– Så lenge samfunnet gradvis blir gjenåpnet forventer vi en inkassotopp i løpet av høsten og vinteren, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff.

Lindorff forventer at skyhøy arbeidsledighet og rekordgjeld hos nordmenn vil føre til en kraftig økning i inkassosaker utover høsten.

– Vi forventer en økning i inkassosaker som vil bli høyere enn under finanskrisen, da det på det meste var en dobling av inkassobeløpene. Dette er fordi gjeldsnivået i Norge er betydelig høyere nå, og aller viktigst: Mange flere er permitterte og arbeidsledige, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

Etter at regjeringen 12. mars innførte strenge tiltak for å motvirke koronaviruset har arbeidsledigheten skutt i været til de høyeste nivåene siden 1930-tallet. Samtidig er husholdningenes gjeld i forhold til inntekter historisk høyt – på et gjennomsnitt på rundt 230 prosent av disponible inntekter – noe som øker det økonomiske presset på mange nordmenn. På tross av dette, pådro nordmenn seg færre inkassosaker i april i år enn i fjor, viser Lindorffs data.

– Dette skyldes delvis at offentlig sektor har sendt færre saker til inkasso og delvis at forbruket av flere varer og tjenester har falt, noe som på kort sikt gir utslag i færre inkassosaker, sier Trasti.

Lindorffs data viser at nordmenn har nesten 10 prosent færre inkassosaker i april i år sammenlignet med april i fjor. Unge under 30 år står for det største fallet, med 15 prosent. For aldersgruppen 30 til 60 år er nedgangen i underkant av 10 prosent. De eldste sliter til gjengjeld mer enn i fjor: For de over 60 år økte antallet inkassosaker i april med rundt 10 prosent.

Lindorff har inkassodata fra et bredt spekter av bransjer og husholdninger over hele Norge. Selskapets inkassotall er derfor representativt for den generelle inkassoutviklingen i landet.

Stille før stormen

– Akkurat nå er det stille før stormen, og utviklingen vil bli en helt annen utover året. Flere bedrifter og husholdninger vil merke et større økonomisk press og det vil føre til mer mislighold av gjeld og flere inkassosaker, sier Trasti.

Lindorff forventer størst press i bransjene som er hardest rammet av koronautbruddet: reiseliv, overnatting- og serveringsbransjen, i tillegg til deler av varehandelen. Samtidig vil arbeidstakere med lavest lønn berøres mest.

– Lavtlønnede er i utgangspunktet mer utsatt for mislighold. De tjener nok til å få tilgang til kreditt, men på den andre siden såpass lite at et uforutsett fall i inntektene kan velte økonomien deres, sier gjeldsøkonomen.

Inkassotopp kan ta inntil et år

Historiske tall fra tidligere kriser og sjokk i økonomien viser at det kan ta inntil et år før inkassotoppen nås. Dette skyldes blant annet at det typisk tar rundt 45 dager før en ubetalt regning går til inkasso. I tillegg har mange oppsparte midler og kredittlinjer å tære på.

– Så lenge samfunnet gradvis blir gjenåpnet forventer vi en inkassotopp i løpet av høsten og vinteren, sier Trasti.

Allerede før koronautbruddet var det en økning i inkassobeløpene. Inkassobeløpet hver enkelt skylder har økt til nesten 20000 kroner i første kvartal 2020 fra rundt 10000 kroner i 2014, ifølge Lindorffs data.

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen inkasso, fakturering og betaling, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 9000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2018 hadde Intrum en inntekt på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.no

Adm. direktør Siv Hellegjerde Martinsen i Lindorff(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*