(Sillicon Valley) USA har fortsatt et forsprang på Kina når det gjelder globale IT-foretak. Apple er størst av det statlige norske oljefondets investeringer i globale IT-selskaper. Nordens Nyheter har undersøkt amerikanske og kinesiske største IT-selskaper basert på MIT Technologys liste over verdens tjue største teknologiselskaper inn i 2019. Apple, Amazon,og Alphabet er oljefondets tre største globale teknologiske investeringer. Oljefondets største kinesiske investering er 26,3 milliarder kroner i Tencent Holding Ltd. Selskapet er registert på Cayman Islands. I Alibaba Group Holding, registert på Cayman Islands, har oljefondet investert 16,6 milliarder kroner. Baidu Inc. Og Xiaomi er registert på Bermuda henhoildsvis Cayman Islands. NBIM har investert 60 milliarder kroner i de fem største kinesiske mobilselskapene, viser Nordens Nyheters analyse, basert på Norges Banks beholdningstall fra 2018.

Oljefondet størst i USA

Det norske oljefondet øker mest i Amazon.com. Inc. Fondets investering i dette selskapet er 54,7 milliarder kroner i 2018, med en eierandel på 0,86%. Fonder har økt sin eierandel med 32,8 milliarder kroner siden 2016, ifølge Nordens Nyheters beregninger. Fondets inevestering i Apple Inc. Er på 62,7 milliarder kroner , som er en økning med 12,5 milliarder kroner fra 2016. Oljefondet har økt sin i Alpabet, morselskap til Google, med 21 milliarder kroner fra 2016 til og med 2018. Det norske oljefondet har investert vel 156 milliarder kroner i de fem største amerikanske IT-selskapene. Konsernsjef Jeff Bezos i Amazon.com Inc har ifølge Thomson Reuters informert de amerikanske børsene om at en skislsmisse for hans kan føre til lavere eierandel enn tidligere i selskapet. Men dette er ifølge det amerikanske pressebyrået høyst usikkert. Det beror på delingen av aksjer i Amazon mellom ektefellene.

Solgte i Facebook

Oljefondet i Norge har økt sin investering i Facebook Inc. Med 11 milliarder kroner på to år(2016-2018). I 2018 hadde fondet 29,8 milliarder kroner i Facebook, et beløp som ble reduset til 27 milliarder kroner i 2018. Direktør Yngve Slyngstad i NBIM har åpenbart værtnervøs for kritikken mot Facebook i Kongressen i USA. Netflix er et selskap som Oljefondet satser alt mer på. Investeringen i 2018 var på 10, 1 milliarder kroner, og dette er en øking med 7 milliarder kroner fra 2016, ifølge fondets beholdningstall for 2018. Amerikanske Booking Holdings Inc. har investert 6,6 milliarder kroner i i 2018. Salesforce.com Inc. Eret annet IT-selskap, som oljefondet satset 3 milliarder kroner i 2017 og økte til 7, 9 milliarder i 2018.

Registrert på Cayman Islands

Kinesiske Tencent Holdings (Technical Holdings Ltd,registrert på Cayman Islands) hadde 26, 3 milliarder i norsk oljekapital i 2018, som den største statlige norske IT-investeringen i Kina(Cayman Islands). Art Financial er eid av Alibaba. I Baidu Inc, som også er registert på Cayman Island, investerte oljefondet investerte 4.8 milliarder kroner i 2018. Den nest største norske IT-investeringene i Kina er satsingen i Alibaba Group Holding Ltd. På 16,6 milliarder nroske kroner. Dette selskapet er kinesisk, men juridisk registert på Cayman Islands. Nordens Nyheter har i flerfe artikler skrevet at det ikke er gitt at det foreligger skatteunndragelser om et selskap er registert i et skatteparadis. Tencent Holdings Ltd. er oljefondets største IT-investering i Kina med 26,3 mrd. NOK(15,4 milliarder kroner.) En statlig norsk investering i J.D. Com Inc i 2018, som ligger på 1,7 milliarder kroner, er også et selskap som er registert på Cayman Islands. Til grunn for Nordic News undersøkelse ligger MIT Technology Review, som har satt opp listen over USA`s og Kinas ti største IT-selskaper .1.China Mobile

Kinesiske mobilselskaper

1. China Mobile

Som mange kinesiske selskaper er ,China Mobile Ltd .(CHL) hovedsalig staseid. Selskapet er hovedsaklig en mobilleverandør, i liten grad en software-designer, men ifølge amerikanske kilder har det mange software-grupper som forsker blant sine 240,000 ansatte. Med hovedkontor i Beijing, når China Mobile ut til 800 millioner kunder (aboneneter)and, og er ifølge amerikanerne, verdens største mobil-selskap. De fleste i China Mobile’s kundebase er kinesere, men de har også virksomhet i Pakistan and Hong Kong, med en total omsetning på $195.62 milliarder(Market Cap). China Mobile er Kinas fjerde største mobilselskap, og det statlige norske Oljefondet satser nesten 6 milliarder kroner(0,35%) i verdens største mobilselskap, og er registert i Hong Kong.

2.Tencent Inc.nest størst

Shenzen-baserteTencent Holdings Ltd. (TCEHY) er en kinesisk spesialist på «social networking». «WeChat» hadde som messinger app, mer enn en milliard månedlige brukere i 2018, deres månedlige webside «QZone» hadde 629 millioner messinger-bruker og 820 million brukere innen «Whopping». Dette utgjør to ganger antall innbyggere i USA, for å sette tingene i sperspektiv.Tencent omsetter $534 milliarder, og har store software investments, som kan gi Tencent den teknologiske ledelsen med «WeChat» som er blitt amerikanernes nest største varemerke.

3.Ali Baba største retailer

Som verdens største e-commerce-retailer, med mer enn dobbelt så stort produkt volume som amerikanske Amazon (AMZN) og eBay (EBAY) er i ferd med å gjøre Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) til det viktigste kinesiske software-selskapet. Alibaba’s software-tilbud bygger på utvikling i datterselskapet Alibaba Software. Selskapet tilbyr egen betalingssservice, Alipay. Alibaba har også investert i flere amerikanske startups(video messaging application Snapchat and the car service Lyft).

Finansminister Siv Jensen fotografert av Flickr(Regjeringen.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*