Statsminister Jonas Gahr Støre (Foto: NTB Kommunikasjson)
Tiden vi har foran oss, kommer til å kreve mye. Men vi er ikke laget for å skygge unna vanskelige valg. Vi har fått ansvar i en krevende tid. Det ansvaret skal vi ta. Valgene vi tar nå, i denne krevende tiden, bestemmer hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare i år og til neste år, men i tiår fremover.

Mitt mål er at vi skal komme ut av denne tiden med:Små forskjellerLav arbeidsledighetEn sterk velferdsstatOg en verdensledende industri som kutter utslipp og skaper jobberSkal vi lykkes med det, må vi ta de rette valgene nå, og vi må gjøre det med utgangspunkt i våre verdier.
 
Fordi la det være helt klart: Våre verdier ligger fast. 

I Hurdalsplattformen står det om rettferdig fordeling, små forskjeller og høy tillit, og om hvordan folk stiller opp for fellesskapet når fellesskapet stiller opp for folk. Selv om mye har endret seg, er det dette verdigrunnlaget vi styrer på.

Statsbudsjettet vi nå har jobbet med blir et stramt og rettferdig statsbudsjett. For om vi ikke gjør de riktige tingene nå, går det bare utover vanlige folk. Vi har sett før at høy inflasjon kan bite seg fast og bli til en lønns- og prisspiral som ikke stopper, og som til slutt krever så tøffe grep at vi får en bråstopp i økonomien.

Vil unngå bråstopp

Nå må vi bruke lærdommene fra tidligere dyrekjøpte erfaringer. Vi må unngå at det ender i bråstopp, økonomisk nedgang og høy arbeidsledighet. Og det kan vi klare. Men det forutsetter trygg økonomisk styring – rett og slett at vi bruker mindre penger.
 
Når vi nå har laget budsjett, har vi hatt dette med oss:
– Vi skal beskytte vanlige folk mot for høye renteøkninger. Det betyr et stramt opplegg og mindre oljepenger.
– Vi skal bruke anledningen til å omfordele. Det betyr et rettferdig opplegg.

Eller som det står i Hurdal: Trygg økonomisk styring og rettferdig fordeling.
 
Det virker å være stor forståelse for at det nå er nødvendig med et stramt budsjett. Jeg møter mange som sier seg enig, men som samtidig mener at «akkurat dette» må det finnes rom til. Og det skjønner jeg godt. Gjennom mange år har statsbudsjettet handlet om påplusninger og ellevill oljepengebruk.

Nå er det annerledes: Vi har store utgifter som skal dekkes inn: Flyktninger, forsvar, Ukraina-støtte – og ikke minst den universelle strømstøtteordningen. I tillegg: Folketrygden; vi blir flere eldre. I sum flere titalls milliarder vi skal betale for uten å bruke mer oljepenger. 

Og det er jo ikke renholderne, lærerne, bussjåførene eller arbeidsledige som skal ta regninga. Det er de av oss med mest – og de som nå tjener gode penger gjennom denne spesielle perioden, som må være innstilt på å bidra mer. Det klarer vi. Og det vil synes i budsjettet vi legger fram om tre uker.

Omfordelt budsjett

Vi legger fram et kraftig omfordelende budsjett samtidig som vi setter på vent planer om nye bygg, nye samferdselsprosjekter, nye satsinger. Det er jo ikke sånn at ingenting vil bygges i året som kommer – det foregår byggeprosjekter over hele landet, og det vil fortsette, men nye satsinger er noe annet.

Vi krever av dem som har mye, at de må bidra mer. For å kunne skjerme vanlige folk og særlig dem som nå har det ekstra tøft når prisene øker.

Vi skal møte kritikken, rake i ryggen og stolte av verdiene som ligger til grunn for prioriteringene. Stolte av at Arbeiderpartiet tar ansvar i en krevende tid. Stolte av fellesskapet vårt og av at vi sammen tåler å stå i stormen.
 
I Norge er vi vant til å betrakte oss selv som et annerledesland. Med penger på bok i et fredelig hjørne av verden. Men vi er ikke skjermet for det som rammer verden og Europa. Vi går en tøff vinter i møte. Krig og kraftmangel i Europa. Priskrise som rammer urettferdig her hjemme. 

Men det er håp. I det europeiske samholdet, den raske utviklingen av ny fornybar energi, og her hjemme: Håp i vissheten om at vi kan unngå økonomisk krise hvis vi nå tar de riktige valgene.
 
Vi vet at det vil koste. Det er tøft på målingene nå, og det skal vi ta på alvor. Men likevel – det kommer litt i annen rekke nå. Vi står i en uhyre krevende situasjon – nå må gjøre det som er riktig. Ikke velge lettvinte løsninger som til syvende og sist vil gå ut over vanlige folk. 

Og tro meg: Hvis jeg trodde makspris var løsningen på strømkrisen, hadde jeg gått for det på flekken. Det gjelder det samme i budsjettet: Hadde jeg trodd at det fantes ett grep som kunne løse problemene vi står i, for eksempel å pøse på med mer oljepenger, hadde jeg gått for det.

En urolig tid

Men det tror jeg ikke. Vi kan ikke risikere å sette vanlige folks økonomi på spill med et sånt grep. I stedet må vi styre på sosialdemokratiske verdier, tørre å ta upopulære avgjørelser når det er nødvendig, og hele tiden styre ansvarlig – for å skjerme vanlige folk for unødvendige rentehevinger og for å trygge Norge i en urolig tid.

Det vil stå seg over tid, og det vil gi et mer rettferdig samfunn. Og det er jeg sikker på at vi skal klare i fellesskap, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre.
Se hele talen Jonas Gahr Støre holdt til Arbeiderpartiets landsstyre

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*