Richard Øverland, Manpower Østlandet( Foto: Manpower)

Etterspørselen etter arbeidskraft ser ut til å forbli lav de neste månedene. Bedrifter som lyser ut stillinger nå kan tiltrekke seg de beste kandidatene i markedet, ifølge Richard Øverland i Manpower.

Denne uken slapp ManpowerGroup sitt arbeidsmarkedsbarometer, som blir gjennomført hos norske arbeidstakere hvert kvartal. Resultatene er nedslående for alle som trodde at det svekkede arbeidsmarkedet raskt ville justere seg.

Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for tredje kvartal er -7 prosent. Dette er andelen som forventer økt bemanning minus andelen som forventer redusert bemanning. Undersøkelsen viser at arbeidsgivere forventer nedbemanning på tvers av de fleste bransjer og regioner. Over halvparten av arbeidsgiverne svarer at de ikke vet når de kan forvente å få tilbake normale ansettelsesnivåer. Nær halvparten svarer at Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.

– Dette tyder på at utviklingen vi har sett denne våren kommer til å fortsette i hvert fall utover høsten. Færre bedrifter ønsker å ansette, samtidig som arbeidsledigheten er historisk høy. Konkurransen om de jobbene som lyses ut er høyere enn noensinne, sier Richard Øverland, regiondirektør i Manpower Østlandet.

Flere kandidater å velge mellom

Det betyr at bedrifter som ansetter i løpet av de kommende månedene får flere kandidater å velge mellom. Hos Manpower har antallet registrerte søkere økt med 50 prosent siden krisen startet.

– Det er en unik mulighet for bedriftene som tør å satse. Når så mange står uten jobb, kan man få både flere og bedre søkere hvis man lyser ut nå, sier han.

Det gjelder særlig stillinger hvor det har pleid å være kamp om kandidatene. Det blir det mindre av når mange bedrifter permitterer eller utsetter oppstart for nyansatte.

– De bedriftene som ikke har vært førstevalget blant toppkandidatene tidligere, har nå en unik mulighet til å tiltrekke seg de beste kandidatene i markedet, sier Øverland.

Topp motiverte unge

Øverland fremholder at stillinger innenfor salg, bank og finans har blitt enklere å bemanne under krisen. Han forteller også at toppkandidater rett fra prestisjestudier i disse dager opplever at konsulent- og rådgivningsselskaper må trekke tilbake stillingen de har blitt tilbudt.

– Det er stor tilstrøm av søkere med høy utdannelse. Det gjelder særlig unge og nyutdannede. Her er det mange som ikke får brukt kompetansen sin, men som er topp motiverte og som har talent. Bedrifter som tør å satse på disse vil få styrket konkurransekraft i fremtiden, mener han.

Øverland understreker at det fortsatt er talentmangel på flere spesialiststillinger, men det kan være store forskjeller innad i bransjer.

– Innen IT er det for eksempel fortsatt mangel på dyktige Java-utviklere, samtidig som det er lettere nå enn før å finne riktig kompetanse til flere andre roller innen IT. Der hvor det er størst etterspørsel etter kompetanse, kan ikke selskaper permittere og risikere å miste ansatte. Men selskaper som tidligere har slitt med talentmangel bør uansett komme på banen og teste markedet, oppfordrer han.

Rekrutteringen krever mer jobb

Selv om krisen betyr nye muligheter for selskaper som vokser og rekrutterer, byr den også på utfordringer.

– Store søknadsbunker gjør jobben med å sortere, evaluere og velge ut kandidater vanskeligere. Det krever mer arbeid å skille klinten fra hveten. Det øker risikoen for feilansettelser, sier Øverland.

En annen utfordring er å nå ut til de beste kandidatene. Særlig blant permitterte er det mange som ikke søker jobber aktivt.

– Man må kartlegge hvilken kompetanse man trenger, og så kartlegge hvilke miljøer de som har denne kompetansen befinner seg i. Vi bruker både formelle og uformelle nettverk til å aktivt søke etter flere kandidater på denne måten.

Mange selskaper ber om hjelp fra bemanningsselskaper som Manpower til å gjøre dette for dem.

– Store selskaper har ofte solide HR-avdelinger som kan dette faget godt. Men for andre er det en utfordring. Rekruttering er et eget fag som krever spesialistkompetanse, og noe man må jobbe langsiktig med om man skal lykkes, sier Øverland.

For flere aktuelle saker, se manpower.no

Om Manpower

Manpower er Norges største og ledende bemanningsbyrå. Vi bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor. Siden starten i 1965 har vi bistått med å få over en halv million mennesker i jobb, og hvert år er nærmere 20 000 dyktige mennesker i jobb gjennom oss, via rekruttering eller innleie. Solid erfaring, innovative og fleksible løsninger, samt DNV GL sertifiserte rådgivere gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*