Konsesrnsjef Martin Lundstedt i Volvo AB gir godt utbytte(Foto: Volvo)

Ekstremt sterk ordreinngang for Volvo som deler ut 26,4 milliarder SEK til aksjonærene. Lastebilprodusenten AB Volvo melder om et resultat som i prinsippet overgår forventningene for fjerde kvartal. Ordreinngangen var derimot klart sterkere enn forventet. Selskapets styre foreslår et ekstra utbytte for hele året 2021. Det mest positive i rapporten var AB Volvos sterke lastebilleveranser ifølge en rask kommentar fra Danske Bank

.I 2021 fortsatte vi å levere god lønnsomhet og tok flere viktige grep i vår innsats for å lede overgangen til et klimanøytralt transportsystem. For hele året økte Volvo-konsernets nettoomsetning til SEK 372 milliarder og den justerte driftsinntekten til SEK 41,0 milliarder med en margin på 11,0 %. Dette kunne ikke vært oppnådd uten det dedikerte arbeidet til mine kolleger og våre forretningspartnere i forsyningskjeden. Jeg vil takke alle for deres fantastiske innsats i et utfordrende år, sier Martin Lundstedt, konsernsjef.

Fjerde kvartal 2021

I fjerde kvartal 2021 økte nettoomsetningen med 6 % til SEK 102,4 milliarder (96,9). Justert for valutasvingninger og salget av enheten Trucks var økningen på 12 %. Justert driftsinntekt utgjorde SEK 10 060 M (10 934), tilsvarende en justert driftsmargin på 9,8 % (11,3). Rapporterte driftsinntekter beløp seg til SEK 10 219 M (12 215).
Valutabevegelser hadde en positiv effekt på driftsinntektene på SEK 62 M. Resultat per aksje ble 3,93 SEK (4,53).
Driftskontantstrømmen i industrivirksomheten utgjorde SEK 23 579 M (16 668).

Hele driftsåret 2021

Nettoomsetning for hele året var SEK 372,2 milliarder (338,4). Justert driftsinntekt utgjorde SEK 41 015 M (28 564) med en justert driftsmargin på 11,0 % (8,4). Rapporterte driftsinntekter beløp seg til SEK 43 074 M (27 484).
Resultat per aksje var 16,12 SEK (9,50). Driftskontantstrømmen i industrivirksomheten utgjorde SEK 29 440 M (18 545). Avkastning på sysselsatt kapital i Industrivirksomheten ble 25,3 % (14,7).

Styret foreslår et ordinært utbytte på SEK 6,50 per aksje og et ekstra utbytte på SEK 6,50 per aksje.
Presse- og analytikerkonferanse. En online presentasjon av rapporten, etterfulgt av en spørsmål og svar-sesjon, vil bli webcast fra kl. 09.00 CET.

Denne informasjonen er informasjon som AB Volvo (publ) er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirmarkedsloven. Informasjonen ble sendt inn for publisering, gjennom kontaktpersonen angitt ovenfor, kl. 07.20 CET 28. januar 2021, skriver Volvo i en pressemelding.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
SE-405 08 Göteborg, Sverige
Tlf +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com

Kontakt medierelasjoner:
Claes Eliasson +46 765 53 72 29

Volvo-konsernet hadde et meget godt år i 2021(Foto: Volvo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*