SDet norske Stortinget er en av flere institusjoner som har blitt rammet av cyberangrep, sist i mars 2021.
Fotograf
 Magnus Froderberg/norden.orgtortinget i Oslo

Cybersikkerhet og hybride trusler og hvordan de nordiske landene håndterer pandemien, står på dagsordenen når Nordisk råd avholder sin årlige temasesjon 28.–30. juni. I debattene om cybersikkerhet og korona deltar også relevante nordiske ministre. Debattene sendes direkte på nettet.

Temasesjonen går tradisjonelt av stabelen om våren, men i år ble den flyttet fram til slutten av juni ettersom det fantes en mulighet for at rådets 87 medlemmer da ville kunne møtes fysisk. Men pandemien har holdt stand, og derfor gjennomføres temasesjonen digitalt.

På møtedagene samles blant annet Nordisk råds presidium, alle de fire utvalgene og de fem partigruppene. Dessuten avholder rådet plenum både 29. og 30. juni, der man både skal få tid til debattene om cybersikkerhet og pandemien og behandle en rekke medlemsforslag.

Trussel mot demokratiet

– Cyberangrep er alvorlige trusler ikke bare mot de nordiske landene, men også globalt, og de rammer noe av det aller viktigste vi har, nemlig demokratiet og de åpne samfunnene våre. Derfor er det uhyre viktig at vi tar opp spørsmålet i Nordisk råd og ser hva vi kan gjøre i fellesskap for å møte truslene. Både cybertrusler og pandemien er eksempler på utfordringer som krever nordisk og internasjonalt samarbeid for at det skal finnes løsninger, sier Bertel Haarder, president for Nordisk råd i 2021.

Haarder poengterer at Danmark i sitt presidentskapsprogram har hybride trusler og cybertrusler som et prioritert tema. Dessuten nevnes cybersikkerhet i Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet fra 2019.

Ministre deltar i debattene

Debatten om cybersikkerhet finner sted 30. juni kl. 12.30–14.30. Der deltar også nordiske ministre med ansvar for beredskap og etterretningstjenester. Samme dag kl. 14.40–15.25 blir det også spørretime med de nordiske samarbeidsministrene om håndteringen av koronapandemien.

Pandemien står også i fokus tidligere på dagen på et såkalt felles møte, der Nordisk råds medlemmer samles under overskriften Framtidens arbeidsliv – i pandemiens fotspor.

Alle plenumsdebatter og det felles møtet strømmes direkte og tolkes til skandinavisk, finsk og islandsk. Dessuten tolkes cyberdebatten og spørretimen til engelsk. Se lenke til strømmingene under!

Medier som er interessert i å følge temasesjonen eller som har spørsmål om den, kan kontakte Matts Lindqvist på matlin@norden.org eller +45 29 69 29 05.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.Direktesendinger fra temasesjonen 2021Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhetDanmarks presidentskapsprogram for 2021

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*