Wintershall Dea er tildelt 13 utvinningstillatelser av Energidepartementet i den årlige konsesjonsrunden TFO 2023 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) – fem som operatør, og åtte som partner, sier konsernsjef CEO Mario Mehren i Wintershall Dea til Nordens Nyheter.

Stavanger. Wintershall Dea har de siste årene drevet en aktiv og vellykket letevirksomhet, med 19 funn siden 2019. Funnene er et resultat av tildelinger i tidligere TFO-runder.

– De årlige TFO-rundene er avgjørende for å opprettholde Wintershall Deas vekst og sikre selskapets investeringer på norsk sokkel. Egenopererte feltutbygginger som Dvalin, Dvalin Nord, Nova og Maria er resultat av funn i utvinningstillatelser vi har fått i tidligere TFO-runder. Feltutbygginger som et resultat av leting sikrer at vi kan levere sårt tiltrengt gass til Europa – og spesielt Tyskland, der Norge var den største gassleverandøren i 2023, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

Tildelingen av utvinningstillatelser er fordelt som følger:

  • Tre i Nordsjøen (en som operatør) og ti i Norskehavet (fire som operatør). Ni av tildelingene er nye utvinningstillatelser, og fire er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

Alle de nye utvinningstillatelsene ligger i våre kjerneområder og støtter dermed opp om vår strategi om å investere i letevirksomhet nær eksisterende infrastruktur.

–Ved å lete i modne områder der vi allerede har virksomhet og dermed også inngående kunnskap om geologien, øker vi sjansene for å gjøre funn. I tillegg innebærer nærheten til eksisterende felt og infrastruktur at også funn med lavere volum blir drivverdige, sier Roy Davies, letedirektør i Wintershall Dea i Norge.

Foto: Michael Zechner, sjef for Wintershall Dea Norge og energiminister Terje Aasland fra Ap.

TFO-tildelingene i Norskehavet er lokalisert i Vøring-bassenget, der Wintershall Dea har eierandeler i Aasta Hansteen-feltet, og på Haltenbanken, der Wintershall Dea er operatør for Maria- og Dvalin-feltene. I Nordsjøen ligger tildelingene i Q35-området i nærheten av Wintershall Deas egenopererte felt Nova og Vega, og i Tampen-området i nærheten av Snorre-feltet, der Wintershall Dea er partner.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er på vei fra å være et ledende europeisk uavhengig gass- og oljeselskap til å bli et ledende europeisk uavhengig selskap innen gass- og karbonhåndtering. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Aksjonærene i Wintershall Dea (BASF og LetterOne) og Harbour Energy plc (Harbour) signerte i desember 2023 en avtale om å overføre hele Wintershall Deas oppstrømsvirksomhet, som består av selskapets eiendeler innenfor produksjon og feltutbygging samt leterettigheter i Norge, Argentina, Tyskland, Mexico, Algerie, Libya (ekskl. Wintershall AG), Egypt og Danmark (ekskl. Ravn) samt Wintershall Deas karbonlagringslisenser, til Harbour. Wintershall Dea og Harbour vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette sin virksomhet som uavhengige selskaper. Transaksjonen planlegges gjennomført i fjerde kvartal 2024, forutsatt blant annet myndighetsgodkjenning i flere land. Se fullstendig pressemelding fra BASF her.

Foto av Mario Mehren er tatt av Ingmar Noltung Wintershall Dea.

Kommunikasjonssjef Nordsjøen, Pressekontakt Vera Sattel( Foto: Ingmar Noltung)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*