Kommunikasjonssjef for Nordsjøen i Wintershall DEA Vera Sattel(Foto: Wintershall Dea)

Sammen med partnerne skal Wintershall Dea investere 8 milliarder kroner i utbyggingen av Dvalin Nord. Feltet i Norskehavet skal kobles til Heidrun-plattformen via en bunnramme på eksisterende Dvalin, og vil øke norsk gasseksport til Europa.

Dvalin Nord var det største funnet på norsk sokkel i 2021 og i dag, 13. desember leverer Wintershall Dea, og partnerne Petoro og Sval Energi plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet. PUD-innleveringen er et tydelig eksempel på at funn nær eksisterende infrastruktur raskt kan utvikles til feltutbygginger. Dvalin Nord er Wintershall Deas andre PUD-innlevering i år.

Wintershall Dea Dvalin North Contract

Roy Padget, Wintershall Dea; Christian Holst, Sval; Michael Zechner, Wintershall Dea; olje og energiminister Terje Aasland, Minister of Petroleum and Energy; Kjell M. Lund, Petoro, Connie Wergeland, Wintershall Dea. Foto Wintershall Dea / Kjetil Hjertvik

– Feltet styrker vår eksisterende posisjon som en av de største produsentene av norsk gass i en tid hvor Europa sårt trenger mer energi, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.

– Det er ikke ofte man tar på seg å bygge ut et felt kun et år etter at det er oppdaget, men det viser at vi er fast bestemt på å forsyne Europa med naturgass og at vi bidrar til utviklingen av norsk sokkel med nye store investeringer, sier hun.

Dvalin Nord-funnet er et resultat av Wintershall Deas strategi om å lete etter olje og gass nær eksisterende infrastruktur. Feltet blir knyttet til Heidrun-plattformen via det egenopererte Dvalin-feltet. Utbyggingen benytter eksisterende infrastruktur i området og vil dermed sørge for produksjonsvolumer med lav karbonintensitet.

– Vi har stor tro på at bruk av denne typen undervannsløsninger vil sørge for viktig energiforsyning til det europeiske markedet. Dvalin Nord blir vårt femte egenopererte undervannsfelt på norsk sokkel, og vi ønsker å investere enda mer for å øke energiforsyningen. Vi er en gassleverandør med ekspertise innen undervannsutbygginger, og vi oppfyller løftet om å produsere mer energi med lavere utslipp, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Partnerne i Dvalin Nord vil investere 8 milliarder kroner i utbyggingen av funnet. Dette inkluderer boring av tre produksjonsbrønner fra en enkelt havbunnsramme, 10 km nord for det eksisterende Dvalin-feltet. Produksjonen fra Dvalin vil etter planen komme i gang i løpet av de neste månedene. Oppstart av Dvalin Nord er planlagt til slutten av 2026.

Gassfeltet Dvalin Nord ligger på 420 meters dyp, omtrent 270 km nord av Kristiansund. Feltet anslås å inneholde om lag 84 millioner fat oljeekvivalenter. Gassen vil bli eksportert via Polarled-rørledningen til Nyhamna i Midt-Norge.

Wintershall Dea er operatør for feltet med en eierandel på 55 %. Petoro eier 35 % og Sval Energi AS eier 10 %.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*