Regjeringen prioriterer forsvar og sikkerhet i forslaget til revidert budsjett, gjennom et historisk løft. Den viktigste oppgaven for regjeringen er å sikre trygghet for folk. Derfor styrkes forsvaret kraftig, og politiets budsjetter økes for blant annet å bekjempe gjengkriminalitet. Regjeringen fortsetter å sikre felles velferd og tjenester for folk over hele landet. Vi styrker sykehusene, og ventetidene skal ned, skriver finansminister Trygve Vedum fra det norske Senterpartiet.

– Vi er i en urolig tid med krig i Europa. I det reviderte budsjettet for 2024 øker vi satsingen på forsvaret og politiet for å trygge Norge. Dette skjer innenfor rammene av en politikk som skal gi folk i hele Norge bedre hverdagsøkonomi, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringens mål er at folk skal få bedre råd. Norge er nå på vei mot et vendepunkt der folk skal få økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi.

– Vi styrer ansvarlig, og tar tydelige valg for å ta oss trygt gjennom en tid med høy prisvekst og høye renter. Våre anslag tilsier nå at det skal bli lysere tider for folk, hvor de skal sitte igjen med mer av pengene etter at regningene er betalt, sier Vedum.

Norsk økonomi har klart seg bra gjennom en usikker periode. Veksten er på vei opp igjen, investeringene er fortsatt på historisk høyt nivå, og arbeidsledigheten holder seg lav. Anslagene som ligger til grunn for revidert budsjett viser at den gode utviklingen vil fortsette.

Lysere tider: Prisveksten på vei ned, og utsikter til økt kjöpekraft:

Prisveksten har avtatt klart. Selv om den fremdeles er godt over inflasjonsmålet, har den kommet tydelig ned fra de høye nivåene høsten 2022, og det er utsikter til at den vil avta ytterligere fremover. Lønnsveksten har de siste årene blitt mer enn spist opp av prisøkninger, mens det i år ligger an til økt kjøpekraft for husholdningene ifølge anslagene som ligger til grunn for revidert budsjett.

– Med lavere prisvekst er det nå utsikter til at lønningene kan stige mer enn prisene. Det vil gi økt kjøpekraft for norske familier og vil trolig bidra til at forbruket tar seg opp og etter hvert, og det samme gjelder boliginvesteringene, sier finansminister Vedum.

Mange flere i jobb

Utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn regjeringen la til grunn i budsjettet i fjor høst, selv om renten virker innstrammende. Særlig utviklingen i arbeidsmarkedet har vært god. Mange flere har kommet i jobb, og den registrerte arbeidsledigheten har holdt seg lav.

Mange flere i jobb

Utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn regjeringen la til grunn i budsjettet i fjor høst, selv om renten virker innstrammende. Særlig utviklingen i arbeidsmarkedet har vært god. Mange flere har kommet i jobb, og den registrerte arbeidsledigheten har holdt seg lav.

– Det viktigste for hverdagsøkonomien til de aller fleste av oss er å være i jobb. Utsikter til fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi tilsier at det store flertallet vil ha arbeid å gå til også fremover. Men det er fortsatt noen som står utenfor, og de må vi få inn i arbeid. Arbeidslinja er viktig for oss, flere skal i jobb og færre skal på trygd, sier Vedum

Prioriteringer i budsjettet

  • Styrke Forsvaret. Vi trenger et forsvar i Norge som er bedre tilpasset vår tid og våre utfordringer. Vi foreslår nå til sammen 7 milliarder kroner til å øke norsk forsvarsevne. Regjeringens samlede forslag til økt forsvarsbudsjett innebærer at Norge vil oppnå ambisjonen om å benytte 2 prosent av BNP til forsvarsformål i 2024.
  • Kamp mot gjengkriminalitet. Folk skal føle seg trygge i sitt nærmiljø, i sin hverdag. Derfor legger vi opp til en kraftfull styrking av politiet for blant annet å øke innsatsen mot gjengkriminalitet. Bevilgningen til politiet økes med over 1,6 mrd. kroner for å styrke grunnfinansieringen og øke innsatsen mot organisert kriminalitet og kriminelle gjenger.
  • Redusere ventetider i sykehusene. Det er viktig å få ned ventetidene slik at pasienter får behandling raskere. Regjeringen foreslår økt bevilgning til sykehusene for å bedre sykehusøkonomien og for å bidra til reduserte ventetider. Til sammen økes bevilgningen til sykehusene med 2 milliarder kroner.
  • Øke støtten til Ukraina. Situasjonen i Ukraina er blitt mer alvorlig og mer usikker. Det er derfor nødvendig å øke støtten til Ukrainas kamp mot et brutalt og aggressivt naboland. Med regjeringens forslag økes årets ramme for Nansen-programmet til 22 milliarder kroner., skriver den norske regjeringen i en pressemelding.

Foto: Regjeringen .no. Finansdepartementet og Statistisk Sentralbyrå i Oslo.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*