Candela Speed Ferry går mellan øar i Stockholm(Photo: Candela.com)

Candelas nya elektriska ”superfartyg” är snabbare och effektivare än dagens pendlarbåtar, gör inga svall och har lång räckvidd. Dessutom är det omöjligt att bli sjösjuk ombord. Nu är det klart att det svenskutvecklade bärplansfartyget Candela P-12 Shuttle kommer att trafikera linje 89 mellan Tappström och Klara Mälarstrand. Detta kan bidra till lösningar som vi kan använda i Stockholm, men ger också möjligheter till både export och jobb i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) i Stockholms Skärgårdsregionråd.

Kliv ombord i den ljusa kabinen och spänn fast säkerhetsbältet medan kaptenen lägger ut från bryggan. Snart brusar vattnet mot skrovet och du känner ett lätt sug i magen – sen tystnar ljuden. Genom kabinfönstret ser du de vita vågtopparna passera förbi i hög fart, men inne härskar tystnaden medan du flyger fram över vattenytan utan stötar, slag eller sjögång. Du hinner koppla upp datorn och dricka en kopp kaffe, innan du landar i Stockholms innerstad – 25 minuter senare.

Så kan det kännas att resa med världens första elektriska bärplansfartyg, som ska frakta pendlare mellan Ekerö och centrala Stockholm från och med våren 2023.

Stockholmsföretaget Candela, känt för sina banbrytande elektriska fritidsbåtar Candela C-7 och C-8, är nu färdigt med utvecklingen av den 12 meter långa flygande pendlarbåten som från och med nästa vår ska gå i provtrafik hos Region Stockholm. Satsningen är ett innovationsprojekt där Trafikverket, Candela och Region Stockholm vill visa på bärplansteknikens fördelar.

Bärplansfartyget, med modellnamn Candela P-12 Shuttle, är det första i sitt slag i världen. Det sätts in på linje 89 mellan Tappström och Klara Mälarstrand, parallellt med de ordinarie fartygen. Med hjälp av bärplan, två datorstyrda kolfibervingar under skrovet, flyger Candela P-12 Shuttle ovanför vattnet. Därmed får den elektriska snabbfärjan egenskaper som gör den till ett ”superfartyg”.

När P-12 Shuttle flyger är det 500% mer energieffektivt än något annat skepp. Detta möjliggör både hög fart och lång räckvidd på el, mellan 40 och 60 sjömil på en laddning beroende på last. Toppfarten är 30 knop vilket därmed gör fartyget till det snabbaste elektriska fartyget i världen och även det snabbaste passagerarfartyget i Stockholmstrafik.

För att fartyget ska kunna bibehålla sitt effektiva flygläge, i vilket det gör minimala svall, har Länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop som gäller i city. Båten kan därför flyga i hög fart ända in till kajen vid Klara Mälarstrand. För resenärerna innebär det att resan från Ekerö till stan går på ynka 25 minuter, i stället för de 55 minuter som bil, buss, tunnelbana samt de ordinarie pendelbåtarna tillryggalägger sträckan på.

– Vi beräknar att pendlarna i snitt sparar nästan en timmes restid per dag jämfört med bil, buss och tunnelbana. Självklart gör det skillnad i vardagen, det blir en timme extra på jobbet eller en timme tidigare hämtning på skolan, säger Erik Eklund, skeppsbyggare och chef för kommersiella fartyg på Candela.

Men det finns fler vinnare än resenärerna. Den stora vinsten gör naturen.

Candelas analys visar att innovationsprojektet sparar in 725 ton koldioxidekvivalenter på linje 89 årligen jämfört med att driva konventionella dieselfartyg. Dessa drar 1,85 kWh per passagerare och kilometer, det elektriska bärplansfartyget endast 0,1 kWh. P-12 Shuttle släpper inte heller ut avgaser eller bildar svall som bidrar till stranderosion. I tillägg är fartyget knäpptyst både ovan och under vattnet.

Kostnaderna för att driva P-12 Shuttle är dessutom cirka 40% lägre per passagerarkilometer än för motsvarande dieselfärjor, enligt företagets analys. Den låga elförbrukningen och den underhållsfria elektriska drivlinan Candela C-POD är huvudorsakerna.

Candela P-12 Shuttle kan närmast beskrivas som en snabb elektrisk vattenbuss för 30 passagerare, och Regionen räknar med att avgångarna – som sätts in parallellt med den ordinarie båttrafiken på linje 89 – kommer att bli populära.

-Sjötrafiken är regionens mest populära kollektivtrafik, som jag vill bygga ut med ännu fler linjer framöver. Men vi behöver bättre teknik för att få snabbare resor och få bort klimatpåverkan. Därför är vi glada att kunna låta ny teknik testas i vår sjötrafik. Det kan bidra till lösningar som vi kan använda i Stockholm, men ger också möjligheter till både export och jobb i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C) i Stockholms Skärgårdsregionråd.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*