Tim Cook feiret ti år som CEO i Apple 24. august i år( Foto: Apple)

Statens pensjonsfond utland fikk i første halvår 2021 en avkastning på 9,4 prosent, tilsvarende 990 milliarder kroner, viser tall fra Norges Bank(NBIM). Nordens Nyheters prognose for verdiøkning i de ti største selskapene der fondet satser mest penger, er 30,2 prosent. Dersom prognosene stemmer får oljefondet største aksjeposter mer enn en dobling av aksjeverdien.

18. august 2021/30.11.2021

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 13,7 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -2,0 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 4,6 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -1,9 prosent. Nordens Nyheter har beregnet den gjennomsnittlige økoningen i aksjekurser for de ti største postene fra januar til desember 2021 og vil trolig øke med 30,16 prosent.

Fondets avkastning var 28 basispunkter høyere enn avkastningen på referanseindeksen i første halvår i år.

Kursvekst i energi og finans

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans. Investeringene i energiselskapene fikk en avkastning på 19,5 prosent, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Sektorene helse og teknologi har hatt solid avkastning gjennom koronapandemien, og oppgangen fortsatte i første halvår.

–Teknologiselskapene fikk en avkastning på 16,8 prosent. Flere store teknologiselskaper opplevde en fortsatt økning innen digital annonsering, sier Tangen.

Kronekuren har styrket seg

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 79 milliarder kroner. I første halvår ble det tatt ut 147 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 673 milliarder kroner per 30. juni 2021. 72,4 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,1 prosent i rentepapirer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi skrev kommunikasjonssjef Marthe Skaar i NBIM og presseansvarlig Line Aaltvedt i NBIM(Oljefondet) da første halvårs resultater i Oljefondet ble lagt frem.(Her følger Oljefondets ti største aksjeposter første halvå 2021:Kilde Norges Bank/NBIM)

1. Apple, USA: 173,7 milliarder kroner

2, Microsoft, USA: 173,6 milliarder kroner

3.Alphabet, USA: 127 milliarder kroner

4.Amazon USA: 126,5 milliarder kroner

5.Facebook USA: 88,7 milliarder kroner

6.Nestlé, Sveits: 79,4 milliarder kroner

7.Taiwan Semiconductor Manufacturing, Taiwan: 71,7 milliarder kroner

8.Roche Holding, Sveits: 59,8 milliarder kroner

9.ASML Holding(Nederland): 54,3 milliarder kroner

10.Tencent Holdings, Kina: 53,6 milliarder kroner

Teknologivekst fra 2017

Amerikanske teknologiaksjer har vist sterk vekst ifølge Euroinvestor. Bank of America hadde vist en vekst i aksjekurs på 55,2 prosent, mens Alphabet, som eier Google hadde steget 46,8 prosent. Fondets største investering, Nestle økte i verdi med fem prosent dette året ifølge Euroinvestor . Oljefondet vil ha en verdi på ti tusen milliarder kroner i 2024, viste Finansdepartementets beregninger. Bedre aksjekurser på de internasjonale børsene bidro til bedre resultater . Dermed la regjeringen opp to tusen milliarder kroner i «valutareserve» , skrev Nordens Nyheter dengang. Fondets markedsverdi i desember 2021 er over 12 306 milliarder kroner.Fondet var ved utgangen av første kvartal 2017 investert med 65,1 prosent i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Dersom prognosene stemmer får oljefondet største aksjeposter mer enn en dobling av aksjeverdien i 2021. Det er ikke mulig å si noe om oljefondets aksjeporteføljes totale verdi før på nyåret. Men veksten i aksjeverdi for de ti største selskapene kan tyde på en kraftig økning i oljefondets totalverdi, skriver Nordens Nyheter i en prognose. Denne artikkelen baserer seg på tall og prognoser fra Euroinvestor og Nordens Nyheter. Nettavisen har også brukt Norges Banks statistikk med kildeangivelse. A/S Nordens Nyheter står ansvarlig for innholdet.

Styreleder Paul Bulcke i matvaregiganten Nestle, som lenge var oljefondets største investering(Foto: Nestle)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*