Dagfinn Høybråten er genralsekretær i Nordisk i jubileumsåret( Foto: Nordisk Ministerrråd)
Dagfinn Høybråten er genralsekretær i Nordisk i jubileumsåret( Foto: Nordisk Ministerrråd)

 

Norden kan i år se tilbake på 200 år med fredelig sameksistens og samarbeid. Det markeres med et fem dagers Møteplass Norden-arrangement i Kungälv 3.-7. juni 2014. Møteplass Norden er en framoverrettet plattform for diskusjon om grenseoverskridende samarbeid. Arrangementet byr på en rekke seminarer og forelesninger, som blant annet retter seg mot nordiske beslutningstakere og aktører som arbeider med grenseoverskridende samarbeid.

Av Harald Pettersen

Blant annet rettes det fokus på muligheter, resultater og forventinger til fellesprosjekter som delfinansieres av EU. Blant annet vil Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen presentere resultater og gode eksempler på samarbeidsprosjekter. Samtidig vil Møteplass Norden kunne være en aktuell arena for å finne partnere for nye samarbeidsprosjekter.Møteplass retter også blikket mot det norske Grunnlovsjubileet og Europas eldste grunnlov, og inviterer også til en rekke åpne kulturarrangmenter og festligheter, skriver Interreg i en pressemelding.

Det arbeides med en sammenhengende sykkelsti på tjue mil gjennom historisk landskap fra Moss til Karlstad. Unionsleden kan bli nytt Interreg-samarbeid. Territoriale samarbeidsprogrammer innebærer å utvikle transnasjonalt samarbeid finansiert av EUs regionale utviklingsfond. Norge feirer Grunnlovens 200 årsjubileum 17. mai 2014, og den nye sykkelstien er et symbol for at Norge og Sverige har nærmet seg hverandre igjen. Noen vil hevde at «Storebror»er blitt «Lillebror» derOlje-Norge har gjort de to nablandene Norge og Sverige likeverdige.

Lager sykkelsti

Ifølge Interreg, et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og EU,  er et forprosjekt nå sving for å se om det er mulig åskape en 20 mil lang sykkelsti langs historiske steder – på tvers av Riksgrensen. Mens det er fullt mulig å sykle kysten langs svaberg og strender på Kyststien, må du ut på alt fra motorveier til jorder om du vil ta sykkelen fatt fra Norge til Sverige.  Nå jobbes det med en sammenhengende sykkelsti på tjue mil gjennom historisk landskap fra Moss til Karlstad,melder NRK Østfold.

Historie og fornøyelse

– Vi har veldig mye i denne regionen som vi ønsker å utvikle. Vi vil slå sammen historiske tema med fornøyelse og opplevelse, sier leder for grensekomitéen Värmland Østfold, Alf Johansen. Forprosjektet går fram til sommeren. Det har som mål å legge til rette for et treårig hovedprosjekt. Den planlagte sykkelstien har allerede fått navnet Unionsleden, og skal gå innom alt fra Konvensjonsgården i Moss, til Spydeberg prestegård og andre historiske perler.

Utvikler programmer

Etter to års utviklingsarbeid, har programkomitéen vedtatt samarbeidsprogrammet for Interreg VB Østersjøprogrammet. Den endelige programforslaget sendes nå til samarbeidslandene og EU-kommisjonen for endelig godkjenning.

– Vi har veldig mye i denne regionen som vi ønsker å utvikle. Vi vil slå sammen historiske tema med fornøyelse og opplevelse, forteller han. Komiteen er i full fart med et forprosjekt som skal være ferdig til sommeren, for så å gå videre med et hovedprosjekt som skal strekke seg over tre år. Målet er en 20 mil lang sykkelsti med avstikkere til spennende områder og severdigheter.Stien blir et samarbeid mellom Oslofjordens friluftsråd og Kyststien, samtidig som det skal søkes om internasjonal støtte i form av Interreg midler. I tillegg skal det samarbeides tett med syklistforeninger. Også Statens vegvesen og det svenske Träfikverket er koblet inn.

Veldig bra

Johansen sier det er umulig å si hvor mye en slik sykkelsti vil koste, for det er usikkert hvor mye som skal til for å få den sammenhengende.

– Det kan bli alt fra fem til femti millioner kroner, sier han. Målet er å trekke turister til regionen på tvers av landegrensene.Vi håper dette vil bli en attraktiv sykkelsti, sier han. Hvis alt går etter planen vil stien stå ferdig om tre år.

Mange programmer

Norge deltar i 11 Interreg-programmer:
• Fire grenseregionale programmer langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: Nord, Botnia Atlantica, Sverige Norge og Øresund Kattegat Skagerrak

• Tre transnasjonale programmer (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlige Periferi)

• Fire alleuropiske programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og URBACT II)

• I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammen av EUs nabo og partnerskapsinitiativ (Kilde:ENPI)

Norden har også samarbeidet i 200 år( Foto: Norden)
Norden har også samarbeidet i 200 år( Foto: Norden)

Denne artikkelen har 1 kommentar

 1. Nils Petter Tanderø

  Nordisk samarbeid i 200 år er vel en sannhet med modifikasjoner. Krigen med Sverige i 1814 ble utkjempet mellom Sverige og Norge sommeren 1814. Krigen endte med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige, men med sin egen konstitusjon og nasjonalforsamling. Krigen var den siste mellom de to landene. Men unionen mellom Norge og Sverige var langt mer positiv for Norge enn «firehundreårsnatten med Danmark». Norsk-svensk økonomi blomstret frem til 1905,på svenske premisser. Men Olje-Norge har snudd dette bildet. Norges Banks Investment Managment har kjøpt strategiske eierposter i en rekke store nordiske bedrifter, og er en av de tre største eierne i AB Volvo. dermed har tidligere statsminister Odvar Nordli(Ap) på en måte fått oppfylt en del av sin drøm om en Volvo-avtale, selv om Volvo Personvogner eies av det kinesiske selskapet Geely, etter at Volvo ble delt.

  Med vennlig hilsen
  Richard Oxe
  Växjø
  Sverige

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*