President Donald Trump kan vinne valget i 2024.(Foto: Gov. US)

Flere reagerer på Twitter-meldingen om at president Donal Trump vil utsette presidentvalget høsten 2020. Han påpeker at USA har avholdt valg både under andre verdenskrig og borgerkrigen. Fox News’ politiske redaktør Chris Stirewalt sier at Trump avslører sin svake politiske posisjon med Twitter-meldingen ifølge Wall Street Journal. Men Donald Trump kan vinne valget i 2024, noe som ville være en parallell til valget av president Grover Cleveland i 1892. Donald Trump er USA s 45 president og kan bli den 47. presidentenom han taper valget for Joe Biden i november 2020, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Norges Banks oljefond er eksponert for internasjonale kriser med sine store investeringer, med høy eierandel, i store europeiske banker, og i amerikanske IT-selskaper. Oljefondet har en verdi i skrivende stund på 10 tusen milliarder kroner, og Nordens Nyheter hadde nylig en reportasje om at NBIM er tredje største eier i Banco Santander, med en investering på 16 milliarder kroner. NBIM eier over 10 prosent av aksjene i banken sammen med sin amerikanske partner BlackRock og alliansepartnere. Nordens Nyheter presenterer her seks ulike europeiske storbanker, der oljefondet tilsammen har investert over 100 milliarder kroner. I sveitsiske Credit Suisse har fondet investert 13 milliarder med en så stor eierandel som 4,26 prosent. I sveitsiske UBS satser det norske fondet 16 milliarder kroner og eier 3,69 prosent. I britiske HSBC Holdings har den norske staten investert 28 milliarder kroner, og eier 2,03 prosent. I Frankrikes største bank BnP Parisbas satser man 14 milliarder kroner og eier 2,12 prosent. I Italienske UniCredit SPA har man investert 8 milliarder og eier 2,67 prosent. I det tyske forsikringsselskapet Allianz satser man 26 milliarder og eier 2,84 prosent. I Deutsche Bank har det norsje oljefondet solgt seg ned. Med en kraftig global økonnomisk krise kan det norske oljefondet rammes hardt.

Banker faller i verdi

Oljefondets eierandeler i de største europeiske bankene har falt 35 milliarder i verdi siden nyttår. Store industriselskaper i Europa har falt tilsvarende i verdi. Ifølge E 24 har oljefondet tjent 150 milliarder kroner på USAS teknologigiganter siden nyttår.

Amerikansk krise

Federal Reserve kunngjorde siste dag i juli 2020 at de midlertidige dollar-likviditetsordningene (swap lines) som ble etablert i mars 2020 med Reserve Bank of Australia, the Banco Central do Brasil, Danmarks Nationalbank, Bank of Korea, Banco de Mexico, Norges Bank, Reserve Bank of New Zealand, Monetary Authority of Singapore og Sveriges Riksbank vil gjelde for en forlenget periode. Den amerikanske økonomien viser en nedgang på 32 prosent det siste kvartalet, tysk økonomi viser en nedgang i BNP på 10 prosent, og den svenske Riksbanken regner med kraftig nedgang i BNP.

Forlenger løpetid

Ved det pengepolitiske møtet den 30 juni besluttet Riksbankens direksjon seg for ytterligere pengepolitiske støttetiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av den pågående pandemien og hjelpe økonomi og inflasjon på rette kjøl igjen. Rammen för de støttekjøpene som Riksbanken i Stockholm gjenomfører økes fra 300 till 500 milliarder svenske kroner og programmet forlenges til slutten av juni 2021. I september begynner Riksbanken også å kjøpe obligasjoner fra foretak. Direksjonen besluttet også å senke rentene og forlenge løpetiden på den utlåning som gjøres till bankene. Den svenske styringsrenten forblir uforandret på null prosent, skriver Riksbanken i en pressemelding. Dersom Donald Trump taper valget i høst til Joe Biden, kan han vinne presidentvalget i USA i 2024. Det ville være en paralell til president Grover Clevelands seier på attenhundretallet, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Grover Cleveland var USA`s 22. og 24. president, og var litt eldre enn Joe Biden da han ble valgt til president(Foto: Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*