Fondsforvalter Axel Aulie i Fondsfinans ser på fjorårets aksjemarked(Foto: Fondsfinans)

Børsåret 2020 har utfordret de aller fleste investeringsporteføljer. Så hvordan har det egentlig gått med våre anbefalte porteføljer? Vi har tatt en prat med Axel Aulie, ansvarlig for våre anbefalte porteføljer. Den 28. januar får du presentert Fondsfinans forventninger for aksjeåret 2021, skriver Nordens Nyheter.

I mars 2020 opplevde vi et av de bratteste fallene i verdensindeksens (MSCI World Index) historie. Enorme stimulansepakker fra sentralbankene og effektive finansielle tiltak fra politikere bidro til at verdensindeksen allikevel endte i pluss for året. Samtidig var ulikhetene på sektornivå betydelige. Målt i norske kroner var sektorene IT (+41%) og Forbruksvarer (+34%) klare vinnere, mens sektorene Eiendom (-7%) og Energi (-33%) falt mest i verdi.

Det vi kan si med sikkerhet er at vi også i fremtiden vil oppleve nye børsfall, men da sannsynligvis i en annen form og med annen tyngde. Hvilke markeder, sektorer og selskaper vil da være vinnere og tapere?

Vi er ydmyke nok til å innrømme at det ikke er lett å spå fremtiden. Vår generelle anbefaling er derfor å ikke legge alle eggene (investeringene) i samme kurv.

Kan du forklare hvorfor vi har våre anbefalte porteføljer?

Våre 5 anbefalte porteføljer består av ulike kombinasjoner av våre fond (Norden, Global Helse, Norge, Kreditt og Obligasjon), og er alle satt sammen etter forskjellige krav til avkastning, risiko og sparehorisont.

Hovedmålet er å redusere risikoen på en samlet investering uten at den forventede avkastningen blir lavere. Dette kan la seg gjøre ved å spre investeringen på flere ulike aktiva klasser, bransjer og geografiske områder.

Vi mener at de ulike fondene bidrar godt til en solid porteføljesammensetning. Nordiske aksjer representerer en verden i miniatyr med et bredt utvalg av selskaper innen alle bransjer. Helsesektoren er med sine gode fremtidsutsikter*, lave historiske kurssvingninger og lav samvariasjon med Oslo Børs en attraktiv plassering i en slik portefølje. En investering i et norsk aksjefond gir nordmenn både kjøpekraftsikring og en mulighet til å ta del i verdiskapningen i noen av verdens fremste selskaper innen energi, fisk, råvarer og shipping.

Legger man til et rentefond til porteføljen vil risikoen på den samlede investeringen ytterligere reduseres og derfor også passe investorer med kortere plasseringshorisont.

Hvordan klarte våre anbefalte porteføljer seg i 2020?

Alle våre anbefalte porteføljer har over tid gitt meget god relativ avkastning, hvor året 2020 står seg som et av de bedre for porteføljene med en høyere andel aksjer. Diagrammet nedenfor viser at porteføljene med høyest aksjeandel også har gitt høyest avkastning både på kort og lang sikt.

Grafen nedenfor viser samtidig at kurssvingningene er høyere for porteføljene med større aksjeandel. Det er derfor anbefalt at investeringshorisonten er lengre der aksjeandelen er større.

Hvordan har avkastningen vært risikojustert?

Nøkkeltallet Sharpe Ratio er ofte brukt til å sammenligne ulike plasseringers risikojusterte avkastning på tvers av investeringsmandat. En Sharpe Ratio lik eller bedre enn 1 anses som god.

Siden oppstart har 4 av våre 5 anbefalte porteføljer hatt et måltall lik eller bedre enn 1. Våre anbefalte porteføljer kommer godt ut sammenlignet med de store og bredere indeksene når de er målt etter lokal valuta.


**Regnet i lokal valuta og i perioden 01.05.2016 – 31.12.2020. ST1X er brukt som risikofri rente. Kilde: Morningstar Direct.

Til tross for ett turbulent år har våre anbefalte porteføljer klart seg bra. Dette er mye takket være god forvaltning og risikospredning man får ved å sitte i en slik portefølje.

Ønsker du å diskutere våre anbefalte porteføljer, ring oss på tel 23 11 30 00 eller send E-post til fondsinvestor@fondsfinans.no

Styreleder Erik Must i Fondsfinans( Foto: Nordic News)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*