Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi

Energikonsernet TrønderEnergi fikk et resultat etter skatt på 1,3 milliarder kroner i 2019. 

Resultatet er en kraftig økning fra 2018 da resultatet ble på 588 millioner kroner. Aldri før har kommune-eide TrønderEnergi hatt et høyere årsresultat.

Lønnsomheten i energikonsernet svinger med kraftprisene. I 2019 oppnådde TrønderEnergi en kraftpris på 37,6 øre/kWh, mot 35,5 øre/kWh i 2018. Høy kraftpris, høyt aktivitetsnivå og god drift bidro til et underliggende driftsresultat på 452 millioner kroner i 2019, mot 407 millioner kroner året før.

– Vi har en moderne organisasjon, veldig mange dyktige folk og god løpende drift. Det gir resultater. Vi vet at kraftprisen vil variere. Hittil i 2020 har prisene vært rekordlave. Svingningene er en del av bransjens særtrekk, noe vi er vant til og tar høyde for, sier Gjersvold.

Atten trønderske kommuner

De gode resultatene kommenterer Gjersvold på følgende måte:

– Det er alltid hyggelig å levere gode tall, men ekstra tilfredsstillende er det når vi har 18 trønderske kommuner som eiere. En sentral del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra til at disse kan tilby innbyggerne sine så gode tjenester som mulig. Når TrønderEnergi gjør det bra økonomisk, blir det mer penger å dele for eierne, og mer i kommunekassene.,

Sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett til Tensio ga TrønderEnergi en engangsgevinst på 960 millioner kroner. i 2019. TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver av det nye nettkonsernet, mens KLP eier 20 prosent.

– Etableringen av Tensio var en milepæl. Jeg er overbevisst om at det vil bli et svært effektivt og robust nettkonsern. Rendyrkingen av nettvirksomheten gir samtidig TrønderEnergi mulighet til å fortsette å utvikle oss til det innovative energikonsernet vi skal være. Vi satser tungt på produksjon av fornybar energi, og jobber hver dag hardt for å utvikle og tilby kundenære produkter og tjenester innen elektrifisering, sier Gjersvold.

Konsernsjef Ståle Gjerdsvold, Trønder-Energi(Foto: TronderEnergi)

Gjennom det heleide ladeselskapet Ohmia Charging tilbyr TrønderEnergi elbillading til borettslag og boligselskaper. Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo og Bergen, og hadde ved årsskiftet klargjort for ladere på over 10.000 parkeringsplasser.

– Ohmia vokser raskt. Etterspørsel innen elektrifisering vil bare øke, og vi skal ta vår bit i dette markedet. Vi tenker både nasjonalt og nordisk, sier Gjersvold.

TrønderEnergi nådde i 2019 en annen milepæl da anleggsarbeidet startet i Frøya vindpark, Stokkfjellet vindpark (Selbu) og Sørmarkfjellet vindpark (Flatanger). Frøya vindpark skal være i drift alt i 2020, mens de to andre parkene starter produksjonen i 2021. Stadtwerke München eier 70 prosent av vindparkene. TrønderEnergi eier 30 prosent, og vil være ansvarlig operatør for både utbygging og drift av alle tre.

– Vi er veldig glade for å ha fått med Stadtwerke München, som er en solid industriell og langsiktig partner. Det har blåst litt rundt satsingen på vindkraft, men vi opplever stor støtte, og at folk ser behovet for mer fornybar energi, sier Gjersvold.

Kontaktperson: Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen, stig.tore.laugen@tronderenergi.no eller tlf.: 916 00 217

Fakta om TrønderEnergi: 

TrønderEnergi-konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft, samt utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester.

Hovedkontor på Lerkendal i Trondheim.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi bidro i 2019 til å etablere Norges nest største nettselskap, Tensio AS, etter å ha slått sammen nettvirksomheten med NTE Nett. TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver av Tensio, KLP eier 20 prosent.

KLP eier 20 prosent av TrønderEnergi( Foto: KLP)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*