Tonje Brenna, AP, Kunnskapsminister

Verdensökonomien öker med tre prosent i 2025. og inflasjonen avtar. Dermed venter verden på Kinas og sivekst, skriver OECD i sitt seneste Economic Outlook. Verdensökonomien öker med tre prosent i 2025. og inflasjonen avtar. Dermed venter verden på Kinas og sivekst, skriver OECD i sin seneste konjunkturrapport. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er her fotografert av Ilja C. Hendel.

Den globale veksten anslås å være 2,9 % i 2023, og svekkes til 2,7 % i 2024. Ettersom inflasjonen avtar ytterligere og realinntektene styrkes, anslås verdensøkonomien å vokse med 3 % i 2025. Global vekst er fortsatt svært avhengig av raskt voksende asiatiske økonomier.

Inflasjonen på vei ned

Den globale økonomien fortsetter å møte utfordringene med inflasjon og lave vekstutsikter. BNP-veksten har vært sterkere enn ventet så langt i 2023, men modereres nå på bakgrunn av strammere finansielle forhold, svak handelsvekst og lavere tillit hos næringslivet og forbrukerne. Risikoene for utsiktene på kort sikt forblir på nedsiden og inkluderer økte geopolitiske spenninger, for eksempel på grunn av den utviklende konflikten etter Hamas’ terrorangrep mot Israel; og en større enn forventet effekt av pengepolitikken. På oppsiden kan veksten også bli sterkere hvis husholdningene bruker mer av overskuddssparingen som ble akkumulert under pandemien.

Svak verdenshandel

Veksten i verdenshandelen har vært overraskende svak det siste året. Dette er bekymringsfullt tatt i betraktning handelens betydning for produktivitet og utvikling. Handelsvolumet for varer falt med 1,5 % i første halvår, mens tjenestehandelsvolumet anslås å ha økt med 6,4 %, ettersom den pågående normaliseringen av reisene i Asia bidro til å øke turismen. Svak handel er ikke en helt ny utvikling. Siden oppgangen fra pandemien har handelen falt i forhold til BNP, spesielt varehandelen.

Veksten tiltar i USA

BNP-veksten i USA er anslått til 2,4 % i 2023, før den avtar til 1,5 % i 2024, for så å ta seg litt opp til 1,7 % i 2025 ettersom pengepolitikken forventes å lette. I euroområdet, som hadde blitt relativt hardt rammet av Russlands angrepskrig mot Ukraina og energiprissjokket, anslås BNP-veksten til 0,6 % i 2023, før den stiger til 0,9 % i 2024 og 1,5 % i 2025. Kina er ventet å vokse med 5,2 % i år, før veksten faller til 4,7 % i 2024 og 4,2 % i 2025 på bakgrunn av pågående stress i eiendomssektoren og fortsatt høye sparerater i husholdningene.

Oljeplattform på norsk sokkel fotografert av Equinor.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*