I et marked og samfunn der inflasjonen er skyhøy, og kostnadene øker har det blitt et skille mellom bransjer som sliter og bransjer som har kommet svært godt ut av situasjonen. Som alltid når det begynner å vise seg kraftige svingninger i markedet blir det også økt aktivitet som et resultat.

Som en følge av denne inflasjonen har blant annet interessen for å gjøre gode investeringer av sparepengene sine blitt større. Den økte populariteten gjør at flere som ikke tidligere har hatt noe forhold til aksjehandel, faktisk tør å forsøke å gjøre noen investeringer.

Muligheter

Det finnes mange muligheter for investering, og flere av disse mulighetene har økt svært mye i popularitet. Å kjøpe en opsjon er en god mulighet dersom man ønsker å benytte svingningen i markedet uten å faktisk gjøre handelen umiddelbart. Ved å kjøpe opsjoner sørger man for å skaffe seg rettigheter til å kjøpe aksjer til en gitt sum som er avtalt på forhånd.

Fordelen er at man ikke er forpliktet til å kjøpe disse aksjene, slik at man har anledning til å se an markedet før man eventuelt gjør selve handelen. Å handle aksjer handler om å gjøre handelen på det tidspunktet som lønner seg mest, slik at man kan se aksjene sine øke i verdi sammen med markedet.

Svingninger

En ting som er sikkert når det gjelder aksjehandel og investeringer er at svingninger alltid skjer i markedet. Det er ingen måte å være sikker på hvordan markedet kommer til å endre seg, og man må alltid være forberedt på at man kan gjøre gale valg. Regelen som bør ligge i forkant bør være at man aldri må investere penger i aksjer som man ikke har råd til å tape.

Svingningene i markedet er både en investors store fiende og beste venn. Det er svingningene som sørger for at man kan ta ut gode utbytter når aksjekursen endrer seg til det positive, og de som sørger for at man taper investeringen sin dersom kursen går nedover. Det er også disse som sørger for at man kan risikere å tape pengene sine dersom aksjekursen stuper som Tesla-aksjen.

Utbytte

Hele formålet med å gjøre investeringer i opsjoner, aksjehandel eller andre former for investeringer er å tjene penger. Man oppnår dette ved å ta ut utbytte når markedet svinger riktig vei til egen fordel. Aksjeeiere er deleiere i et selskap, og vil derfor både kunne selge aksjer med gevinst når kursen svinger den veien, men også å ta ut utbytte og bonus i selskapet når det er overskudd i bedriften.

Derfor er man ikke nødvendigvis avhengig av at selve aksjen stiger eller synker i verdi for å kunne tjene penger, man kan også utnytte seg godt av eierposten man innehar.

Som deleier i et selskap har man rettigheter til å ta ut sin andel på lik linje med alle andre aksjonærer, store som små. Utbyttet som skal tas ut av selskapet fordeles på alle eierpostene, og den andelen man får tilsvarer størrelsen på aksjeposten man eier. Har man mange aksjer i selskapet får man tildelt en større andel av utbyttet.

Redigering Erik Heming. Foto: Timo Miroshnikenko, Pexels.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*