine aksjer i Hafslund til Oslo Kommune 4. august. Det finske statselskapet solgte sin eierandel på 34,1% i Hafslund ASA til Kommunen, men har samtidig overtatt 100% av forretningsområdet Hafslund Markets. Fortum har også overtatt femti prosent av Hafslunds Heat og Oslos bymiljøselskap Klemetsrudanlegget AS (KEA). I tillegg har Fortum kjøpt 10% av Hafslund-konsernets totalte nåværende produksjonsområde.

Hvem kjøper hvem ?

Den samlede nettoinvesteringen i transaksjonene, inkludert utbytte mottatt i mai 2017 utgjør 230 millioner euro. Fortum får en skattefri salgsgevinst i resultatet for tredje kvartal 2017 på 325 millioner euro, som tilsvarer EUR 0,36 per aksje. Transaksjonskostnader utgjør EUR 5 millioner som vil bli inkludert i resultatet for tredje kvartal Markets, som fastsetter strømprisene for norske kunder, vil være en del av Consumer Solutions-avdelingen og ble en del av Fortum Group fra 1. august 2017. Det kombinerte selskapet i Hafslunds Heat forretningsområde og KEA vil bli konsolidert med 50% inkludert minoritetsinteresse i resultatene fra City Solutions fra 1. august 2017. Forretningsområdet Hafslund Produksjon er et selskap innen det såkalte Generations-segmentet, sier Måns Holmberg, i Fortum Investor Relations og Financial Communications.

Store på kjernekraft

I Sverige hører hører tyske E.ON underUniper-gruppen med 1250 ansatte i selskapene Sydkraft AB, Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydro Power AB, Sydkraft Thermal Power Sydkraft AB Insurance AB, OKG (Kjernekraftverket i Oscarshamn), Barsebäck Kraft AB. Skianlegg på kartet, med hovedkontor i Malmö. Loviisa kjernekraftverki Finland haridag to trykkvannreaktorer, Loviisa 1 og Loviisa 2, begge enheter med kapasiteter på 502 MW netto. Driftslisens for Loviisa 1 gjelder til 2027 og Loviisa 2 til 2030. I 2016 utgjorde kraftverkets produksjon 8,33 TWh, dvs. ca. 13% av Finlands elektrisitetsproduksjon. Kraftverket benytter kontinuerlig ca. 500 ansatte og 100 underleverandører. Kjernekraft har en sentral rolle i Fortums CO2-fri produksjon og fortsetter å ha en langsiktig rolle i overgangen til solenergi.Værkets tre reaktorer, Oskarshamn 1, 2 og 3, producerer mere end 10 prosent av lelektrisitet i Sverige. Kjernekraftverket eies av Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG), som igjeb eies av tyske E.ON med 54,5 prosent og finske Fortum med 45,5 prosent. Men det er Nord Pool som i realiteten bestemmer strømprisene, og ikke de enkelte aktørene, hevder en kraftanalytiker i Stockholm. Statkraft er den største norske leverandøren av grønn vannbasert energi. Tyske E.ON eier 46,7 prosent i UniPer, med Black Rock og det norske oljefondet som minoritetseiere. I E.ON AG er det norske oljefondet største enkeltstående aksjonær med nærmere tre prosent av aksjene( 2,98%)

Overtar kundene

Fortum i Norge nå er del av konsernet Fortum, som er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder ulike kraftverk. Fredag, 4. august 2017, ble transaksjonen mellom Oslo kommune og Fortum gjennomført. Styret i det nye selskapet har utnevnt Eirik Folkvord Tandberg til administrerende direktør for Fortum Oslo Varme. Hafslund skriver på sine nettsider at strømmarkedet ikke er begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes fra påvirkning av ulike faktorer innenfor områdets grenser. Den norske vannkraftproduksjonen bidrar til å redusere CO2-utslippene i Europa. Nærmere 99 prosent av all strøm som produseres i Norge kommer fra vannkraft, skriver Hafslund på sine nettsider. Fortum skriver at atomkraft også reduserer utslipp av CO2. Finn Bjørn Ruyter er fortsatt konsernsjef i Hafslund, der han ble ansatte 20. mars 2012. Ruyter arbeidet i perioden 1991-1996 i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel og var ansvarlig for krafthandel i Elkem 1996-1998 og leder av Elkem Energi i perioden 1999-2009. Han har således de beste forutsetninger for å styre Hafslund på Fortumsog Oslo Kommunes premisser.

Sterkt kundefokusert

– Fortum og Oslo kommune ønsker å etablere et sterkt og kundefokusert selskap som bidrar til å gjøre Oslo grønnere, og skape innovasjon som hjelper Oslos befolkning og næringsliv til å ta mer miljøvennlige valg. Selskapet står foran mange muligheter for lønnsom vekst, med produksjon og distribusjon av fjernvarme blant annet som følge av befolkningsvekst, utfasing av oljefyring og introduksjon av varmebasert kjøling. CCS- prosjektet på Klemetsrud vil være en milepæl i Norsk industri og vil bidra til å redusere Oslos karbonutslipp, sier Executive Vice President, Fortum City Solutions Per Langer.

– Eirik Folkvord Tandberg vil med sin bakgrunn fra Hafslund Varme og sine kvaliteter være godt rustet til å ta ansvaret for en fremtidsrettet utvikling av Fortum Oslo Varme, sier Executive Vice President, Fortum City Solutions Per Langer.

Eirik Folkvord Tandberg (f. 1985) har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som konserndirektør for Hafslund Varme AS. Han har før dette vært direktør Strategi og Marked i Hafslund Varme, samt tidligere rådgiver for konsernsjef i Hafslund ASA, og arbeidet en kort periode i konsulentselskapet McKinsey. Tandberg er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

– Fortum Oslo Varme består av veldig flinke mennesker som jeg gleder meg til å jobbe sammen med for å gjøre morgendagens Oslo grønnere. De ansatte kommer fra to selskaper som kjenner hverandre godt etter et tett og godt samarbeid i en årrekke.

– Sammen går vi inn i en spennende periode, og med organisasjonens solide kompetanse skal vi videreutvikle fornybare og kundevennlige løsninger av høy kvalitet som bidrar til å utvikle Oslo på en god og miljøvennlig måte videre, skriver Tandberg på Hafslunds nettsider.

– Jeg takker for tilliten fra eierne og styret, og gleder meg til det videre arbeidet sammen med dyktige kollegaer, avslutter Tandberg. Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme i Oslo-regionen.

-Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Konsernsjef Pekka Lundmark i Fortum har overtatt norske strømkunder etter Hafslund-avtalen(Foto: Svt/Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*