Jim Ratcliffe, britisk investor kjøper Dongs andelere i Nordsjøen(FotoFLI)

Ineos utvider olje- og gassoperasjoner i Nordsjøen ved å kjøpe danske Dongs virksomhet i Nordsjøen. Petrokjemikaliefirmaet Ineos utvider dermeed sin olje- og gassutvinningsvirksomhet ved å kjøpe Dong Energy hele olje- og gassvirksomheten for 825 millioner kroner som tilsvarer en milliard dollars. I tillegg kommer 250 millioner dollar i skalte beredskapsutbetalinger. Selskapet kjøper også BPs Forties-rørledning og Kinneil terminal i Skottland, for inntil 250 millioner dollar skriver Oljebransjens Nyheter.

Ineos plan utvide olje- og gassutforsknings- og utvinningsaktiviteter, da arbeidet med å utvikle britisk skifergass beveger seg sakte. Selskapet flytter også til Ineos raffiroduksjon til raffinerier i Grangemouth, Storbritannia og Rafnes i Norge, som behandler etan fra amerikanske skiferreserver. Ineos overtar 440 ansatte fra Dong Energy, sammen med en blanding av oljefelt som allerede er i produksjon og Andre som er identifisert for utvikling.

En av de rikeste

James Arthur «Jim» Ratcliffe er en britisk kjemisk ingeniør som ble finansiere og industriist. Ratcliffe er styreleder og konsernsjef i Ineos kjemikaliegruppe, som han grunnla i 1998 og eier fortsatt to tredjedeler av, og som har anslått en omsetning på 44 milliarder dollar. Han har ikke en høy offentlig profil, og har blitt beskrevet av Sunday Times som «publisitetskyte». I følge Sunday Times Rich List er han en av de rikeste i Storbritannia.

Ineos tilbyr produkter til mange markeder, blant annet: Brensel og smøremidler (23,3%), Emballasje og mat (18,5%) og Bygg (16,1%). Andre markeder inkluderer automotive & transport, hvitevarer og varige produkter, farmasøytiske og landbrukskemiske og tekstiler. De fleste Ineos geografiske inntekter fordeles over Tyskland (16,8%), USA (16,1%), Storbritannia (12,3%), Frankrike (11,6%) og Benelux (10,8%). Ineos er involvert i fornybar energi og er en av verdens ledende pionerer i utviklingen av å generere bærekraftig energi fra avfallsmateriale.

Ineos driver angivelig operasjoner med minimal hovedkontoradministrasjon, og føler at «arbeidsgrupper» er bedre egnet til å håndtere arbeidsflyten dag til dag uten mellomledelse.  I november 2014 annonserte Ineos planer om å investere inntil 640 millioner pund i skifer gassutforskning i Storbritannia. Selskapet planlegger å bruke gassen som råmateriale for sine kjemikalieplanter, inkludert Grangemouth nær Falkirk.

Ineos er nå ansvarlig for et strategisk britisk aktiv som leverer nesten 40% av Storbritannias Nordsjø olje og gass.
20% av oljen som går ned i rørledningen, spiser INEOS raffinaderiet for å gi 80% av Skottlands drivstoff.
Jim Ratcliffe styreleder og grunnlegger av INEOS sier, «Dette er en annen veldig viktig avtale for INEOS. Oppkjøpet gjenforenes Nordsjøen og Grangemouth eiendeler under INEOS eierskap. INEOS er nå det eneste britiske selskapet med raffinaderi og petrokjemiske eiendeler integrert direkte i Nordsjøen. »
INEOS har i dag kunngjort at det har inngått avtale om å kjøpe Forties Pipeline System (FPS) og tilhørende rørledninger og anlegg fra BP. The 235 mile Forties pipeline system forbinder 85 Nordsjøen olje og gass eiendeler til det britiske fastlandet og INEOS stedet i Grangemouth i Skottland.

BP får vederlag

I henhold til avtalen vil INEOS betale BP en vederlag på inntil $ 250 millioner for virksomheten, som omfatter en kontant betaling på $ 125 millioner ved ferdigstillelse og et inntjeningsarrangement over syv år som kan utgjøre totalt $ 125 millioner.

Etter gjennomføringen av avtalen vil eierskap og drift av FPS, Kinneil terminal og gassbehandlingsanlegg, Dalmeny terminal, steder i Aberdeen, Forties Unity Platform og tilhørende infrastruktur overføre til INEOS. Disse eiendelene vil overføres som fullt operative enheter, hvor INEOS vil være ansvarlig for et strategisk britisk aktiva som leverer nesten 40% av Storbritannias Nordsjø olje og gass.

Det forventes at rundt 300 personer som opererer og støtter FPS-virksomheten på Kinneil, Grangemouth, Dalmeny og offshore, vil bli en del av INEOS Upstream-virksomheten.

Jim Ratcliffe sa: «Nordsjøen fortsetter å presentere nye muligheter for INEOS. Forties Pipeline System er en britisk strategisk ressurs og ble opprinnelig designet for å samarbeide for å mate Grangemouth raffinaderiet og petrokjemiske anlegg. Vi har en sterk oversikt over å anskaffe ikke-kjernevirksomheter og forbedre effektiviteten og påliteligheten, sikre langsiktig ansettelse og investeringer. Jeg er glad for at vi nå kan bringe dette integrerte systemet tilbake under eget eierskap i INEOS. »

BP-konsernsjef Bob Dudley sier at BP satser på sine  viktigste nye prosjekter i fremtiden.

Ineos overtar Dongs plattformer på norsk sokkel(Foto: Dong Energy)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*