Konsernsjef Mario Mehren Wintershall Dea( Foto: Wintershall Dea)

Europas  første grensekryssende verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS) er startet i Danmark. Planen er at Greensand-prosjektet skal lagre inntil åtte millioner tonn CO2 årlig fra 2030.

Greensand er det første prosjektet i verden, hvor CO2 fanget i et land blir fraktet over landegrenser for å bli injisert for lagring under havbunnen i et annet land. Dermed inntar danske Greensand en pionerrolle blant europeiske land innenfor karbonfangst og -lagring (CCS). Teknologien vil spille en avgjørende rolle for å bekjempe globale klimaendringer.

– Greensand-prosjektet er et viktig klimatiltak, som setter retningen for videre utvikling av en europeisk CCS-infrastruktur. Med dette prosjektet viser Wintershall Dea at sikker og pålitelig karbonfangst og -lagring på tvers av landegrensene er mulig, og kan hjelpe oss til å nå klimamålene. Sammen med våre partnere er vi pionerer i denne banebrytende utviklingen, sa konsernsjef i Wintershall Dea, Mario Mehren,  i forbindelse med seremonien for den første CO2-lagringen i Esbjerg i Danmark.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Frederik av Danmark foretok den symbolske første CO2-injeksjonen. Til stede under høytideligheten var også Lars Aagaard, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister.  Ursula von der Leyen, Europakomisjonens president, deltok via video.

Greensand-prosjektet er blant de mest innovative CCS-prosjektene i EU. For første gang blir CCS-verdikjeden (fangst, transport og lagring) implementert på tvers av landegrensene.  Nærmere 15 000 tonn med restutslipp fra et belgisk industrianlegg vil bli lagret i det uttømte oljefeltet Nini West i dansk del av Nordsjøen i den pågående demonstrasjonsfasen, som varer til begynnelsen av april 2023. 

Fra 2025/26 skal Greensand-prosjektet lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig  i reservoaret. I det siste utbyggingstrinnet fra 2030 er det planlagt å lagre inntil 8 millioner tonn CO2 årlig. Dette er mer enn 13 prosent av Danmarks samlede årlige utslipp. Målet er først og fremst å lagre industriutslipp, som ikke kan fjernes på noen annen måte enn ved hjelp av CCS.

–  Jeg er stolt over at teamet vårt står for et avgjørende bidrag til dette pionerprosjektet, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

– Grunnlaget for suksessen ligger i kompetansen fra mer enn 120 års gass- og oljeutvinning, samt vår geologiske og ingeniørtekniske ekspertise.  Kompetansen og erfaringen vil vi også ta med oss inn i våre CCS-prosjekt i andre land, som eksempelvis Norge, Nederland og Storbritannia.

Wintershall Dea er medlem av Greensand-konsortiet, som utvikles og driftes av INEOS Energy.  I tillegg er mer enn 20 andre partnere involvert. alt fra oppstartselskaper via uavhengige institutter til det danske geologiske forskningsinstituttet GEUS underlagt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i Danmark. Den danske regjeringen støtter prosjektet med totalt 26 millioner euro fra offentlige midler.

CO2-transporten fra Belgia til Danmark er mulig takket være en bilateral avtale som de to landene inngikk i fjor.

– For at Greensand-prosjektet og andre CCS-planer i Nordsjøen skal kunne realiseres med godt resultat, må politikerne sørge for robuste rammebetingelser, sier Dijkgraaf.

– De første skrittene er tatt. Nå trenger vi flere bilaterale avtaler som knytter  utslippsintensive industrier til CO2-lagringssteder i andre land rundt Nordsjøen.

For Wintershall Dea er Greensand det første av mange CCS-prosjekt. Selskapet har ambisjoner om å ta unna inntil 20-30 millioner tonn CO2 årlig i Nordvest-Europa fra 2040. Det er omtrent halvparten av de forventede restutslippene i Tyskland frem til 2045.

Om CCS

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en gjennomtestet, sikker, pålitelig og rimelig teknologi. I CCS inngår utskilling av CO2, f.eks. fra kraftverk eller industrianlegg, og langvarig undersjøisk lagring   geologiske strukturer dypt under havbunnen, som f.eks. uttømte gass- og oljefelt eller dyptliggende bergartsformasjoner, såkalt saline akviferer. Teknologien åpner for en pålitelig og kostnadsgunstig avkarbonisering av industrisektorer med CO2-utslipp som er vanskelige eller umulige å unngå. Det internasjonale energibyrået (IEA) og andre ledende organisasjoner mener at CCS er et viktig klimatiltak , og understreker at ambisiøse klimamål ikke kan nås uten CCS.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Selskapet vil innstille alle aktiviteter i Russland. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nærmere 60 land.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*