Donald Trump kjører restriktiv politikk på frihandel (Photo: Ap)
Donald Trump kjører restriktiv politikk på frihandel (Photo: Ap)

Donald Trumps handelspolitikk kan kaste USA-økonomien tilbake i en resesjon og føre til et tap på 4 millioner arbeidsplasser i privat sektor hvis den republikanske presidentkandidaten gjennomfører sine valgløfter i Det Hvite Hus, ifølge en ny rapport.

Trump har sagt at han ville vurdere å trekke USA ut av multinasjonale handelsavtaler, eller reforhandle dem, og innføre høye importavgifter på varer og tjenester fra Kina og Mexico. Disse handlingene vil trolig resultere i gjengjeldelsestiltak mot USA-lagede produkter og  sette igang handelskriger, som igjen kan få en negativ effekt på tradisjonelle handelssektorer, konkluderte Peterson Institute for International Economics (PIIE) i en analyse som ble publisert etter forrige presidentdebatt. Flertallet amerikanere sier at Clinton kom best ut av den andre deebatten natt til 10. oktober 2016.

Tapene av arbeidsplasser vil uforholdsmessig gå ut over folk med lavere inntekter og laveste nivå fagarbeidere, oppgir rapporten.

«Donald Trump går inn for en politikk som potensielt kan velte det eksisterende, USA-ledede regelbaserte internasjonale handelssystemet,» mener forfatterne av den 49-siders rapporten. «Hans politikk setter livsgrunnlaget i fare for millioner av amerikanere, hvorav de fleste sannsynligvis ikke knytter jobben sin til internasjonal handel.»

Donald Trump med handelspolitikk som truer jobber i privat sektor ( Photo: Ap)
Donald Trump med handelspolitikk som truer jobber i privat sektor ( Photo: Ap)

The Peterson Institute, en pro-handel tenketank basert i Washington, karakteriserte sin jobbtap-analyse som konservativ og betegnet Trumps forslag som «uansvarlig og hensynsløs.»

Trump har utfordret det tradisjonelle frihandelsregimet ved å kjøre en restriktiv linje som appellerer til arbeiderklasse-velgere i et valgår der økonomisk uro har gitt gjenklang i begge leire.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*