Året 2023 startet med en tolvmånedersendring i norsk KPI fra januar 2022 til januar 2023 på 7,0 prosent, men i løpet av året falt denne gradvis til 4,8 prosent i desember. Gjennom første halvdel av året stabiliserte prisveksten seg rundt 6 prosent sammenlignet med året før, skriver SSB i Norge. Forbundskansler Olaf Scholz er her fotografert av Bundesregierung/ Bergman.

Inflasjonen i eurosonen er på vei tilbake, men den er fortsatt alt for høy og går bare sakte nedover. Etter 2,9 prosent i desember falt årsraten med en tidel av et prosentpoeng til 2,8 prosent. Enda viktigere for sentralbanken er kjernerenten, som har falt fra 3,4 prosent til 3,3 prosent. Selv dette tallet er fortsatt et stykke unna sentralbankens mål. Og i tjenester, som er sterkt avhengige av lønn, har ikke inflasjonen beveget seg i det hele tatt. det samme tallet som i juni. Regjeringen i Sverige har hatt höyere tall enn Norge og venter en kjerneinflasjon på 2,7 prosent i 2024 og 1,7 prosent i 2025, ned fra 7,7 prosent i 2022 og 6,1 prosent i 2023.

Forbrukerne må være tålmodige

Svenske analytikere ventet uforandret prisvekst da prisene var 9,3 prosent høyere i juli i år enn samme måned i 2022. I mai var tolvmånedersveksten på 9,7 prosent. Kampen mot inflasjon er som å installere programmer på gamle datamaskiner: de første 95 prosentene går raskt, de siste fem prosentene trekker ut, skriver DWS. . Forbrukerne – og med dem ECB – må være tålmodige en god stund, til inflasjonen endelig er beseiret. De månedlige endringsratene ser imponerende ut: minus 0,4 prosent for overskriftsrenten og minus 0,9 prosent for kjernerenten. Dette skyldes manglende sesongjustering og andre statistiske effekter. DWS skriver at vi vil se en sterk motbevegelse senest i mars.

En ledende kapitalforvalter

DWS Group (DWS) med 896 milliarder euro under forvaltning (per 31. desember 2023) har som mål å være en av verdens ledende kapitalforvaltere, og bygger på mer enn 60 års erfaring. Selskapet har et rykte for å være dyktige i i Tyskland, Europa, Amerika og Asia. DWS er ​​anerkjent av kunder globalt som en pålitelig kilde for integrerte investeringsløsninger, stabilitet og innovasjon på tvers av et komplett spekter av investeringsdisipliner. Etter det nordens nyheter erfarer er amerikanske BlackRock en enda större kapitalforvalter enn DWS. Nordens Nyheter spår dermed an avere inflasjon også i Norge, tross for ökende prisvekst i boligmarkedet. Nordens Nyheter tror at rentetoppen i Norden trolig er nådd i denne ökonomiske helgekommentaren. E 24 skriver at alle håper at rentetoppen er nådd etter 14 hevinger på rad, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke love noe, i en samtale med Schibstedt-konsernets ökonomiavis E 24. Sjefökonom Martin Moryson i DWB, skriver at nflasjonen i eurosonen fortsatt er på vei tilbake, men at den fortsatt er altfor høy og går bare veldig sakte nedover.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*