I forbindelse med budsjettkrisen i Tyskland holdt forbundskansler Olaf Scholz en tale i forbundsdagen der han ba landet være forberedt på tøffe beslutninger fremover. I en kjennelse fra midten av november hadde Tysk høyesterett erklært revidert nasjonalbudsjett fra 2021 for ugyldig. Det fører til at den nåværende regjeringen mangler 60 milliarder euro. Pengene stammer fra lån som ble tatt opp under koronapandemien og senere overført til et såkalt «klima- og transformasjonsfond».

I en regjeringserklæring understreket forbundskansler Olaf Scholz at «staten vil fortsette å utføre sine oppgaver». Løpende utgifter kan fortsatt betales. For å finansiere offentlige utgifter for 2023 vil regjeringen igjen benytte seg av nødparagrafen i den tyske gjeldsbremsloven.

Den såkalte trafikklyskoalisjonen, som er oppkalt etter regjeringspartienes farger rødt, gult og grønt, står nå overfor tøffe forhandlinger: Totalt må det spares inn opptil 20 milliarder euro. Dessuten må det avgjøres hvilke prosjekter fra klima- og transformasjonsfondet som fortsatt skal gjennomføres, til tross for at det mangler 60 milliarder euro.

Scholz holder fast ved at moderniseringen av Tyskland må fortsette. Det ville være en «alvorlig, utilgivelig feil» å forsømme tiltak som ifølge Scholz vil skape gode arbeidsplasser og en sterk økonomi, og dermed legge grunnlaget for fremtidig velstand. De store moderniseringsprosjektene i Tyskland er like viktige som før, uttaler forbundskansleren. Han ønsker dessuten at Tyskland skal være i front når det gjelder fremtidsteknologi.

Men Scholz la samtidig vekt på at det nå blir noen vanskelige avgjørelser. Forbundsdagen har utsatt fullføringen av budsjettforhandlingene. «Det gir oss tid til å utforske mulige handlingsrom i budsjettet, til å finne prioriteringsområder og selvsagt også til å redusere utgiftene», sier Scholz. Han gikk ikke nærmere inn på hvor dette skal skje. Det er også ukjent når statsbudsjettet for neste år skal endelig avgjøres.

Næringsministeren tviholder på støttemidler

Allerede på mandag rapporterte avisen Handelsblatt at Tysklands næringsminister Robert Habeck (De Grønne) og næringsministrene i de tyske delstatene ønsker at milliardene som allerede er lovet til transformasjonsprosjekter i næringslivet, skal fortsette å strømme i det kommende året. Dommen fra høyesterett setter finansieringen i fare for prosjekter som etter Habecks syn utgjør selve kjernen i det tyske næringslivet. Han hadde hasteinnkalt delstatsministrene til Berlin for å diskutere hvilke konsekvenser kjennelsen vil få for klima- og transformasjonsfondet. Ifølge Habeck vil midlene som uteblir, trolig redusere landets økonomiske vekst med et halvt prosentpoeng neste år.

Flere selskaper har allerede begynt å investere i transformasjonsprosjekter etter foreløpige tilsagn om subsidier. Et eksempel på prosjekter som er særlig utsatt, er prosjekter for utvikling av en hydrogenverdikjede: Ifølge næringsdepartementet har 25 prosjekter allerede fått hastegodkjenninger, og selskapene er allerede i gang med investeringer som baserer seg på forventet offentlig støtte.

Bakgrunn

Den 15. november erklærte tysk høyesterett i Karlsruhe at overføringen av 60 milliarder euro fra statsbudsjettet for 2021 var urettmessig. Pengene stammer fra særskilte lån som ble tatt opp under koronapandemien, men som i ettertid ble omdisponert til klimaverntiltak og modernisering av næringslivet. Dommerne avgjorde at staten ikke har lov til å legge til side midler fra nødlån til senere bruk. Det har den tyske regjeringen imidlertid allerede gjort i form av diverse øremerkede midler, blant annet for å redusere energiprisene.

Kilder: dpa, Handelsblatt. Nordens Nyheter. Foto: Bundeskanzleramt i Berlin.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*