CEO Mario Mehren vil ha så lave metanutslipp som mulig( Foto: Wintershall Dea)

Wintershall Dea med konsernsjef Mario Mehren i spissen, stiller seg helhjertet bak initiativet om å redusere metanutslipp, Global Methane Pledge, som ble avtalt på COP26. Selskapet støtter åpenhet i rapportering og har egne mål om å redusere metautslipp til under 0.1 prosent innen 2025.

På COP26 i Glasgow signerte 103 land et felles initiativ for å redusere utslippene av metan-gass, kalt Global Methane Pledge. – Vi synes det er svært positivt at diskusjonen om metanutslipp er satt så høyt på den globale agendaen, sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea. – Wintershall Dea jobber allerede for å redusere metanutslippene fra olje- og gassproduksjonen så mye som mulig – både i våre egne prosjekter og ellers i bransjen. Vi har som mål å minimere utslippene så mye som mulig, sier Mehren.

Innen 2025 skal Wintershall Deas totale metanutslipp være på under 0,1 prosent – som er betydelig lavere enn gjennomsnittet for industrien. – Vi ønsker å oppnå dette målet samtidig som – og dette er helt avgjørende – vi fortsetter å gjøre vårt for å sikre energiforsyningen til industri og forbrukere, legger han til. Skal vi lykkes med energiomstillingen på en rask og rimelig måte, trenger vi klimavennlig gass for å generere elektrisitet når vi faser ut kull, og for raskt å kunne etablere et funksjonelt hydrogenmarked.

HVORDAN WINTERSHALL DEA FORPLIKTER SEG TIL Å REDUSERE METANUTSLIPP TIL ET MINIMUM?

  • Som en del av sin forretningsstrategi har Wintershall Dea satt seg ambisiøse mål som vil sørge for at selskapet kan bidra til energiomstillingen. Innen 2025 skal maksgrensene for metanutslipp være lavere enn 0,1 %, altså mengden metanutslipp i forhold til mengden produsert naturgass. Selskapet ser på reduksjon av flyktige metanutslipp fra egenoperert virksomhet som et viktig steg. Derfor har vi iverksatt omfattende lekkasje-, deteksjons- og reparasjonsprogrammer både i Tyskland og internasjonalt – i Egypt, Russland, Algerie, Mexico, Argentina, Nederland og Norge, sier Mehren, og legger til at det er fullt mulig å oppnå lavt karbonavtrykk i verdikjeden – noe som også er i tråd med hva fremtredende forskere mener. I tillegg skal vi fortsatt unngå rutinemessig fakling av assosiert gass internasjonalt, og innen 2030 skal utslipp av drivhusgasser (scope 1 og 2) i alle egenopererte og ikke-egenopererte lete- og produksjonsaktiviteter reduseres til null når det gjelder vår egen andel.
  • Wintershall Dea er medlem av og en av grunnleggerne bak initiativet Methane Guiding Principles. Landene som deltar i dette initiativet forplikter seg ikke bare til å jobbe kontinuerlig for å redusere metanutslippene gjennom stadig forbedret rapportering, men også til å påvirke hele gassverdikjeden samt politikk og regelverk.Det kreves kompetanse for å redusere metanutslippene. Vi har kompetansen, og vi deler gjerne med andre, sier Mehren. I tråd med Methane Guiding Principles har selskapet organisert «master»- eller «executive»-klasser for andre interessenter i bransjen og i politikken, som ønsker å øke bevisstheten rundt dette temaet. Disse bevisstgjørende tiltakene er veldig viktige for oss, særlig når det gjelder land der dette temaet ikke får nok oppmerksomhet, mest sannsynlig fordi man har hverdagslige problemer som vurderes som mer presserende», fortsetter han.
  • Wintershall Dea skrev i 2020 under på det nye rapporteringsrammeverket OGMP 2.0, et initiativ fra Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) ledet av FNs miljøprogram. Med utgangspunkt i en svært ambisiøs tidsplan, sørger dette partnerskapet for å videreutvikle rapportering av metanutslipp ytterligere. Vi ser ikke lenger bare på kalkulerte verdier, men på faktiske verdier, målt direkte ved de ulike utslippskildene. Vi har en dokumentert realistisk og detaljert plan for å oppnå høyeste rapporteringsstandard for alle våre ressurser innen 2026, enten det dreier seg om egenopererte eller partneropererte aktiviteter, konstaterer konsernsjefen.
Press Officer Ulike Michaelis i Wintershall Dea( Foto: Wintershall Dea)

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Innen 2030 ønsker vi å oppnå netto nullutslipp i alle våre oppstrømsaktiviteter – både operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår. Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*