Om kort tid (29.mars) skulle nok en prøvestein for statsminister Theresa Mays to år lange forhandlinger med EU markeres  –  om Brexit vil krones med en verdig og ryddig utgang fra unionen. 

Slik ble det ikke. May måtte søke EU om en utsettelse etter at det britiske parlamentet to ganger stemte ned hennes utmeldingsavtale. 

Theresa May taler til Underhuset. (Foto: Fra BBC video)

Nå forsøker de folkevalgte i Parlamentet å holde en rekke avstemninger over en liste med alternativer, for å se om noen av dem kan ha støtte fra flertallet. Brexit-balladen blir stadig mer forvirrende.

Brexit og Norden

De langsiktige konsekvensene av Brexit er usikre. At Brexit vil få konsekvenser også for de nordiske landene, både felles og individuelt, er hevet over enhver tvil. Historisk har det vært en nær og ofte eksplisitt forbindelse mellom Norden og Storbritannias tilnærming til den europeiske integrasjonsprosessen.

Norge og brexit

Britenes beslutning i 2016 om å melde seg ut av EU, vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. De viktigste oppgavene for den norske regjeringen er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre et nært og gode samarbeid med Storbritannia.

En rekke økonomiske analyser har vist at en hard Brexit vil ramme både EU-land og Storbritannia hardt, men at britene vil tape mest.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjør om Brexit 5. mars (Foto: Stortinget.no)

Aftenposten skriver at en fersk rapport fra den tyske Bertelsmann-stiftelsen har også sett på mulige konsekvenser for EØS-land som Norge. Deres konklusjon er dyster. Etter Storbritannia, Irland og Luxembourg er Norge det landet i Europa som kan oppleve størst inntektsnedgang hvis britene går ut av EU uten en avtale, ifølge rapporten. Den anslår en varig reduksjon i bruttonasjonalprodukt pr. innbygger på 0,34 prosent eller 220 euro ved en hard Brexit.

Analysen viser også at Rogaland/Agder og Oslo er blant regionene utenfor Irland og Storbritannia som har mest å tape. På denne topplisten er også Nord-Holland, Paris-regionen og Brussel.

Brexit – Storbritannia ut av EU (Foto: Regjeringen.no)

Tidligere har også NHO kommet frem til at Norge kan være blant landene i Europa som blir hardest rammet av Brexit. Organisasjonens økonomer anslår at Norges bruttonasjonalprodukt vil bli redusert med mellom 0,7 og 1,0 prosent dersom britene går ut av EU uten avtale. Det er altså vesentlig større negative konsekvenser enn Bertelsmann-stiftelsen kommer frem til. Ifølge Aftenposten.

Ikke stor betydning

Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, sier til VG at Norge har en høy eksport til Storbritannia, men veldig mye av det er innenfor olje og gass. Derved blir vår eksport mindre berørt enn vi kan frykte. Cirka 20 prosent av vår eksport går til Storbritannia, ifølge Bruce.

På spørsmål om hvilken betydning dette kan det få for norsk eksportindustri, svarer han at Olje og gassleveransene vil gå som normalt uansett og prisene vil ikke bli vesentlig berørt, for de blir bestemt på verdensmarkedet. Men utenom olje og gass er det bare 8 prosent av vår eksport som går dit. Så effekten ved en eventuell redusert etterspørsel av norske varer vil bli relativt liten for norsk økonomi, sier Bruce.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*