Markedsleder Anders Nore-Wallden i Grønn Byggallianse(Foto: Mynewsdesk)

Anleggsbransjen både trenger og ønsker en felles standard for bærekraft. Sentrale bransjeaktører går nå sammen for arbeide med miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL, så det enda bedre kan bidra til økt fokus og tiltak på klima og miljø i det norske markedet.

Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier og SINTEF går nå sammen med Grønn Byggallianse om å gjøre CEEQUAL lettere tilgjengelig for det norske markedet.

CEEQUAL er sertifiseringsverktøy for infrastruktur. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Interessen for CEEQUAL har økt kraftig de siste årene. I juni 2020 var 16 prosjekter registrert, og store aktører i næringen indikerer at dette tallet vil økefremover.

– Vi vil koordinere og fremme det gode arbeidet som pågår i sektoren. Målet vårt er å tilrettelegge innhold og kunnskap i sertifiseringsordningen bedre for norske forhold, slik at enda flere tar ordningen i bruk, forteller leder for marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldén, som har ledet arbeidet.

Behov for en felles innsats og økt kompetanse

Grønn Byggallianse forvalter allerede BREEAM, Norges mest bruke miljøsertifiseringssystem for bygg. De siste årene har organisasjonen utforsket CEEQUAL i dialog med markedet.

Arbeidet viser at det både er behov og ønske om et felles verktøy for å jobbe systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter.

– Men det trengs en felles innsats for å tilpasse CEEQUAL til norske forhold, for eksempel til våre planprosesser. I tillegg er det behov for å bygge kompetanse på tvers i næringen, sier Nohre-Walldén.

Lager veileder for norske planprosesser

Nå er finansieringen sikret, og det nye samarbeidet starter opp rett over nyttår. Arbeidet skal blant annet munne ut i en egen veileder for CEEQUAL i norske planprosesser.

Målet er at det internasjonale verktøyet skal bli enklest mulig å bruke i prosjekter i Norge.

–Vi trenger å samkjøre CEEQUAL med norske standarder, håndbøker og regelverk. En tilpasning av sertifiseringen vil også gjøre det lettere for næringen og byggherre å ta del i prosessen. Statens vegvesen skal fra nyttår CEEQUAL-sertifisere alle våre prosjekt over 200 mill. kr., sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Viktig å få på plass

– Vi ser dette som meget viktig arbeid. Vi arbeider allerede i dag med CEEQUAL i mange prosjekter og behovet for en tilpasning til norsk regelverk og praksis er til stede. Betydningen av koordinert innsats og deling av erfaringer i denne fasen er stor, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Adm. dir. i Nye Veier Anette Aanesland(Foto: Nye veier)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*