Public Relation Manager Nina Zimmer i Capgemini(Foto: Cap Gemini)

Oslo, 29. juni 2021 –Antall dollarmillionærer i Norge økte med 2,5 prosent fra 2019 til 2020 tross covid-19 og økonomisk usikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Norge hadde 186.200 dollarmillionærer ved utgangen av 2020, mens Sverige hadde 153.000. Antall dollarmillionærer økte med 6 prosent globalt.

Dette viser Capgeminis ferske World Wealth Report, som utgis for 25. år på rad. Betegnelsen dollarmillioner brukes om personer som har mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

Norge har flere dollarmillionærer enn Brasil og Sverige

På verdensbasis ligger Norge på 21. plass i antall dollarmillionærer (19. plass i 2019), foran Brasil og Sverige. USA topper listen. I forhold til antall innbyggere har Norge nesten 40 ganger så mange dollarmillionærer (3,5 prosent) som Brasil (0,09 prosent) og 2,5 ganger så mange som Sverige (1,4 prosent).

Covid-19 har hatt overraskende liten effekt på utviklingen i antall dollarmillionærer i Norge, og vi får også bekreftet at Norge er et velstående land. Vi ser at velstående nordmenn har lært av tidligere kriser, og mange har allokert både risiko og portefølje slik at de kunne sitte ganske stille i båten da markedene stupte i fjor vår, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent.

– Pandemien har økt oppmerksomheten rundt bærekraftige investeringer ytterligere blant både unge og eldre velstående privatpersoner, profesjonelle investorer og finansielle rådgivere. Bærekraftige investeringer anses nærmest som en hygienefaktor i dag. Om et par år anslår vi at, det vil være en selvfølge at investeringsprodukter er bærekraftige, sier Lehne.

Pandemien førte til at trillioner av dollar forsvant fra det globale finansmarkedet nærmest over natten. Store økonomier har hatt en betydelig lavere vekst i antall dollarmillionærer enn Norge. For eksempel var veksten i antall dollarmillionærer henholdsvis 1,7 prosent i Frankrike og 1,2 prosent i Russland. Blant de europeiske landene hadde Storbritannia den dårligste utviklingen; i 2020 var det 3,3 prosent færre britiske dollarmillionærer enn i 2019.

Mange formuende valgte å diversifisere porteføljene sine med alternative investeringer. På verdensbasis hadde hele 72 prosent av dollarmillionærene investert i kryptovaluta, mens 74 prosent hadde investert i digitale investeringsobjekter som apper eller nettstedsdomener.

De rike blir rikere

Globalt økte dollarmillionærenes formuer med 7,6 prosent, og tilsvarer nå nesten 80 billioner dollar. Blant de aller rikeste – ultraformuende med en formue på minst 30 millioner dollar – steg formuen gjennomsnittlig over 9 prosent, til tross for pandemien.

Bærekraft har blitt en hygienefaktor

Fjorårets rapport pekte på at pandemien tydelig forsterket investeringer i retning av selskaper med ambisjoner og evne til å levere på områder som samfunnsansvar og miljø. Trenden fortsatte i rapporten for 2020; 43 prosent av ultraformuende og 39 prosent av formuende under 40 år sa de vil be om ESG-score for investeringene sine. ESG står for Environmental, Social and Governance, og en slik score viser hvor bærekraftig investeringene er.

Big techs kan utfordre etablerte aktører

SSåkalte Bigtechs forventes i stadig større grad å tilby investeringsprodukter fra sine platformer, og utfordre de mer tradisjonelle aktørene innen formuesforvaltning.. Norske finansaktører mener imidlertid at nye forretningsmodeller, med økt grad av personlig rådgivning og individualiserte tjenester gjør at de i mindre grad frykter konkurranse fra internasjonale tech-selskaper om de mest velstående kundene.

Metode

World Wealth Report 2021 har samlet innsikt fra 71 land, og omfatter mer enn 98 prosent av global brutto nasjonalinntekt og 99 prosent av verdens aksjemarkedsverdi. Capgeminis Global HNW Insights Survey 2021 samlet innsikt fra mer enn 2900 dollarmillionærer på tvers av 26 store formuemarkeder i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*