Forsker Jannecke Wiers-Jensen viser at sivilingeniører med Mastergrad har best begynnerlønn(Foto:Nifu.no)
Forsker Jannecke Wiers-Jensen viser at sivilingeniører med Mastergrad har best begynnerlønn(Foto:Nifu.no)

 

 

 

Nyutdannede sivilingeniører tjener best av alle med mastergrad, men er mest utsatt for nedgangstider. Sivilingeniører tjener i gjennomsnitt 40.700 kroner i måneden. Det er 1.200 kroner mer enn de som har tatt masterutdanning i økonomiske og administrative fag. De laveste lønningene finner man innen humanistiske, estetiske og juridiske fag. Lønnen deres ligger mellom 35.200-36.100 kroner. Dette viser NIFUs nyeste undersøkelse, som viser overgang fra utdanning til arbeid. Det er Teknisk Ukeblad som offentliggjør undersøkelsen.

 

Ifølge undersøkelsen defineres lønn som brutto ordinær månedslønn på heltid i november 2013. Overtid, bonus eller ekstrainntekter er ikke inkludert. Forsker ved NIFU, Jannecke Wiers-Jenssen, sier ifølge TU, at det ikke er første gang sivilingeniører kommer godt ut på lønnstallene. Hun sier at det også er en antagelse at juristene tjener bra helt fra starten av. Men her ser vi at det ikke stemmer.

Lav begynnerlønn

Fagsjef i Juristforbundet Mette-Sofie Kjølsrød viser til deres lønnsstatistikk. Brutto grunnlønn for jurister i privat sektor er 463.837 i året eller 38.653 kroner i måneden hvis man deler årslønnen på 12 måneder.I statlig sektor har man en gjennomsnittlig årslønn på 429.759 kroner, altså månedslønn på 35.813 kroner.

– Det er veldig lav begynnerlønn for juristene i offentlig og privat sektor. Men i privat sektor går utviklingen bedre etter tre år. Hun sier at det er vanskelig å forklare hvorfor startlønnen er lav. I statlig sektor blir man ansatt på minstelønnssatser som førstekonsulent. I tillegg er det lite rom for individuelle lønnsforhandlinger slik det er i privat sektor.

Mest utsatt

Kandidatundersøkelsen skal også være en temperaturmåler på arbeidsmarkedet. Undersøkelsen viser at de som tjener best også er mest utsatt for konjunktursvingninger. Det gjelder sivilingeniører, de som tar masterutdanning i økonomiske fag og jurister.

– Humanistene er mindre preget av konjunktursvingninger enn de andre gruppene. Det samme synes å gjelde samfunnsviterne, ifølge undersøkelsen. Wiers-Jenssen sier at det har mye å si hvilken sektor de nyutdannede er ansatt i.

– Mange av dem er ansatt i privat sektor. I dårlige tider er risikoen mye større for de som tar utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige, økonomiske og juridiske fag. Mange av deres jobber er innenfor privat sektor.

– Det som lønner segmest  å studere endrer seg hele tiden, legger hun til, ifølge TU.

Sivilingeniører med Mastergrad har best begynnerlønn i Norge(Foto:Colourbox)
Sivilingeniører med Mastergrad har best begynnerlønn i Norge(Foto:Colourbox)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*