Olje og energiminister Tord Lien vil lete etter olje og gass i Nord. Til våre søker Petoro og internasjonale selskaper(Foto:Scanpix/OED)
Olje og energiminister Tord Lien vil lete etter olje og gass i Nord. Til våre søker Petoro og internasjonale selskaper(Foto:Scanpix/OED)

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 61 blokker for utvinning av petroleum i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel: 34 i Barentshavet sørøst, 20 i Barentshavet sør og 7 i Norskehavet. Alle de foreslåtte blokkene er i områder med forvaltningsplaner. Petroleumsvirksomhet i det nylig åpnede Barentshavet sørøst er imidlertid ikke utredet gjennom det tverrsektorielle faglige grunnlaget.

Følger iskanten

For Barentshavet sørøst er det spesifisert ytterligere føringer for aktivitet ved iskanten i åpningsmeldingen for dette området. Flere av de foreslåtte blokkene ligger i områder hvor det har vært is de siste 15 årene. Nedgang i oljevirksomheten med 10 – 15 prosent er en av årsakene til at regjeringen ønsker å lete etter olje og gass i nye områder.

Områder hvor det kan letes etter olje (Ill: Oljedirektoratet)
Områder hvor det kan letes etter olje (Ill: Oljedirektoratet)

– Det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres gjennom det tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene. Før en slik grense er definert, bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst lyses ut, sier direktør Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kan søke til våren

Olje og energidepartementet går inn for leteboring i 23 konsesjonsrunde. Mellompartiet Venstre ønsker ikke leting etter olje langs iskanten opp til den russiske grensen i Barentshavet. Olje og energiminister Tord Lien sier til NrK at regjeringen går inn for oljeting og mulig utvinning på 61 blokker i tredje konsesjonsrunde. Til våren får vi vite hvilke oljeselskaper som søker om blokktildeling. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er en forutsetning for Miljødirektoratets krav til beredskap mot akutt forurensing. Siden det ikke er gjort en felles faglig vurdering av beredskapstiltak i isfylte farvann, stiller vi spørsmål om beste tilgjengelige teknikker er godt nok for miljøet.

– Klimatiske faktorer, store avstander og lite infrastruktur, kan gjøre en aksjon mot et eventuelt oljeutslipp svært vanskelig og gi liten eller ingen reduksjon av mulige miljøkonsekvenser. Spesielt dersom de nordligste blokkene lyses ut, må det sikres at nok og egnet beredskapsutstyr er tilgjengelig før boringen starter, sier Ellen Hambro videre.For øvrige blokker i Barentshavet sør, sørøst og Norskehavet legger Miljødirektoratet vekt på at det før eventuell leteaktivitet er nødvendig med ytterligere grunnlagsundersøkelser i de fleste områder.

Ekstra sårbar natur

Miljødirektoratet mener det kan bli nødvendig med tidsbegrensninger for petroleumsaktivitet på de nordligste blokkene også i produksjonsfasen. Årsaken er at drivverdige funn innebærer aktivitet i perioder hvor naturen i dette området er spesielt sårbar.Miljødirektoratet mener det kan bli nødvendig med tidsbegrensninger for petroleumsaktivitet de nordligste blokkene også i produksjonsfasen. Årsaken er at drivverdige funn innebærer aktivitet i perioder hvor naturen i dette området er spesielt sårbar. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er en forutsetning for Miljødirektoratets krav til beredskap mot akutt forurensing. Siden det ikke er gjort en felles faglig vurdering av beredskapstiltak i isfylte farvann, stiller vi spørsmål om beste tilgjengelige teknikker er godt nok for miljøet.

Petoro sentral aktør

For øvrige blokker i Barentshavet sør, sørøst og Norskehavet legger Miljødirektoratet vekt på at det før eventuell leteaktivitet er nødvendig med ytterligere grunnlagsundersøkelser i de fleste områder.. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel på vegne av staten.Gunn Wærsted ble på generalforsamlingen valgt som ny styreleder i Petoro AS Det er i dag 13. juni 2014 avholdt generalforsamling i Petoro AS. Hun har vært styremedlem i selskapet siden 20. august 2013. Gunn Wærsted er administrerende direktør i Nordea Bank Norge og medlem av konsernledelsen i Nordea Bank AB.Gunn Wærsted erstatter Gunnar Berge som har vært styreleder i Petoro siden 2007.

Styreleder i Petoro Gunn Wærsted vil få en viktig rolle som forvalter av norske olje og energiressurser(Foto:Wikipedia)
Styreleder i Petoro Gunn Wærsted vil få en viktig rolle som forvalter av norske olje og energiressurser(Foto:Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*