President Vladimir Putin ønsker å utvide Russland vestover
President Vladimir Putin ønsker å utvide Russland vestover

Forsvarsanalytiker John Berg spør i en debattartikkel om partileder Trine Skei Grande kan redde det norske forsvaret. I den sammenheng reiser han spørsmålet om nordnorske politikere kan tenke en ny tanke ? Forsvarsanalytiker John Berg skriver at media og Stortinget synesfor tiden å jobbe hardt, samtidig som de undervurderer behovet for tiltak mot større terroranslag og hybrid-krig. De erkjenner ikke at det Forsvarsdepartementet definerer som den farligste trusselen – et angrep for å presse forsvaret av Kola-basene vest- og sørover i Finnmark og Norskehavet, og ta Svalbard – vil true USAs etterretningsinteresser så sterkt at det er særdeles vanskelig å se for seg at amerikanerne ikke vil gripe inn.

John Berg reiser to spørsmål aller først:

1: Hvorfor kommer P-8 Poseidon-saken akkurat nå? Og hva er egentlig Poseidon for slags fly? (Svar i kortform; for å trumfe landmakten med flyet vi ”må” velge hvis FD klarer å holde de billigere og distriktsvennlige alternativene skjult. Les videre!)

2: Enda en gang: Hvorfor de svære, tilsynelatende uangripelige utredningene når vi kan se på hva andre land gjør? (Svar i kortform; det gnikker egoene å kjøre ultra-teknologiske og ultra-kostbare prosjekter der internasjonal industri vier norske eliter stor oppmerksomhet. Så fast kampsak nr. 2 (etter kampflysaken): Landmakt, kontraterror og kontra hybrid-krig, og kontra større anslag, krever luftmobile styrker med mange, store helikoptre – som: følge nå godt med – bør være konsentrert om to hovedbaser i nord, og med hyppig bruk av mindre baseringsmuligheter.

Av John Berg, forsvarsanalytiker

Grundige, hardt arbeidende og sympatiske forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er forlengst i sitt maktglade, ultra USA-orienterte byråkratis klør og har tatt til seg deres listiglure tungetale. Hun snakker i form av erklæringer. Trill runde erklæringer av type ”vi styrker Hæren”, ”vi styrker forsvaret i nord”. Statsråden er ikke sjef. Hun er høyttaler for tåkemakten bak de lukkede kontordører. Boeing P-8A Poseidon er en videreutvikling av P-3C Orions maritime overvåkingskapasitet, nå pakket i et Boeing 737-800 fly med 737-  900s vinger og noen andre modifikasjoner. Sammen med verdens største operative drone, Northrop Grumman MQ-4C Triton (maritim versjon av Global Hawk) skal Poseidon utgjøre den flygende delen av USAs globale BAMS (Broad Area Maritime Surveillance) system. BAMS dekker alle hav, i hovedsak Stillehavet og Atlanteren. Det er USAs globale supermaktsinteresser som ligger til grunn. Men BAMS er ikke uviktig for Norge, selv om årsaken er påtagelig lavprofilert i norsk sikkerhetspolitikk: Det er vanskelig å se for seg et nær ”verste tilfelle” krise-scenario under oppbygging, der russernes atomdrevne angrepsubåter, for ikke å si de strategiske, atommissil-førende ubåtene,  seiler ut fra det ene eller det andre av Stillehavs- og Atlanterhavs basekompleksene, mens ubåtene og øvrige fartøyer i det andre basekomplekset forblir i havn der de vil utgjøre mål som kalkuner. Skulle det allikevel skje, vil det være et signal om at dette er en alvorlig markering, og ikke det ramme alvor. Så vil spørsmålet gjenstå, utover i krisen, om kapasitetene i det andre basekomplekset også seiler ut. Alt sånt er selvsagt ytterst for Norge, der vi nå en gang ligger, og det er en essensiell årsak til at våre etterretningskapasiteter i nord er så viktige for USA at   amerikanerne knapt vil kunne tillate russerne å true, for ikke å si avgrense, dem. Noe russerne vet. Dette taler ganske tungt for at Norge erstatter Orion med Poseidon, men: Poseidon fløy første gang 25. april 2009. US Navy’s plantall er foreløpig 122 Poseidon. En seremoni 9. juni markerte at US Navy Poseidon nr. 40 ble levert og fløyet til Naval Air Station Jacksonville, Florida. Flyet hadde gått på vingene første gang 16. desember i fjor. Det er langt frem til fly nr. 122, og i tillegg leveres det nå og i årene fremover opptil 15 fly til Australia, 9 til britene og 12 (i P-8I konfigurasjon) til India. P-8 vil være i produksjon lenge; og US Navy kommer til å fly Orion i BAMS i en god del år. Det har ingen stor hast for Norge, selv om vi må kontrakte flere år i forveien. Vi har tid til å vurdere alternativer.  Det er trolig forholdsvis riktig at fire P-8 Poseidon, med infrastruktur og innføring, vil koste ca. 11 milliarder kroner. Det er mye penger, men selve flyet, Boeing 737, er vesentlig billigere i drift målt i ren flytimekostnad enn Orion. Boeing 737 er imidlertid optimalisert for å fly mest økonomisk, trygt og effektivt i 9.000 meters høyde. Våre turboprop Orion har i alle år  fløyet mye på radar høydemåler og autopilot i 200 meters høyde, for å se russerne i kvitauet og studere, og fotografere, hva som foregår på dekk på fiskefartøyer etc.. Det fremgår ikke om det vil koste oss mye i tillegg å være med på å utvikle, eller utvikle selv, sonarbøye- og våpenkapasiteter etc. for brukfra rundt 9.000 meter. Hvordan blir det å operere i så stor høyde tett inn på kysten vår? Og vil ikke kontraterror og spesielt kontra hybrid-krig behovene føre til at vi bør utvikle evne til å overvåke i lav høyde inn og ut av fjorder og mellom øyer ellers i skjærgården? Årsaken til at prosjektet kommer nå, er å svinebinde pengene med minst mulig debatt og forut for landmaktstudien, og få plassert innbestilling og levering tidsmessig når det passer best inn i USAs planer. Sådan har vi hele veien kjørt vedtak og bestillinger av kampflyet F- 35 når det har passet best med Lockheed Martins planer og markedsføring overfor andre land, og når US Air Force har ønsket det. Vi erganske lydige sånn.

Så hva er alternativene?

Internasjonalt, også i USA og andre land som anskaffer Poseidon, går det en utvikling mot forskjelligartet og høyteknologisk overvåkingskapasitet i mindre turboprop- og jet businessfly. Slik kapasitet kommer i økende grad på taktiske droner i  størrelsen rundt ca. 20 kg til halvannet tonn, men trenden er at det også er bruk for bemannede fly.  Klart mest anerkjent er USAs MC-12W Liberty, i Beechcraft King Air 350 eller 350ER (Extended Range) to-motors business turboprops (se igjen vedlegg fra Offisersbladet, den nye sjefen for US Air Force har fløyet Liberty). Turboprop er som nevnt særdeles effektivt i lav høyde (Norge opererer i dag én enkelt sivil, innleid King Air 350ER med en begrenset men fin sensorpakke, i fiskeri- ogkystovervåking). Godt kjent er også britenes Sentinel R1. Overvåkingssystemet er hovedsakelig utviklet av amerikanske Raytheon og pakket i kanadiske Bombardier Global Express to-motors business jets. Og for å plage svenskehatere (anledningen bør aldri gå fra oss)velger vi som tredje, av flere, eksempler Saab Swordfish, pakket i kanadiske Bombardier Q400 turboprops eller Global 6000 jets, beggeto-motors. Dette er overvåkingsfly for forskjellige roller, men poenget er at overvåkingsteknologi i dag kan pakkes i så små fly. Og nå er vi ved selve saken:

Koster mindre

For mye mindre enn anskaffelses- og driftskostnadene for fire Poseidon vil vi kunne anskaffe og drifte 6-8 Swordfish, eller Liberty og Swordfish, for kyst-, skjærgård-, land- og havovervåking. Avhengig av kostnadene for infrastruktur vil vi kunne ha flyene på to hovedbaser og driftsmessig spre dem på et antall baser for å redusere sårbarhet på bakken. Her gjelder det å tenke kreativt (byråkratiet bes slå opp i fremmedordboken) og utnytte det Norge, spesielt Nord-Norge, har av baser og sivile flyplasser, inkludert kortbanenettet, og trekke fordeler av sivil-militær drift.

Det blir i realiteten samme konsept som for svenske Gripen jagere, som til og med kan operere fra veibaner og slik spres etter et uforutsigbart mønster og unngå ødeleggelse på bakken. For dem som ikke tenker bare blytungt og ultrateknologisk, men som innser at Norge ikke er en mikro-mini supermakt men en småstat.

Ingen NATO/BAMS-problemer

Det er ingen problemer overhodet med å integrere Liberty eller Swordfish med NATOs kommando- og kontrollsystem og BAMS. Det handler ene og alene om å klare å tenke en ny tanke – og å regne på kostnader. 2 + 2 bør fortsatt anses for å være 4. Og ikke det FDs tåkete grå til enhver tid bestemmer,

Media og Stortinget synes for tiden å jobbe hardt, men synes også å undervurdere sterkt behovet for tiltak mot større terroranslag og lav- nivå og middels nivå hybrid-krig. De erkjenner ikke at det FD definerer som den farligste trusselen – et angrep for å presse forsvaret av Kola-basene vest- og sørover i Finnmark og Norskehavet, og ta Svalbard – vil true USAs etterretningsinteresser så sterkt at det er særdeles vanskelig å se for seg at amerikanerne ikke vil gripe inn. Det er luftmobile styrker som blir avgjørende ved store terroranslag og i hybrid-krig der angriperen bruker sin luftmobilitet til overraskende  trekk. Dette – med nødvendig helikopterkapasitet – må bli dimensjonerende; så får kampfly, maritime fly og ubåter, og områdeluftvern (som vi får sterkt redusert behov for med spredningskonsepter for kamp- og overvåkingsflyene), dimensjoneres etter forsvarsbudsjettenes størrelse.

Så hvor bærer dette hen – – Trine Skei Grande?

Forsvarsminister Eriksen Søreide etterlyser helhetstenkning, men det finnes ikke spor av helhetstenkning i hennes egen argumentasjon. Hun akter fortsatt å ødelegge Forsvarets økonomi med 52 F-35, bundet til én flystasjon som dermed krever områdeluftvern, og på toppen 11 milliarder til fire Poseidon. Hun sier ikke mye om kontraterror, og om hybrid-krig på nivåer der USA, ut fra en helhetstenkning, finner at etterretningsinteressene ikke er så truet at det berettiger den politiske og økonomiske prisen ved å gripe inn. I dette bildet kan også plasseres et kortvarig, intenst lynangrep, slik tidligere forsvarssjef general Sverre Diesen har beskrevetdet, for å tvinge Norge til ettergivenhet. Mest kortvarig blir det hvis det avgrenses til å smadre Ørland flystasjon, områdeluftvern eller ei, for  så å signalisere: ”Nordmennene tvang oss til dette, som et preventivt tiltak. Alle kamphandlinger er avsluttet fra vår side og ansvaret foreventuelle videre kamper ligger ene og alene hos den som fortsetter.” Sjakk matt – og forøvrig: Det uten enhver sammenligning beste og trolig rimeligste områdeluftvernet er israelsk – –

Skal vi tro media, er Venstre eneste parti som jobber systematisk og er på sporet. Så hva blir det til, Skei Grande? Kan du Venstres riktig gamle forsvarshistorie? Hørt om venstreoffiserene?Og hvorfor kjemper nordnorske politikere og media for status quo; uten å se hvordan vi kan finansiere en STØRRE infrastruktur i nord? Har nordlendingene glemt å ta tranen sin?

TROOPS IN CONTACT

”Uøøøøyhh!” utbryter vår gode, gamle venn løytnant P.I. Skadausen og setter seg opp i soveposen. Fra fjerne Halkavarre suser iskalde vinder. ”Jeg hadde mareritt! Er det noe kaffe igjen? Jeg drømte at Ine og Anniken sto over meg, de hadde fått hoggtenner og blå sveiseflammer sto ut av øynene deres. Så ga de seg til å rappe i moll og en halv. Ah! Varm kaffe! Er det noe ost? Jo, de begynte altså å rappe:

’Vi vil inngå forsvarsforlik, for å nedlegge deg, din snik;
Hær og HV kan bare ryke, kystjegerne med kan til pepper’n fyke;
Helikoptre er kun for kujoner, som droner, kanoner, patroner;
Soldater som deg er helt marginale, ekspedisjonssjefer derimot er geniale;
Og øvelser bare banale, seminarer rent fenomenale;

Kampfly ruler fjellet og enga, med bomber for alle penga;
Hver krone til himmels skal stige, fly er de eneste som kan krige;
Lockheed Martin sier jo det, så da tror vi troskyldig, vi med;
For Fort Worth er visdommens kilde, vi vil leve i F-35s bilde;
De flyr så det drønner og ljomer, geværer og sånt er for fjomer;
Deres data er uovertruffen, taktisk kløkt hører hjemme i skuffen;

Våre kampfly vil frelse oss alle, så Dovre kan bare falle;
Her står vi i last og brast, KAMPFLYKJØPET LIGGER FAST;
Forsvarsevnen vil bli uten grenser, så Putin & Co vi knapt enser;
Hans hybrid-krig er puslete greier; vi kan ønsketenke oss trygt til seier;
Og skulle han sette Ørland flystasjon i brann,
da er han lumpen – sånt går ikke an!’

Så kastet de meg i Luostejokka. Med hue først. Men så kom det en hånd og dro meg opp igjen. Jeg så ikke hvem det var, der jeg lå og gulpet. Jeg så bare en skikkelse som forsvant i bjørkeriset. Det skulle vel aldrigens ha vært Trine? Men hva gjør Anniken som FD-rapper, egentlig?”

Forsvarsanalytiker John Berg spør om Vestres partileder Trine Skei Grande kan redde forsvaret( Foto: Venstre)Grande
Forsvarsanalytiker John Berg spør om Vestres partileder Trine Skei Grande kan redde forsvaret( Foto: Venstre)Grande

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*