Nordisk Markedssjef Sara Samina Sørlie, Enthelios(Foto: Mynewsdesk)

Tvil rundt fransk kjernekraft, bråstopp for nederlandsk gassfelt og eksplosjoner i saudiarabisk oljeraffineri. Dette er bare noe av det som fikk strømprisene til å svinge i september.

Kraftmarkedet i september ble preget av en serie uventede nyheter med ett fellestrekk: De skapte usikkerhet som påvirket prisene i kraftmarkedet både på kort og lang sikt.

I spotmarkedet gikk faktisk prisene ned i september, sammenlignet med august. De siste 10 årene har prisen i snitt steget med 6 prosent fra august til september, men i år fikk vi altså en nedgang på 9 prosent, og strømmen ble dermed i snitt levert til 32,9 €/ MWh i Norden.

Som alltid er mye av nedgangen i spotprisen knyttet til været: September bød på vesentlig mer nedbør enn normalt, noe som har lagt press på de nordiske prisene. Selv om prisene i Tyskland faktisk har steget i denne perioden, har bedringen i ressursbalansen her hjemme hatt større påvirkning på spotprisen.

Fransk kjernekraft
Men september handlet om mye mer enn regnvær. Måneden ble også preget av flere hendelser som både påvirket prisene i Europa og fikk konsekvenser for de nordiske fremtidsprisene.

En av de store nyhetene kom fra den største kraftprodusenten i Frankrike, EDF, som opererer hele 58 kjernekraftreaktorer. De rapporterte at det er avdekket tvil om kvaliteten på deler som er i bruk i flere av deres reaktorer. Dermed oppsto det usikkerhet om hvorvidt EDF ville klare å opprettholde sine kraftleveranser gjennom den kommende vinteren.

Resultatet ble fort synlig på kraftbørsen: De franske fremtidsprisene hoppet kraftig opp og tok med seg andre europeiske kraftpriser, som igjen var med å trekke opp de nordiske prisene. I ettertid har EDF kommet med beroligende informasjon til markedet, så prisene har kommet en del ned igjen.

Strammere gassmarked fremover
Europas største landbaserte gassfelt, Groningen, ligger nord i Nederland. Uttak av gass fra dette feltet har de siste årene forårsaket flere jordskjelv, med påfølgende lokale protester mot virksomheten. Myndighetene har nå besluttet å stoppe uttak fra feltet flere år tidligere enn opprinnelig planlagt, og nedtrappingen startes umiddelbart. Konsekvensen er et noe redusert tilbud av gass i Europa allerede denne vinteren.

Lengre øst i Europa skaper gass andre overskrifter: En domsavgjørelse i EU har bestemt at gassimporten fra det russiske selskapet Gazprom gjennom gassrørledningen Opal (via Østersjøen og ned gjennom østlige Tyskland) må begrenses. Dette gjør at russerne må forhandle med Ukraina for å øke kapasiteten på gassrør gjennom Ukraina, for å opprettholde eksporten til Europa.

Hopp i oljeprisen
Så til månedens mest dramatiske faktor: Angrepet på oljeinstallasjoner i Saudi Arabia skapte det største hoppet i oljeprisen noensinne. Denne brå økningen påvirket umiddelbart andre råvarepriser, og økte til syvende og sist fremtidsprisene i det nordiske kraftmarkedet.

De siste dagene har vi fått informasjon om at skadene på oljeinstallasjonene er utbedret, og full kapasitet er ventet innen kort tid. Dette er med på å roe ned markedet, og prisene faller tilbake. Oljeprisen er nå tilbake på nesten samme nivå som før angrepet.

Summen av alle disse hendelsene er høy risiko for store svingninger (volatilitet) i prisene. Men vi ser nå at prisene i stor grad har kommet ned igjen, utenom noe risikopåslag som fremdeles er lagt på prisene. 

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 150 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*