Per S. Fjærestad og Christian Aandalen i Creditsafe(Foto: Mynewsdesk)

Tjuetre prosent færre selskaper gikk konkurs i mars i år sammenliknet med mars i fjor. Det er stille før stormen, melder Creditsafe og Fair Group i sin siste kvartalsanalyse, Credit Quarterly. 

Til nå i mars har 294 aksjeselskaper i Norge gått konkurs, mot tilsvarende 381 i mars 2019. Det tilsvarer en nedgang på 23 prosent. Samtidig trenger stadig flere betalingsutsettelse og delbetalingsløsninger, noe som indikerer betalingsproblemer i tiden som kommer både for husholdningene og næringslivet.

– Det er tydelig at antallet konkurser for mars og årets tre første måneder ikke er påvirket av den pågående krisen. Samtidig har veksten i husholdninger og virksomheter som trenger delbetalinger eksplodert fra januar til mars, og nesten fire ganger så mange velger nå å dele opp kravet sitt. Vi tror at dette vil fortsette å øke i tiden fremover, sier Christian Aandalen, partner i inkassoselskapet Fair Group.

Venter konkursras

Ifølge Creditsafe Norway og daglig leder Per S. Fjærestad startet året med en oppgang i antall konkurser sammenlignet med i fjor, drevet av strukturelle endringer i varehandelen, sviktende omsetning fra sesong- og julehandel og motvind fra en svak norsk krone.

– Konkurstallene er som forventet. Det er stille før stormen. Tallene vi ser nå er en konsekvens av realiteten vi hadde før krisen, sier Fjærestad i Creditsafe Norway.

Årsak til at tallene i mars 2020 er lavere enn i fjor og februar i år kommer blant annet av at Skatteetaten fra midten av mars valgte ikke å sende begjæring om konkurs, og fortsatt er tilbakeholdne.

– Dessuten må vi anta at mange sitter på gjerdet og avventer den generelle utviklingen og omfanget av krisepakker som fortløpende blir introduser, før de kaster inn håndkleet. Det er dessverre ingen tvil om at konkursene kommer, sier Fjærestad.

Store endringer på vei

Med over 300 000 registrerte ledige og et næringsliv som ligger nede for telling er det nå mange røde flagg. Ifølge Fair Group vil krisen gå ut over betalingsevnen til både personer og næringslivet.

– Dette opplever våre oppdragsgivere allerede i dag. Betalingsevnen vil svekkes kraftigere i tiden fremover, og det kommer til å gå ut over et allerede presset næringsliv. I tillegg har det vært en kraftig økning av kunder som ønsker å utsette betalingen, en klar indikator på at både privatpersoner og foretak begynner å få problemer med å håndtere gjelden sin, sier Aandalen.

Aandalen minner om at det er et tidsetterslep fra kjøp av varer og tjenester og eventuell inkassosak. I tillegg stiger også tiden det tar fra en sak registreres til inkasso til den er løst kraftig. 

Følgende råd gis til næringslivet:

  • Ha en åpen og aktiv dialog med de som skylder penger. Arbeid aktivt om løsninger med de som sliter.
  • Fortsett med gode prosedyrer for kredittsjekking av kunder før kredittsalg gjennomføres.

– Det kommer til å bli turbulent fremover, men betalingsevnen og -viljen vil komme tilbake. Samtidig vet vi at det er en lang hale, og at disse problemene kommer til å vedvare lenge etter at skoler og arbeidsplasser igjen er åpnet, sier han.

Sensitivt

NHOs siste undersøkelse viser at hver tredje bedrift opplever en reell fare for konkurs, og blant de minste bedriftene er tallet høyere. Samtidig påpekes det at det er forskjell mellom å oppleve en reell fare for konkurs til at man faktisk går konkurs.

– Det er åpenbart at hos de som allerede sliter i dag vil vi nå relativt fort få konkurser. Vi ser også at krisen dessverre slår spesielt hardt i allerede utsatte bransjer, som restaurant og serveringsbransjen. Generelt er foretak med lav produktivitet, lav egenkapital og høy gjeld og utestående krav ekstremt utsatt på kort sikt, sier Fjærestad og fortsetter:

– Det må konkrete økonomiske tap på plass før man går konkurs og frykt alene er ikke nok, men vi ser jo eksempler på foretak hvor situasjonen i utgangspunktet er så dårlig at dårlige framtidsutsikter er nok til at de kaster inn håndkle – så som Enklere Liv som har vært under konkursbehandling tidligere og var avhengig av å se lys i tunellen for å drive videre. Nå er det mørkt.

Markeing Manager Camilla Emring i Creditsafe(Foto: Mynewsdesk)

Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr en rekke tjenester for kredittsjekk av bedrifter og personer. Creditsafe har 18 internasjonale kontor i 12 land og over 90 000 kunder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*