Regjeringen gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing. Etter det Nordens Nyheter erfarer ser Nærings- og fiskeidepartementet en sammenheng mellom miljø, næringspolitisk utvikling og sjømat, og norske foskere planlegger å forske videre i USA.

– Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å forske og å spre kunnskap om Norge internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Siva som deler ut pengene gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer. Pengene vil bidra til at flere norske helsebedrifter kan få hjelp til å vokse og lykkes i internasjonale markeder.

De seks innovasjonsmiljøene som har fått penger skal gå sammen om å danne et såkalt helsekonsortium og samarbeide tett om bygging av en sterkere internasjonal satsing. De er: helseinkubatoren Aleap i Oslo, Valide i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Norinnova i Tromsø og teknologioverføringskontorene ved Sintef og NTNU i Trondheim.

Ny næringsmelding

Norges befolkning blir eldre og lever lengre, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Vinteren 2019 legger derfor næringsministeren og helseministeren frem en egen helsenæringsmelding, som blir den først i sitt slag.

– Vi har en aldrende befolkning, og vi har ikke nok hender i helsesektoren for å dekke behovet. For å ta vare på befolkningen og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi legge til rette for innovative og smarte løsninger. Her har næringslivet en viktig rolle, sier Røe Isaksen.

Vekst i bedriftene

De seks millionene som Siva nå gir til helsekonsortiet er en del av en pott på 14,5 millioner kroner som Siva gir til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet. Blant 43 søkere har fem miljøer fått støtte. Det er innenfor helse, finans, og til vekst og innovasjon i Nord-Norge.

– Vi har stor tro på at disse miljøene vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem. Dette er et løft for bedrifter innen helse og finans, i tillegg til å være et viktig løft for å utvikle flere bedrifter i Nord-Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Sivas programmer
Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3600 bedrifter. Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. De gir hjelp til for eksempel forretningsutvikling, kommersialisering og mentoring. Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har en spesiell fokus på distriktene. Tjenestene består i for eksempel bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer og markedsplanlegging.
Nærings og iskeridepartementet melder at regjeringen har valgt konseptet «Ocean Space Laboratories» for fornyelsen av de marintekniske laboratoriene i Trondheim. Forslaget innebærer å bygge nye undervisnings- og forskningslaboratorier for å erstatte de nåværende. I tillegg er det et forslag om et fjordlaboratorium for fullskala testing av ulike havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden. De samlede kostnadene er beregnet til seks milliarder kroner.

Næringsminister Terje Røe Isachsen deler ut stipendier(Foto: NBR)
  • Jeg er glad for at vi nå har funnet et godt konsept å arbeide videre med. Havnæringene står for mer enn 200 000 arbeidsplasser over hele landet og disse jobbene er med på å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. Hvis Norge skal fortsette å være ledende på hav, er det viktig at vi har laboratorier som sørger for videre utvikling i næringene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Laboratoriene er Europas største anlegg innen undervisning, forskning og utvikling av utstyr som brukes i sjøen. Den eldste delen er en stor tank der man kan teste skipsmodeller, den er fra 1939. Anlegget har vært bygget ut i 1967 og 1977-81. I starten handlet det om testing av skipsskrog og propeller. Deretter ble olje- og gassnæringene de største brukerne. De siste årene er det økende oppdragsmengde innen akvakultur, offshore vindkraft, autonome fartøy og broer/tuneller.

  • Dette er gode nyheter for sjømatnæringen, som vil få mulighet til å teste utstyr for fiskeri og oppdrett. Laboratoriene vil også bidra til å gi oss ny og oppdatert kunnskap for hvordan vi kan bruke og ta vare på livet i havet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik til Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*