Jacob Wallenberg, styreleder i Investor AB og det svenske næringslivet, sier at vi må forberede oss på dårligere tider i verdensøkonomien – inflasjonen er en av de største bekymringene. Wallenberg-gruppen har betydelige investeringer i Norge, og NBM(oljefondet har investert over 20 milliarder norske kroner i ulike selskaper i Wallenberg-gruppen Investor AB, ifølge Nordens Nyheter.

Jacob Wallenberg sa i et intervju i SVT i fjor at han kunne tenke seg å investere i atomkraft dersom de rette forholdene var til stede. Siden den gang har regjeringen lagt frem flere forslag for å favorisere atomkraft. Men i tillegg til de forslagene trengs det også en tverrblokkerende politisk enighet om energi for at det skal være interessant å investere i atomkraft, sier Wallenberg.

«Jeg tror forholdene blir bedre. Men denne saken er så stor for Sverige. Vi har et dysfunksjonelt energisystem i dag. Dette minner om de store nasjonale sakene der vi ikke bare kan ta beslutninger fire år frem i tid og deretter til neste valg, nye regler og regler kommer. Her trengs det en bred enighet på parlamentarisk nivå om at spillereglene skal legges på sikt, sier Jacob Wallenberg, styreleder i Investor og Svenskt Näringsliv.

Vanskelig forhandling
Den kommende avtalebevegelsen – og lønnskravene der – vil ha stor betydning for inflasjonen. Lønnsmottakerne bes holde lønnskravene nede. Konsernsjefer i børsnoterte selskaper har tidligere fått betydelig større lønnsøkninger enn andre. Børssjefene i de 30 mest omsatte selskapene fikk hevet grunnlønnen med nesten 10 prosent i fjor. Sammenlignet med 2,6 prosent for lønnstakere generelt. Ville det vært en bedre forhandlingsprosess hvis lønnsøkningene var de samme?

«Ved å komme med en bred kommentar her, ønsker jeg ikke å trekke teppet ut av en rekke direkte forhandlinger. Jeg kan bare slå fast at det er viktig at inflasjonen ikke tar av som en konsekvens av avtaleforhandlingene. Og selvfølgelig vi alle har grunn til å reflektere over dette uavhengig av nivå i selskapene.

Holder på klimamålene

« Jeg Forutsetter at regjeringen opprettholder klimamålene»
Akkurat nå pågår FNs klimamøte i Egypt. Generalsekretær António Guterres sa her om dagen at vi er på vei mot et «klimahelvete, med foten på gasspedalen»… «Motorvei til klimahelvete». Deler Jacob Wallenberg hans drastiske vurdering?

«Jeg deler vurderingen om at dette er svært alvorlig. Selskapene som Investor jobber med, har vi satt det nedre 1,5C-målet i Parisavtalen som målet vi satte for våre selskaper å levere på.» , sier Jacob Wallenberg.

Hva tror du politikken leverte på dette området, den siste regjeringen?

«Hvis jeg skal være helt ærlig… så la jeg merke til at de sa at de skulle opprettholde målene som er satt og så skulle de komme tilbake med eventuelle tilleggsmål, utvikling osv. Men jeg føler en klar ambisjon om å presse inn. samme retning og jeg antar at det er det som gjelder», sier Jacob Wallenberg i et intervju med Sveriges Television..

Jacob Wallenberg, styreleder i Investor AB og i Svenskt Näringsliv, som tilsvarer NHO (Næringslivets Hovedorganisaison) i Norge. Nordens Nyheter har gjort flere analyser og kartlegginger av svenske investeringer i Norge og norske investeringer i Sverige.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*