Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank senker styringsrenten( Foto: Regjeringen)
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank senker styringsrenten( Foto: Regjeringen)

Dårligere utsikter for  norsk oljeindustri vil bidra til at Norges Bank kutter renten, slik Nordens Nyheter skrev forrige uke. Oljeselskapene vil investere for 150,5 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017, 32 prosent mindre enn på toppen i 2014. Norges Bank ventet en nedgang på 14 og 5 prosent i det reelle aktivitetsnivået i 2016 og 2017, men de nye tallene indikerer at nedgangen blir på henholdsvis 18 og 8 prosent.Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken skriver på bankens nettsider at aktivitetsnedgangen er større enn Norges Bank har lagt til grunn for sin rentepolitikk.

– Selv om vi har avskrevet rentekutt i september, både på grunn av boligpriser og kjerneinflasjon over Norges Banks forventninger, støtter dagens tall vårt syn om at Norges Bank ikke er ferdig med å senke styringsrenten, skriver Hov. Nordens Nyheter skrev forrige uke at Norges Bank vil kutte renten fra dagens 0,5 til 0,25 og dermed er renteutsiktene i Norge totalt sett langt på vei er som før.

Svak vekst ute

Eurostat, som er EUs statistiske kontor, viser at økonomien i de 17 landene som utgjør euroområdet vokste med 0,3 prosent fra april til juni, målt mot kvartalet før. Veksten i første kvartal var 0,6 prosent, og det tyske tallet for de første fire månedene var 0,4 prosent. Sverige, som ligger utenfor Eurosonen, men somer medlem av EU, viser svakere tall for BNP-vekst.Wall Street Journal ventet en økonomisk vekst i Eurosonen på 0,2 prosent. Det er første gang siden oktober 2011 at det er vekst i eurosonen. Seks strake kvartal med fallende aktivitet, er den lengste økonomiske nedturen i Europa siden andre verdenskrig. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier til Dagens Næringslivv at resesjonen i Europa er over, men han mener at det er fortsatt lenge igjen til vi vil se noen vekst av betydning.I første kvartal falt for øvrig økonomien i euroområdet med 0,3 prosent. Den amerikanske veksten er også avtagende. Dermed går det mot rentekutt fra Norges anks side i september, skriver Nordens Nyheter

Onsdag rapporterte Statistisk Sentralbyrå ekstremt sterke tall for prisveksten her til lands. Staistisk Sentralbyrå i Sverige melder samtidig om svakere svensk vekst. En norsk kjerneinflasjon på 3,7prosent på årsbasis fikk mange makroøkonomer til å avlyse det indikerte rentekuttet fra Norges Bank på neste rentemøte 22. september, mener sjeføkonom Frank Jullum og Nordensnyheter.no er for tidlig:

– Vi mener det er altfor tidlig å avblåse et september-kutt, men nøkkeltallene framover kan andre seg, skriver Jullum i en fersk analyse.

Halvering av renten

Frank Jullum i Danske Bank tror på en rentehalvering på neste rentemøte, fra 0,5 prosent til 0,25 prosent. Jullum skrev forrige uke på bankens nettsider at selvom sannsynligheten for et september-kutt har falt, tror han dette kan være litt forhastet. I junirapporten presenterte Norges Bank en rentebane med nesten 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt i september. Samlet viser det såkalte renteregnskapet kun en liten oppjustering siden juni, mener Jullum. Veksten hos Norges viktigste handelspartnere er svakere enn ventet.dette gjelder Eurosonen, Sverige og Storbritannia etter Brexit, samt USA.

Høy norsk gjeld

Jullum trekker imidlertid også frem boligprisene, som har steget langt mer enn ventet. Dette vil påvirke risikovurderingen til Norges Bank: Han skriver at man kan spørre seg hvorfor Norges Bank skal kutte renten når veksten tar seg opp, ledigheten faller, inflasjonen øker frahøye nivåer og boligprisene øker kraftig, skriver han.Men økningen i Nibor-påslagene kan faktisk føre til en pengepolitisk innstramming dersom rentene holdes uendret ved at bankene da sannsynligvis kommer til a øke sine utlånsrenter.Blant økonomene som tror at rentekuttet avlyses er sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Det gjør det lettere å sette ned renten med de arbeidsledighetstallene Norge har fått, med  prisveksten og med veksten i boligprisene, der den svenske arbeidsløsheten fortsatt er neste dobbelt så høy, skriver Nordens Nyheter.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror på lavere norsk styringsrente i september( foto: Danske Bank)
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trodde allerede forrige uke på lavere norsk styringsrente i september(Foto: Danske Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*