Energi och säkerhetblev diskuterat i Reykjavik(Foto: Nordiska Rådet)

Nordiska rådets presidium och alla fyra utskott samlades till rådets årliga temasession i Reykjavik den 14–15 mars. Temat för sessionen var nordisk energiförsörjning i en orolig tid. Bland andra Islands miljö-, energi- och klimatminister samt Norges olje- och energiminister hadde bjudits in till rådets aktuella debatt om energi och säkerhet den 14 mars.

Onsdagen den 15 mars är försvar och säkerhet tema vid sessionen. Under sessionen behandlas ett betänkande om medlemsförslag, som gäller nordiskt stöd för återuppbyggnad av Ukraina och ett betänkande om gemensam nordisk säkerhet och försvar. Också rådets presidiums förslag om en internationell strategi för Nordiska rådet tas upp vid onsdagens session.

Utskottens medlemsförslag behandlades under sessionen

Under sessionen blev ett medlemsförslag behandlas från Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden. Förslaget gäller samarbete för att gradvis avskaffa produktionen av fossila bränslen. I medlemsförslaget nämns att Norden enligt den nordiska visionen ska bli världens mest hållbara region, och att de nordiska länderna i Helsingforsdeklarationen från 2019 har förbundit sig till klimatneutralitetsmålet. I medlemsförslaget påpekas dock att länderna inte har förbundit sig att avstå från produktion av fossila bränslen, utan endast att sluta använda dem. Medlemsförslaget betonar vikten av att minska produktionen av fossila bränslen.

Under sessionen behandlas också ett betänkande från utskottet för kunskap och kultur i Norden om ett medlemsförslag att främja samarbetet mellan de nordiska folkhögskolorna. Målet är att främja samarbetet mellan de nordiska folkhögskolorna för att stärka de nordiska grannspråken och den nordiska kulturen och demokratin.

I mötena deltog riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja (sd, ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet), Jussi Halla-aho (saf) och Sebastian Tynkkynen (saf).

Läs mer om Nordiska rådets temasession​

Se temasessionens debatter i direktsändning på Nordiska rådets webbplats

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*