Styreleder David Turner
Styreleder David Turner

Kinas statsminister Li Keqiang lover samme veksttempo i år som i fjor. Dermed blir BNP-veksten igjen godt over sju prosent. Den økonomiske statistikken for siste kvartal ifjor fra Australia viser at verdens 12. største økonomi fikk en økonomisk vekst på 2,8 prosent – opp fra 2,3 prosent i tredje kvartal. Prisveksten i OECD-landene steg medd 1,7 prosent på årsbais i tretti OECD-land. Kjøp aksjer i Commonwealth Bank of Australia når de internasjonale konjunkturene bedrer seg, skriver Nordens Nyheter.

Norges Banks oljefonds investeringer i aksjer i Kina ligger bare på 73 milliarder kroner i 2013(pluss 42 milliarder) mot hele 588 milliarder i USA, gjennom 364 selskaper. Både i Sveits, Tyskland og Frankrike ligger aksjebeholdningen på over hundre milliarder i hvert av landene.Dermed er det trolig store aksjegevinster å hente i kinesiske og australske selskaper når vi går inn i en høykonjunktur. I Australia har oljefondet aksjer for 36 milliarder kroner(pluss 26 milliarder) gjennom 270 selskaper. Like sterk vekst

Den økonomiske veksten i Kina skal bli 7,5 prosent i år – kun 0,2 prosentpoeng lavere enn hva Kina presterte i fjor. Dette er i samsvar med lekkasjene som har kommet de siste par månedene.Dersom vi sammenlikner tall for Kina og Australia, ser vi at Norges Banks linje i Kina er forsiktig. En strategisk viktig norsk investering i kina er en eierandel på 7,79 prosent i China Water Affairs, som bl.a. sikrer drikkevannet. Investeringen er bare på 252 millioner kroner.

Et nytt vekstmarked

I Commenwealth Bank of Australia sater det norske fondet 2,8 milliarder kroner( eier 0,89 prosent), med David J. Turner som styreleder i en vekstkraftig bank. Konsernets netto resultat etter skatt (NPAT) for halvåret frem til og med 31 desember 2013 var $ 4207 millioner, en økning med 16 prosent økning i forhold til tidligere sammenlignbare periode. Cash (NPAT) var $ 4268 millioner, en økning på 14 prosent i samme forhold.Avkastning på egenkapitalen i den eustralske banken var var 18,7 prosent. David Turner mange års erfaring fra Mobile Oil

Fornybar energi

Den Kinesiske statsminister Li åpnet Den nasjonale folkekongressen ved å legge frem en årsrapport til de nesten 3000 delegatene, etter at han ble innsatt som statsminister for vel ett år siden. Kina skal ifølge South China Morning Post redusere stålproduksjonen med 27 millioner tonn i år for å redusere forurensningen. Dette skal i hovedsak skje ved stålverk som benytter utdatert produksjonsteknologi. Sementproduksjonen skal reduseres med 42 millioner tonn.

– Vi skal forbedre måten energi produseres og forbrukes. Dette vil gjøres bed utvikling av atomenergi og fornybar energi, utbygging av smarte kraftoverføringsnett og fremme grønn miljøteknologi, sa statsministeren i dag.

– Vekstmålet på 7,5 prosent er i tråd med vårt mål om å fullføre jobben med å bygge et moderat velstående samfunn på alle måter, det vil bedre tilliten i finansmarkedet og fremme strukturelle justeringer og reformer i økonomien. Enda viktigere så vil dette sikre en stabil sysselsetting, sa Li.

– Hvis de hadde kuttet den økonomiske vekstprognosen til, la oss si 7,2 prosent, kunne dette ha blitt oppfattet som en melding om at det kinesiske lederskapet er en pådriver for strukturelle reformer – mer enn å skape høy økonomisk vekst, sier sjefstrateg Soichiro Monji hos Daiwa SB Investments til Reuters.

Lover ny kinesisk vekst

– Det kommer til å bli svært utfordrende å oppnå alt som er lovet i denne arbeidsrapporten. De skal øke hastigheten med å gjennomføre reformer, bekjempe forurensning, håndtere gjeldsrisikoen og samtidig levere den samme økonomiske veksten som tidligere. Noe må nedprioriteres her, sier Kina-økonom Yao Wei hos Societe Generale i Hong Kong til Bloomberg. -Gjenreisingen av verdensøkonomien etter krisen pågår fortsatt og det erfortsatt ustabilitet og usikkerhet. Samtidig gjennomgår verdensøkonomien dyptgående omstillinger og den internasjonale konkurransen blir hard, sa statsminister Li videre i sin årstale. Den nye kommunistledelsen lover dyptgående reformer i finanssektoren, men tidsfristene forskyves. Ifølge Li Keqiang skal bankene få mulighet til å fastsette renten og dermed skape konkurranse i finanssektoren. Dette kan gi økt tilgang til finansiering for små- og mellomstore selskaper, og dermed må oljefondet gripe sjansen og kjøpe strategiske aksjeposter i globale kinesiske selskaper, skriver Nordens Nyheter.

Kinas statsminister Li Kvequiang
Kinas statsminister Li Kvequiang

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*