Det tyske statistikkbyrået Statistische Bundesamt rapporterer at bruttonasjonalprodukt (BNP) i Tyskland falt med 0,1 % fra 2. til 3. kvartal 2023, justert for pris og sesongeffekter. Det bekrefter at utviklingen fra slutten av oktober vedvarer og at økonomien fortsatt befinner seg i stagnasjon. Resultatene fra konjunkturundersøkelsen fra Tysk industri- og handelskammer (DIHK) eller heller ikke særlig oppmuntrende: Mer enn halvparten av tyske bedrifter mener at de næringspolitiske rammevilkårene utgjør en risiko. I en samtale med administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern, fremsatte Deutsche Banks sjeføkonom for Tyskland, Stefan Schneider, sin prognose for den økonomiske utviklingen: Månedene fremover vil være økonomisk tøffe for Tyskland. Men enhver krise betyr også nye muligheter. CEO Christian Sewing er fotografert av Deutsche Bank.

Året 2023 var slett ikke noe godt år for tysk økonomi, og 3. kvartal var intet unntak. BNP-veksten beveger seg nær nullinjen, og kan ende i en teknisk resesjon. Sammenlignet med året før var BNP i 3. kvartal 2023 prisjustert 0,8 prosent lavere enn i 3. kvartal 2022. Dessuten er Tyskland i dag dessuten konfrontert med svak eksportetterspørsel: Mens ordrebøkene var fulle etter koronapandemien, er det nå manglende etterspørsel både fra utlandet og i hjemmemarkedet. Ifølge statistikkbyrået var den totale eksporten av varer og tjenester i 3. kvartal 0,8 % lavere enn i 2. kvartal 2023. Importen sank enda sterkere, med i alt 1,3 prosent. Sammenligner man år for år, er den negative utviklingen enda tydeligere: I 3. kvartal 2023 det prisjustert eksportert 3,8 % mindre varer og tjenester til utlandet enn i samme kvartal året før. Importen falt enda sterkere i samme periode, og er ned 5,7 prosent. Dette skyldes hovedsakelig den kraftige nedgangen i import av varer (-8,2 %), og særlig import av mineralbrensel.

Næringspolitiske rammevilkår som forretningsrisiko

I tillegg til den vanskelige konjunktursituasjonen, står det tyske næringslivet også overfor strukturelle og langsiktige utfordringer: demografiske endringer, byråkrati, energipolitikk og en betydelig geopolitisk risiko. Dette gjenspeiles også i resultatene fra konjunkturundersøkelsen fra Tysk industri- og handelskammer (DIHK) høsten 2023, som er basert på tilbakemeldinger fra 24 000 selskaper fra nesten alle sektorer og regioner. I undersøkelsen svarte 51 prosent av foretakene at de anså Tysklands nærings- og distriktspolitikk som hemmende for sin egen utvikling. På spørsmålet om hva som var de største forretningsrisikoene, oppga mer enn halvparten av selskapene energi- og råvarepriser (61 prosent), mangel på fagarbeidere (58 prosent) og innenlandsk etterspørsel (53 prosent).

I DIHK-undersøkelsen fremgår byråkratiet som den største hindringen. Ifølge DIHK har det blitt stadig flere krav, lover, regler og rapporteringsforpliktelser for næringslivet. Dette gjelder ikke bare på EU-nivå, men også på nasjonalt, regionalt og til dels lokalt nivå. Den tyske regjeringen har allerede tatt noen innledende skritt, i form av en egen lov om byråkratilettelser og andre tiltak.

Utsikter for 2024: få tegn til opptur

Ut fra tallene og stemningen i næringslivet, er utsiktene for 2024 preget av utfordringer. Stefan Schneider, sjeføkonom for Tyskland hos Deutsche Bank, forsøkte seg på følgende prognose i en samtale med Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer: «I 2024 forventer mine kolleger og jeg en minimal vekst på 0,3 prosentpoeng i den tyske økonomien», sier Schneider. Han forventer at selskapene sannsynligvis vil fortsette å holde tilbake investeringer i det kommende året. Også forbrukernes kjøpelyst og etterspørselen vil fortsatt være dempet på grunn av sentralbankens renteøkninger og generell usikkerhet. Det er et dårlig utgangspunkt for det etterlengede oppsvinget, særlig etter en nylig avsagt dom i tysk høyesterett om finansiering av det såkalte klimatransaksjonsfondet.

Energiprisene vil fortsette å være høye i 2024, og ha en negativ innvirkning på næringsliv og produksjon. Ifølge Schneider er for eksempel den tyske bilindustrien konfrontert med et kraftig inntog fra kinesiske leverandører på det europeiske markedet, særlig innen elbiler. Kinesiske foretak er i stand til å tilby langt rimeligere biler, takket være lavere energi- og lønnskostnader, samt sterke statlige subsidier.

På internasjonalt nivå vil den geopolitiske situasjonen være preget av usikkerhet, maktpolitikk og svekket global styring, noe som fortsatt vil være negativt for økonomien i eksportnasjonen Tyskland.

Å forstå krisen som en mulighet

Ifølge Scheider og DIHK kan denne krisen også representere en mulighet for Tyskland. Landet har nå muligheten til å innføre en rekke forbedringer. En differensiert og grundig gjennomgang av tysk økonomi og tysk næringslivet vil lønne seg, ifølge Schneider. Enkelte bransjer satser på innovasjon, og det kommer positive signaler fra blant annet farmasøytisk industri, energiselskaper, bygg- og anleggsbransjen og leverandører av IT-tjenester

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*