Foto
 Dietmar Bökhaus

Wintershall Dea og HES Wilhelmshaven Tank Terminal har inngått intensjonsavtale om felles utbygging av et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland CO2nnectNow. Etter planen skal karbondioksid fra Tyskland lagres permanent i geologiske formasjoner dypt under Nordsjøen

Wintershall Dea og HES Wilhelmshaven Tank Terminal («HES») planlegger felles utbygging av et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland: CO2nnectNow. I den forbindelse inngikk selskapene en intensjonsavtale i september 2022. Selskapene planlegger å fange og transportere CO2 fra industrianlegg i Tyskland til HES. Deretter skal CO2 transporteres med skip fra Tysklands eneste dypvannshavn til geologiske formasjoner i den norske og danske delen av Nordsjøen. Der skal CO2-en lagres trygt og permanent. Denne prosessen kalles karbonfangst og -lagring, eller CCS (fra engelsk carbon capture and storage).

Tidlig i mai i år lanserte Wintershall Dea, Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap, prosjektet BlueHyNow. Prosjektet skal produsere store mengder hydrogen fra naturgass i Wilhelmshaven. CO2 som avgis under hydrogenproduksjon skal fanges og samles opp i CO2-anlegget CO2nnectNow. Derfra skal CO2-en transporteres med skip, og senere i rørledning, til offshore geologiske formasjoner i Norge og Danmark.

Partnerskap med Equinor

Wintershall Dea har nylig inngått partnerskap med Equinor om bygging av en 900 kilometer lang rørledning mellom Norge og Tyskland. Rørledningen vil ha en årlig kapasitet på opp mot 40 millioner tonn og vil sikre trygg transport av CO2 fra den tyske Nordsjøkysten til den norske delen av Nordsjøen.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal ligger i et industriområde ved Wilhelmshaven havn og er utstyrt med omfattende jernbaneinfrastruktur. Terminalen ligger ved en dypvannshavn og er strategisk plassert for CO2-anlegget CO2nnectNow. Ved å bygge ut CO2nnectNow støtter Wintershall Dea og HES opp om avkarboniseringen av industriprosesser. I månedene som kommer vil det felles prosjektet bli nøye gjennomgått som en del av en gjennomførbarhetsstudie.

– Uten CCS vil Tyskland ikke oppnå klimamålene sine. Det er et enormt lagringspotensial i Nordsjøen, særlig i den norske og danske delen, og Wilhelmshaven ligger perfekt til i Nord-Europa. Vi er derfor svært glade for å ha funnet en lokal og erfaren partner som HES som kan bidra til å modne vårt CO2nnectNow-prosjekt, sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør (CTO) i Wintershall Dea.

Nye energikilder

– HES er en pådriver for bærekraftig vekst og overgang til nye energikilder som hydrogen, CO2 og e-drivstoff. HES Wilhelmshaven Tank Terminal har en strategisk ambisjon om å spille en viktig rolle i den økende energiomleggingen i Nord-Tyskland. Vi er svært godt posisjonert for en slik omlegging og har tilgang til et stort areal som er velegnet for utbygging. I tillegg har vi et stort kaianlegg og god jernbanekapasitet. Vi ønsker å være en verdifull bidragsyter til avkarbonisering i tråd med EUs grønne vekststrategi. For å få til det er partnerskap helt avgjørende, tilføyer Martijn Fock, Business Development and Commercial Director for HES International.

Studier (gjennomført av blant andre Öko-Institut og Agora Energiewende) viser at Tyskland vil være avhengig av CCS i fremtiden for å kunne redusere utslippene fra industri og landbruk. Wintershall Dea planlegger derfor å redusere utslippene gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med mulighet for å bygge opp en virksomhet som vil redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040.

CO2nnectNow kan bli en viktig byggestein for å oppnå disse målene under forutsetning av at mer enn 10 millioner tonn CO2 fra 2028 årlig blir eksportert fra HES til sikre lagringssteder offshore.

Du kan lese mer om BlueHyNow her: Wintershall Dea bidrar til energihub i Wilhelmshaven.

For mer informasjon om vårt partnerskap med Equinor og den planlagte rørledningen for CO2, se: Equinor og Wintershall Dea inngår partnerskap om storskala CCS-verdikjede i Nordsjøen | Wintershall Dea AG

( Kilde Wintershall Dea)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*