Konsernsjef Paul Bulche leder verdens største matvareselskap Nestle med hovedkontor i Sveits. Det er oljefondets største  globale aksjeinvestering( Foto: Nestle)
Konsernsjef Paul Bulche leder verdens største matvareselskap Nestle med hovedkontor i Sveits. Det er oljefondets største globale aksjeinvestering( Foto: Nestle)

Det norske oljefondet har hatt en eventyrlig vekst fra 2012 og frem til idag. Det statlige oljefondets verdi ligger over 5800 milliarder kroner mens det i 2012 var på 3816 milliarder. Dette omfatter avkastning på aksjer og rentepapirer samt verdiøkning på eiendom, og det har vært en eventyrlig vekst på over to tusen milliarder på to år. Kommunikasjonsdirektør Thomas Sevang i Norges Bank sier til Nordens Nyheter at han ikke ønsker å kommentere tall for oljefondet før nye beholdningsverdier for 2013 legges frem i mars neste år.

Russerne ligger etter

Seksti prosent av fondet er satt i aksjer, 35 prosent er obligasioner mens 5 prosent er investert i fast eiendom. Norges Bank legger frem beholdningsverdier hvert år i mars og i februar 2013 var verdien 4000 milliarder for så å komme opp i 5038 milliarder i desember 2013. Idag er det norske oljefondet oppe i rekordhøye 5800 milliarder inn  i desember 2014. Nordens Nyheter kan bekrefte at veksten i Norges Banks Invesmtment Management har  vært sterkere enn i de andre fondene. Det statlige russiske oljefondet er på bare 1314 milliarder kroner ( Russia Direct Invest Fund, Russia Welfare Fund og Russia Reserve Fund), som tilsammen utgjør bare en sjettedel av det norske oljefondet

Mot seks tusen milliarder

Oljefondet passerte en verdi på 4.000 milliarder i februar 2013.I desember 2012 var fondet på 3816 milliarder, i desember 2013 5038 milliarder og i desember 2014 var fondet 5800 milliarder kroner. Thomas Sevang i Norges Bak ønsker ikke å kommentere tallene. Her er Finansdepartementets prognoser for oljefondet fremover: 1. januar 2015, 5 545 milliarder. 1. januar 2016, 6 015 milliarder. 1. januar 2017, 6 392 milliarder, 1. januar 2018, 6 759 milliarder. 1. januar 2019, 7 140 milliarder 1. januar 2020, 7 533 milliarder.

Verdens største oljefond

Den siste rankinglisten til Sovereign Wealth Fund Institute ser slik det så ut i 2012 og 2014. De andre globale fondene gir ikke like utførlige opplysninger som den norske statens oljefond.( Norgens Nyheter har forsøkt å etterprøvet tallene):

1. Norway Government Pension Fund Global (3723 milliarder /5800 milliarder kroner)( +2077)

2. Abu Dhabi – Abu Dhabi Investment Authority (3593/5421 milliarder kroner)(+1828)

3. Kina – SAFE Investment Company (3249/3983 milliarder kroner)/+734)

4. Saudi Arabia – Sama Foreign Holdings 5309(2014)

5. Kina – China Investment Corporation 4579

6. Kuwait – Kuwait Investment Authority 3843

7. Kina – Hongkong – Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 2805

8. Singapore – Government of Singapore Investment Corporation 2244

9. Russland – Tre statlige fond 1314

10. Singapore – Temasek Holdings 1241

Budsjettkrise i Norge

Den norske regjeringen drøfter i disse dager om det fremlagte statsbudsjettet er liv laga. Skattereduksjoner på femten milliarder kroner er lite i forhold til det norske oljefondets kraftige vekst. Mange spørs seg idag om regjeringspartiene vet hva de driver med når man ikke kan bli enige med den oljerikdommen Norge totalt sett har, idag og på lang sikt.

Her er Norges Banks egen prognose for Oljefondets verdiutvikling fremover:

1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 5 545,0
1. januar 2016 6 015,4
1. januar 2017 6 392,3
1. januar 2018 6 759,4
1. januar 2019 7 140,4
1. januar 2020 7 532,7

Oljefondet – eller Statens pensjonsfond utland (SPU) – har femdoblet seg under Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister og med statsminister Erna Solberg ved roret sitter Norge med verdens største Sovereign Wealth Fund (SWF).  Ikke bare det – i flere rangeringer- troner SPU(Statens Pensjonsfond Utland) på toppen av listene. Det skyldes gjennomtenkte politiske retningslinjer, profesjonell og kostnadseffektiv styring, full åpenhet og god avkastning, skriver finansprofessor Arne Jon Isachsen på Handelshøyskolen BI.

En beskjeden start

Staten ved Finansdepartementet eier fondet og Norges Bank forvalter midlene. Du og jeg( norske statsborgere) eier en million kroner hver slik fondet har utviklet seg. I starten nøyde man seg med å plassere pengene på samme måte som valutareservene Norges Bank likevel styrte med. I hovedsak i andre lands likvide statsobligasjoner. Men etter hvert som fondet vokste, ble dette for enkelt. Egenkapital, som aksjer representerer, har over tid høyere forventet avkastning enn fremmedkapital, dvs. obligasjoner. I første runde sa man at 40 prosent skulle plasseres i aksjer og resten i obligasjoner. Så ble rollene byttet, 60 prosent i aksjer og resten i obligasjoner. Noe senere tok man opp fast eiendom som en egen investeringsklasse, skrev Arne Jon Ischasen i en debattartikkel for ett år siden. Siden februar 2014 har oljefondet økt med 800 milliarder kroner i verdi, og vil ha øke med eventyrlige en milliard kroner når vi går inn i februar 2015, skriver professor Arne Jon Isachsen i en analyse av oljefondet.

Professor Arne Jon Isachsen ved Handelshøyskolen BI skriver at god styring og gode markeder er årsaken til fremgangen for det norske oljefondet(Foto.Handelshøyskolen BI)
Professor Arne Jon Isachsen ved Handelshøyskolen BI skriver at god styring og gode markeder er årsaken til fremgangen for det norske oljefondet(Foto.Handelshøyskolen BI)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*