Olje og energiminister Tord Lien sier til nordens Nyheter at verden trenger mer kjernekraft på sikt.( Foto: Fremskrittspartiet)
Olje og energiminister Tord Lien sier til Nordens Nyheter at verden trenger mer kjernekraft på sikt.( Foto: Fremskrittspartiet)

En stadig økende befolkning globalt og færre fattige bidrar til at verdens behov for kraft vil øke i tiden fremover. Samtidig må de globale  energisystemene bli mer bærekraftige i et klimaperspektiv. For å løse denne store doble utfordringen vil verden trenge gass, fornybart og atomkraft, antakeligvis mer enn i dag av alle tre kraftkilder, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommetar til Nordens Nyheter etter  den globale  miljøkonferansen i Paris.

Legger ned kjernekraft

Olje og energiminister Tord Lien sier altså at også Norge bør satse på atomkraft lang sikt.  Sverige og Finland satser (nølende) på kjernekraft, mens Tyskland har besluttet å stenge sine kjernekraftvverk,. Energiministeren sa til VG i 2008 at Norge også  burde satse på kjernekraft. Statkraft  og oljefondet eide for noen års siden hele sju prosent av det tyske energiselskapet E.ON. E.ON Sweden er som inne på eiersiden i to av de svenske kjernekraftverkene,  men Statkraft har for lengst  solgt sine aksjer i E.ON. . Statkraft dropper nå investringer i utlandet som følge av reduserte statlige bevilgninger. Dermed blir ingen nye prosjekter innen vindkraft til havs. Oljefondet og den amerikanske partneren Black Rock har betyelige  aksjeppster  i den danske energiprodusenten Vestas Winds. Det  norske  oljefondet og amerikanske BlackRock har indirekte eier andeler i flere store kjernekraftverk( Se tabellen i bunnen av artikkelen).

Størst på vindkraft

Statkraft var en a det tyske energiselskapet E.ONs største aksjonærær med en eierandel på over sju prosent sammen med oljefondet, en post som idag er solgt. NBIM og Statkraft ble dengang betraktet som en børsgruppe av tyske børsmyndigheter. E.ON Sweden eier som kjent kjernekraftverket i Oscarshamn i Sverige sammen med finske Fortum. Oljefondet og dets amerikanske partner BlackRock er tilsammen største eier i danske Vestas Winds(4,94 % eies av Marathon, oljefondet har 2,63 %),en av verdens største aktører på vindkraft. Det  franske energiselskapet EDF, som er majoritetseid av den franske stat, har Norges Banks Invstment Management og Black Rock som  medeiere. Statkraft, som satser  på «ren energi» går  altså ikke inn i  nye prosjekter i utlandet de nærmeste årene opplyser selskapet.

En industriell utvikler

Nordens Nyheter spurte Statkraft om man ville vurdere å saordne investeringer i utlandet med andre selskaper/ fond, for å kompensere regjeringens budsjettkutt på fem milliarder kroner i neste budsjettår.

– Kan dere ikke  samarbeide med oljefondet i utlandet, som da Statkraft var stor aksjonær i E.ON?

– Oljefondet er investor, Statkraft industriell utvikler. Vi ønsker dem lykke til. De neste årene vil statkraft prioritere økt effektivitet og lønnsomhet i våre eksisterende kraftverk, sier Knut Fjæringstad i Statkraft i en kommentar til Nordens Nyheter.  På spørsmålet om regjeringen kan burde samordne energiinvesteringer i utlandet på gjennom flere institusjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Iversen i olje og energidepartementet at Finansdepartementet (for oljefondet) og Nærings- og fiskeridepartementet (for  Statkraft), må svare på dette spørsmålet. Regjeringen utreder for tiden sitt  statlige  eierskap, og samtaler med tidligere toppledere før man  tar beslutninger om endringer.

Stabil leverandør

Norge har de ressursene som trengs for å være en stor, pålitelig og langsiktig leverandør av gass til Europa i mange tiår framover. For  Europa, vil dette bety enda flere tiår med en pålitelig gassleveranser. Dette krever imidlertid klare signaler fra markedet, ressurser, besluttsomhet og kompetanse fra regjeringens side, for at den norsk gass skal være attraktiv i fremtiden, skriver Tord Lien på regjeringens hjemmeside.

Har  tilpasset seg

Frankrike er verdens nest største produsent av kjernekraft etter USA, og har verdens høyeste kjernekraftandel i sin elektrisitetsforsyning. Landet har 58 kjernereaktorer i drift med en samlet kapasitet på mer enn 63 GW. Alle eies og driftes av EdF (Electricité de France). Nå  planlegger Frankrike nye kjernekraftverk på sikt.

Statkraft AS har tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene. Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt, skriver selskapet i en pressemelding.

– Havbasert vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Vil ha mer kjernekraft

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) pekte allerede i 2008 på Orkanger og Skogn som naturlige steder å bygge et atomkraftverk på – og det så raskt som mulig etter at Frp kom til makten. I intervjuet ble Lien derfor oppfordret til å tenke høyt om hva som ville skje på kort og langsikt, dersom Frp fikk styre landet. En av løsningene på kraftkrisen, mente Lien var å bygge atomkraftverk.

Paris Climate Change Conference bidrar til gode politiske rammebetingelser for energisektoren, et rammeverk som vil styrer fremtidige invvesteringer, sier konsernsjef Pekka Lundmark i det finske statsselskapetn Fortum til Nordens Nyheter. Oljefondet har en liten eierandel i i Fortum , somigjen eier 34 % av norske Hafslund). Lundmark, hvvis selskap er medieier i to svenske kjernekraftverk, sier at Fortum vil fortsette å investere  i utslippsfri, markedsdrevet energi, og han sier at selskapet vil utvikle nye og mer effektive energiformer som vil  kunne  tilby kundene smarte løsninger som kan  påvirke energiforbruket.

Her er listen over noen av verdens største kjernekraftverk: MW(Mengde eneri) Major Shareholders(  Aksjonærer). Kilde:  4-traders.com/ Nordens Nyheter/ NBIM  Beholdningsverdier:

1. Kashiwazaki-Kariwa Japan 8212 TEPCO(Vanguard /Black Rock/ NBIM 3,86%)
2. Bruce kjernekraftverk Canada 6738 BPC/ Trans Canada Corp(NBIM 1,7 mrd. 0,65%)
3. Uljin kjernekraftverk Sør-Korea 6157 Hitachi( Vanguard, BlackRock,NBIM har 3,27 %)
4. Yeonggwang kjernekraftverk Sør-Korea 6137 Hitachi(Vanguaard, black Rock, NBIM har 3,27%)
5. Zaporožska kjernekraftverk Ukraina 6300 Westinghouse Västerås supplies fuel
6. Gravelines kjernekraftverk Frankrike 5706 EDF (BlackRock og NBIM har en liten andel)
7. Paluel kjernekraftverk Frankrike 5506 EDF (BlackRock og NBIM har en liten andel)
8. Cattenom kjernekraftverk Frankrike 5448 EDF (BlackRock/NBIM har en liten andel)
9. Ōi kjernekraftverk Japan 4710 Hitachi( Vanguard, BlackRock,NBIM har 3,27 %)
10. Fukushima II kjernekraftverk Japan 4400 TEPCO(Vanguard /Black Rock/ NBIM 3,86%)
17. Ringhals kjernekraftverk Sverige 3893 Vattenfall (70%) og tyske EON (30%).
32. Forsmark kjernekraftverk Sverige 3273 Vattenfall eier og driver kraftverket)
51. Oskarshamn kjernekraftverk Sverige 2598 E.ON Sverige eier 54%. Fotrum eier 45 %)
100. Olkiluoto kjernekraftverk Finland 1800 Pohjolan Voima(UPM/Stora Enso)og Fortum
150. Lovisa kjernekraftverk Finland 1020 Fortum

Kjernekraftverket i Oscarshamn i Sverige eies av finske Fortum og tyske E.ON( Foto: Fortum)
Kjernekraftverket i Oscarshamn i Sverige eies av finske Fortum og tyske E.ON( Foto: Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*