Johan Sverdrup-feltet åpnes offisielt i januar 2020(Foto: Harald Pettersen Statoil/Equinor)

I investeringsundersøkelsen gjennomført i mai anslås samlede investeringer i 2019 til om lag 211 milliarder kroner målt i løpende verdi, tilsvarende en vekst på 7,4 prosent. Statistisk Sentralbyrå skriver i ens pressemeldingen at oppgangen i 2019 skyldes en vekst innenfor olje- og gassvirksomhet og industri. Investeringene i kraftforsyning anslås på om lag samme nivå som i 2018″, heter det i meldingen. Nordens Nyheter hadde denne nyheten 28. august.

Statistisk Sentralbyrå jekker opp vekstanslaget for 2018 (DN 6. september) og spår seks renteøkninger innen utgangen av 2021. Høyere oljeinvesteringer(les Nordens Nyheter) ligger bak veksten. Statistisk Sentralbyrå spår nå at veksten i norsk økonomi blir 2,3 prosent.

Prognoser opp og ned

Virksomhetenes nye anslag for 2018 er derimot nedjustert med 2 prosent sammenlignet med 2018-anslag gitt i forrige kvartal. Det beløper seg nå til om lag 222 milliarder kroner. SSBs investeringsundersøkelse viser økte investeringer til neste år. For 2018 nedjusteres imidlertid anslagene. Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på oppgang i 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB`s nye anslag på 2,3 prosent i vekst er opp fra 2,1 proent i juni. Dette kan virke forvirrende for våre lesere.

Oljefelt i Nordsjøen fotografert i 2017(Foto: Harald Pettersen Statoil)

Oljeinvesteringer

-Dette nivået er 4,6 prosent høyere enn anslagene gitt for 2017 på samme tidspunkt i fjor. Det er særlig investeringsveksten innenfor kraftforsyning som bidrar til oppgangen i 2018 ifølge SSB. De totale investeringene i olje- og gass blir for 2018 blir anslått til 156 milliarder kroner, ned fra 160 milliarder i februar-rapporten. For 2019 ventes de totale investeringene også til 156 milliarder kroner. Leteinvesteringene anslås i 2018 og 2019 til å være på henholdsvis 25 og 33 milliarder kroner. Investeringene til feltutbygging anslås å være 64 milliarder kroner, og 61 milliarder i 2019. For felt i drift anslås investeringene i 2018 til 58 milliarder kroner, mens de for 2019 anslås til 54 milliarder.

Investeringsvekst

De nye investeringsanslagene for 2018 indikerer at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 40 milliarder kroner i 2018, målt i løpende verdi. Anslaget ligger dermed hele 15 prosent over tilsvarende anslag for 2017.

-Det største bidraget til veksten kommer fra høye investeringsanslag for produksjon av elektrisitet. Oppgangen skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Overføring og distribusjon av elektrisitet øker også noe sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Denne økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS), skriver SSB.De første anslagene for 2019 tyder på at kraftforsyningsinvesteringene holder seg på om lag samme nivå neste år.

Industriinvesteringer

Investeringene for 2018 i industrien er nå anslått til 23,7 milliarder kroner, og er 7,8 prosent høyere enn 2017-anslagene som ble gitt i 2. kvartal i fjor.

-Industriens førstegangsanslag for 2019 antyder en oppgang i investeringene. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 ligger det an til en vekst på om lag 15 prosent. Oppgangen i 2019 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har en investeringsoppgang på 40 prosent sammenlignet med 2018, skriver SSB.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*